Ekoloji ve Biz

"Gezegenimiz ile ilgili gerçek bir olağanüstü halle karşı karşıyayız. Bu durum tüm insanlık için ahlaki ve manevi bir mücadeledir."

(Eski Başkan Yardımcısı Al Gore’nin Nobel Barış Ödülü’nü alırken yaptığı konuşmasından çarpıcı bir cümle.)

Göz kamaştırıcı ödül töreninin sona ermesiyle akıllarda bir soru oluştu: Artan çevresel duyarlılığımız bizi öngörülen ekolojik krizden kurtarabilecek mi?

Ekolojik krizi çözebilmek için öncelikle Doğa’yı ve sistemlerini inceleyerek krizin altında yatan sebepleri anlamalıyız.

Doğal sistemleri araştıran fizik biyoloji kimya ve diğer bilimler de Doğa’nın bileşenlerinin değişmez bir denge içinde olduğunu anladılar. Bu elemanlar birbirlerine öyle bağlı ve bağımlılar ki en küçük bir detayın bile bozulması tüm sistemi alt üst edebiliyor.

Maymunlar En Doğrusunu Biliyor


Doğa’nın dengesinin sırrı tüm kısımları arasındaki karşılıklı etkileşimdir. Bu etkileşimi hayvanlar âleminde en belirgin şekliyle görebiliriz. Böceklerden memelilere kadar tüm hayvanlar birbirlerinin varlığını korumada rol alıyorlar. Karıncalar arılar maymunlar filler ve hatta vücudumuzda barınan basit mikro-organizmalar diğer canlılara demir bileşenleri sağlamak için çalışıyorlar (Demir; canlının hayat sıvısı olan kanın temel bileşenidir). Araştırmacılar bitki türleri arasında da paylaşımın var olduğunu keşfettiler. Cansız parçacıklar dahi oluşturdukları objenin formunun korunması için ortaklaşa çalışıyorlar.

Hayatını şempanzeleri doğal ortamlarında gözlemlemeye adamış Dr. Jane Goodall Doğa’da geçirdiği uzun süre içindeki izlenimlerini şöyle özetliyor: ‘‘Barış dediğimiz şeyin tüm tanımlarının ötesinde bir şey olduğunu anladım. Ve bugün dünyada barışı hissetmek istiyorsak amaç edinmemiz gereken barış budur.’’

Doğa’ya Karşı İnsan

Diğer tüm yaratılmışlardan farklı olarak insanlar sürekli olarak Doğa’nın kusursuz dengesini bozuyorlar. Çevreyi harap ediyor başkalarının acı çekmesinden haz duyuyorlar. Ve başkalarının yıkıntıları üzerine kendilerine hayatlar inşa ediyorlar. Doğrusu bu davranışlarımızın çoğu zaman farkında bile değiliz. Biz farkında olmasak da Doğa kanunlarını görmezden gelenleri fiillerinin sonuçlarını yaşamaktan muaf tutmaz.

Farkında olalım ya da olmayalım Doğa’nın ayrılmaz bir parçasıyız. Bu sebeple çevremize bencilce davranır ve harap etmeye kalkışırsak bütün sistemi dengesizliğe sürükleriz.

Buna karşın Doğa sistemlerini yeniden dengeye getirmek için gereken herşeyi yapar. Bu tepki otomatiktir... Yerin altında basıncın çok artmasıyla dış tabakaların basınca dayanamaması ve volkanların patlaması gibi...

Mineraller bitkiler ve hayvanlar içgüdüsel olarak doğal dengeyi korumaya itilirken; insana Doğa ile dengeye gelme ‘‘özgür seçimini’’ yapmak gibi benzeri olmayan bir fırsat verilmiştir. Bu insanoğlunun Doğa’daki özel rolüdür. Bağımsız irademizle Doğa’yla dengeye gelmeyi seçersek yeni bir varoluş seviyesine yükselecek ve Doğa’yı oluşturan mükemmelliği yaşamaya başlayacağız.

Ekolojik Kriz Sadece Bir İşaret

Yaşadığımız ekolojik problemler Doğa ile dengede olmadığımızı gösteren işaretlerden başka bir şey değil. Ekolojik krizi çözmek için Doğa’nın kanunlarını öğrenmeli ve aynı prensipleri toplumda uygulamaya koymalıyız.

Başka bir deyişle Doğa’nın genel kanunlarını insani seviyede uygulamalıyız. Yani Doğa’nın ortaklaşa yaşam ve karşılıklı yardımlaşma prensibini benimsemeliyiz.

Bu her insanın diğerlerinin ihtiyaçlarını karşılaması anlamına mı gelir? Evet öyle. Ve ütopik görünüyor. Hatta günümüz dünyasında insanlar arasında sevgi haricinde her şey akla yatkın geliyor. Şiddet suç uyuşturucu bağımlılığı depresyon intihar fakirlik ve ayrımcılık rutin hale geldi ve normal karşılanır oldu. Bu hasta davranışların hiçbirini teşvik ediyor değiliz ama bunları yaşamın engellenemez ‘‘yan etkileri’’ olarak görüyoruz. Doğru mu?

Yanlış. Aslında yukarıda saydıklarımızın tümü tamamen doğaya aykırı.

Doğa hatasızdır ve kusursuz bir uyum içindedir. Dünyadaki bütün problemler bizim Doğa’ya aykırı davranmamızdan kaynaklanıyor. Doğa’nın ayrılmaz bir parçası olduğumuz bilincinden yoksun oluşumuz ekolojik kriz gibi problemlerle egoist tavrımız arasındaki bağlantıyı kurmamıza engel teşkil ediyor. Hâlbuki gerçekte yaptığımız her şey Doğa’nın bütün seviyelerini etkiliyor. Tabi ekolojiyi de...

Doğa’ya karşı kayıtsız oluşumuzla birbirimize saygısızlığımız bütün dengeyi altüst ediyor. Zaten birbirimizle olan ilişkimizi düzeltmeden çevreyle olan münasebetimizi düzeltmemiz de mümkün değil.

Al Gore'nin dünyaya yaptığı içten çağrı kesinlikle çok önemli. Evet uyanmalıyız ve problemlerimizle yüzleşmeliyiz. Ama bunu yapabilmek için Doğa’nın tüm elemanlarıyla ve birbirimizle dengeye gelmemizi mümkün kılacak bir metoda ihtiyacımız var.

Kabalistler kitaplarında işte bu metodu anlatıyorlar... Gerçek pozitif değişime götüren yolu adım adım açıklıyorlar. Bu değişim birbirimizle olan ilişkilerimizi düzeltmekle başlayıp yaşamın her alanında mükemmelliğe götürüyor.

Alıntı