Yahudi mistisizminde kavramlar sözcüklerin sayısal değerleriyle kullanılır.Öyle ki iki sözcüğün toplam sayısı bir diğerine eşitse aralarında ki bağlantı kesin kabul edilir.Örneğin Gematria'ya göre İbranice sözcükler; aheva ("sevgi aşk") ve echod ("bir") sözcüklerinin her ikisininde sayısal karşılığı 13'tür.Allah'ın adı YHVH yada Jehovah ise 26'ya eşittir.Böylece Allah = bir aşk...

Diğer bir teknik ise kelime gruplarının bileşenlerinden yeni bir kelime oluşturmak için kullanılan bir sistem olan Notarikon'dur. Günümüzde kullanılan birçok kısaltma ( "acronym" kelimelerin baş harflerinden oluşan sözcük) bu sistemi temel almıştır.(İbranice ifadeleri kullanmadan tabii ki.) İncil'den alınan ve birçoğumuzun bildiği "Amen" sözcüğü Natorikon için iyi bir örnektir.Amen aslında 3 kelimenin birleşimidir. Bu kelimeler; Al Melech ve Neh-eh-mahn (A.M.N) dır. "Tanrı bizim sadık kralımızdır" anlamına gelir.

Bahsetmemiz gereken üçüncü Kabala yöntemi Temmurah'tır. Bu yöntem temelde bir doğrudan yer değiştirme şifresidir. Harfler belirli bir sisteme bağlı olarak hazırlanmış karakterlerle yer değiştirir. Atbash şifreside Temurah tarafından tanımlanan birçok yöntemden biridir.

Son olarak süratle ele almamız gereken bir kodlama tekniği daha vardır. Bu teknikte sözcükler grafik olarak kodlanırlar ve kriptogramlar kullanılmak yerine Talisman majisine hizmet ederler. Araştırmamızda bir maji sisteminin tartışılması temel konumuzdan biraz uzak görünmekle birlikte. Talisman majisi hakkında ana referansımızın başlığını görmeniz yeterli olacaktır; Clavicula Salomonis ya da "Süleyman'ın Anahtarı..."Süleyman'ın Anahtarı beş köşeli tılsım yıldızlarını "siğil" lerle tanımlıyor.

Alıntı