Değişimin Motoru Arzular

Arzular birdenbire gökten düşmez. Bilinçaltımızda oluşurlar ve yalnızca tanımlanabilir hale geldiklerinde yüzeye çıkarlar. Ondan önce ya hiç hissedilmezler ya da genel bir huzursuzluk şeklinde hissedilirler. Hepimizin birşeyler istediği fakat ne olduğunu bilmediği zamanlar olmuştur. Böyle zamanlarda henüz olgunlaşmamış bir arzu söz konusudur.

Plato’nun şu sözü çok doğrudur: ‘‘İcatlar ihtiyaçlardan doğar.’’ Benzer şekilde Kabala da bir şeyi öğrenmenin yolunun öncelikle öğrenmeyi istemekten geçtiğini söylüyor. Formül çok basit: bir şeyi istediğimizde elde etmek için ne gerekiyorsa yaparız. Zaman ayırır emek verir gerekli becerileri geliştiririz. Demek ki değişimin motoru arzularımız...

İnsanlık tarihinin hem tanımlanması hem de şekillenmesi arzularımızın evrimi doğrultusunda olmuştur. İnsanoğlu arzularının geliştiği ölçüde çevrelerini araştırmak suretiyle istediklerini elde etmeye çalışmıştır. Mineral bitki ve hayvanlardan farklı olarak insanlar sürekli gelişmektedir. Her yeni nesilde ve her insan için arzular giderek büyüyüp güçlenmektedir.

Sürücü Koltuğuna Oturmak

Değişimin motoru arzu beş aşamalıdır (0-4). Kabalistler bu motordan ‘‘haz alma isteği’’ ya da kısaca ‘‘alma isteği’’ olarak söz ederler. 5000 yıl önce Kabala doğduğunda alma isteği sıfır seviyesindeydi. Günümüzde tahmin edebileceğiniz gibi dördüncü ve en yoğun seviyedeyiz.

Alma isteğinin sıfır seviyesinde olduğu günlerde arzular bizi doğadan ve birbirimizden uzaklaştıracak kadar güçlü değildi. Bugün birçoğumuzun bir sürü para dökerek meditasyon dersleriyle yeniden kazanmaya çalıştığı doğayla bütünlük duygusu o zamanların normal yaşam şekliydi. İnsanlar yaşamanın başka bir yolunu bilmiyordu. Doğadan ayrı bir yaşamı istemeyi bırakın hayal bile edemezlerdi.

Hatta o zamanlar insanlığın birbirleriyle ve doğayla öyle akıcı bir iletişimi vardı ki insanlar anlaşmak için kelimelere bile ihtiyaç duymuyorlardı. Telepatiye benzer bir şekilde düşüncelerle anlaşıyorlardı. Bu tüm insanlığın; tek bir ulus gibi olduğu tam bir bütünlük halinde bulunduğu zamanlardı.

Sonra değişim başladı. Arzularının büyümeye başlamasıyla insanlar giderek bencilleştiler. Doğayı değiştirip kendi çıkarları için kullanmak istemeye başladılar. Doğayla uyum içinde olmayı istemek yerine onu kendi ihtiyaçları doğrultusunda değiştirmeye yeltendiler. Doğadan ayrılıp uzaklaşmaya; ona ve birbirlerine yabancılaşmaya başladılar. Asırlar sonra bugün bunun hiç de iyi bir fikir olmadığının farkına varıyoruz. Olmuyor yürümüyor.

Bu ayrılık başladığından beri doğayla karşı karşıya geliyoruz. Durmadan büyüyen egoizmi ıslah edip doğayla bütünlüğü korumak yerine; kendimizi ondan koruyacak mekanik ve teknolojik bir kalkan inşa ettik. Bilim ve teknolojiyi geliştirmemizin birinci nedeni varlığımızı doğal unsurlardan korumak olmuştur. Ancak öyle görünüyor ki; farkında olarak ya da olmayarak asıl yapmaya çalıştığımız sürücü koltuğunu ele geçirmek ve doğayı kontrolümüz altına almak.

Bugün birçok kişi teknolojinin asılsız vaatlerinden (zenginlik sağlık ve en önemlisi güvenli yarınlar) bıkmış durumda. Bu vaat edilenlere sahip olan çok az sayıda insan ise yarın bunları kaybetmeyecekleri güvencesine sahip değiller. Bu durumun bir yararı bizi gidişatımızı yeniden gözden geçirmeye zorlaması ve yanlış yolda ilerlediğimiz şüphesini uyandırmasıdır.

Özellikle içinde bulunduğumuz kriz ve çıkmazı fark ettiğimiz şu günlerde seçmiş olduğumuz yolun sonu olmadığını açıkça itiraf edebilecek hale geldik. Doğayla zıt ben-merkezli tavrımızı teknolojiyle telafi etmeyi seçmek yerine egoizmimizi özveriye dönüştürüp doğayla bir olma yoluna gitmeliydik.

Kabala’da bu değişim Tikkun (düzeltme) terimiyle ifade edilir. Doğaya zıtlığımızın farkına varmak demek bedbin yıl önce insanlar arasında meydana gelmiş bölünmenin farkına varılması demektir. Buna “şerrin tanınması” denir. Kolay olmayan ama kesinlikle macera dolu bir yoldur. Ve en önemlisi gerçek sağlık ve mutluluğa giden yolda ilk adım budur.

Alıntı