Boşluğun ucundaki ilk sefirah İbranice Keter (taç) olarak adlandırılır ve bu açığa çıkma; olmuşu olanı ve olacağı kapsar. Burası ilk yayılmanın ve son dönüşün yeridir. Kutsal sıfatının doğası gereği Tanrının adı olarak belirtilir ki bu geleneksel olarak "Ben Benim" şeklinde ifade edilir. Işık huzmesi dengenin bu noktasından yayılır merhametin etkisi altında güç ve genişleme ikinci sefirahı açığa çıkarır bu da Hokhmah'dır.(akıl hikmet bilgelik) Kutsallık ve insan aklının aktifliği öz bilgisi insanoğlu tarafından deha ilham veya vahiy olarak nitelenir.

Üçüncü sefirah güç şekil ve eylemsizliğin açığa çıktığı Binah'dır (anlayış). Bu pasif yansıtıcı ve kavrama kapasitesi olan akıldır. İnsanda sağduyu ve gelenek içinde açığa çıkar. Binah solda olup güç sütununun başında bulunur Keter’in altındaki denge sütununa temas eder ağaçtaki bu noktada denge kesindir. Bu nokta Ruah Ha Kodesh'tir kutsal ruh olarak 3 yüksek sefirah’ın altını örter ortaya açığa çıkmamış olarak fakat açılmanın içinde yer alır.

Ağaçta sefirah olmayan Daat (vahiy) ile işaretlenmiştir. Mutlaklık direkt olarak varoluşun içine girer. İnsanoğluna göre Daat Tanrıdan başka bir yerden gelmeyen bilgidir. Daat sadece görünmekle kalmaz aynı zamanda bilinir de. Bu bilinme Binah’tan gelen derin düşünmekten yani aklın açığa çıkmasından bu yönüyle farklıdır. Yüksek sefirahların çocuğudur yalnızca gözetlemek değil aynı zamanda olmak'tır.

Işık Daat’ın hemen altından merhametin sütununa girer ve tekrar gücün sütununa döner ve bir sefırot çift olarak tanımlanır. Bu katta duygular hakimdir ve yüksek aklın farkıdır. Aktif ve iç duygunun Sefira’sı Hesed (merhamet) pasif veya dış duygunun Sefira’sı Gevurah'dır. (adalet)

Bu sefirahların tamamlayıcı özellikleri olarak da Hesed ’de aşk hoşgörü cömertlik ve Gevurah ’da disiplin ve ayırdetme özellikleri olduğu söylenebilir. Bu duyguların egemen olduğu aşamada karşıt sefirotik prensiplerin operasyonu sırasında yönlerden birine ağırlık verilmesi ile günlük yaşantıda kendini açığa vurur her insanın yaşamında buna göre hüküm/ Gevurah veya merhametin Hesed etkisi izlenebilir. Parlak ışık merhametin Hesed’in geniş hoşgörülü yönteminden hükmün Gevurah’ın yapıcı yöntemine girer ve tekrar dönerek aşağı dereceye geçer burası denge'nin sütunudur. Burada merkezi sefirah olan Tiferet ; güzellik süs ziynet vardır. Bu ağacın kalbidir ve direkt olarak merhamet ve güç sütununun tüm sefirahlarıyla ilişkilidir. Merkezdeki Tiferet kalplerin kalbidir. Merhamet ve hüküm ile birlikte kutsal ruhun üçlemesini oluşturan merhamet-hüküm-ruh (güzellik) yüksek sefirahlar olan hikmet ve anlayışla birlikte Tanrısal Ruhun büyük üçlemesini yaparlar ve bu üçlemenin ortasında da Ruah Ha Kodesh vardır. İnsan psikolojisinde Tiferet "kendi" dir şahsın çekirdeği esasıdır. Ancak bu günlük benliğin arkasındaki Ben’dir. Adalet (Gevurah) Merhamet (Hesed) Anlayış (Binah) ve Hikmet (Hokhmah) yüksek merkezlerinin genelde pek farkında olunamayan etkilerini odaklar.

Tiferet’in (güzellik) altından parlak ışık ile tamamlayıcı özellikler ortaya çıkar. Bunlar da merhamet ve güç sütunlarında en alttadır. Aktif genişleyici taraf Nezah (zafer) pasif ve sıkıştırılmış taraf ise Hod 'dur (ihtişam). Geleneksel olarak bu özelliklerin İbrani isimleri zafer ve parlaklık (görkem) olarak tercüme edilir. Bu kutsal değerler Tanrının misafirleri rolünü üstlenirler ve kutsal isteği yapmak üzere gönderilirler. İnsanda vital-psiko-biyolojik olaylar olarak görülür. Bunlar aktiflik içgüdü ve atılganlık Nezah (sonsuzluk) veya pasiflik bilme ve kontroldür Hod. (yansıma)

Denge sütununda ve bu iki pratik sefirotun arasında ve altında Yesod (temel asıl) vardır. Peş peşe giden diğer sefirotlar gibi o da daha öncekileri kapsar ve bundan dolayı birçok özelliklere sahip bir komplekstir. İlki üretken oluşudur. Görüleceği gibi bu noktadan itibaren ağacın devamı (gelecek ağaç) ortaya çıkar.

İkinci olarak geri dönüşlüdür (yansıma) ve burada doğrudan Tiferet’in (güzellik) altındadır. Resmin resmi (imajın imajı) olarak kavranabilir ve ağaç kendini görür Yesod asıl ayna içindeki aynadır. Bu iki tamamlayıcı görev şunu ifade eder: Onun temeli (kaynağı) saf ve sağlam olmalıdır bundan dolayıdır ki seksüel saflığın (temizliğin) iç manası bu sefirah ile bağlantılıdır.

Bizde ise Ego ve Şuur’un alt bölümüne tekabül eder burada biz kendimizi görürüz. Bir insanın kendi gerçek değerlerini diğer insanlara gösterebilmesi ancak Tiferet’e projekte olmasıyla olanaklıdır. Dünya hakkındaki idraklerimizin çoğunluğu ve irade-istek ile ilgili aletlerin çoğunluğu burada yerini alır.

En alttaki sefırah Malkut (krallık) Keter’in (taç) tamamlayıcısıdır. Burada parlayan ışık yere iner ve Tanrının madde içindeki varlığı olan Şehina’yı tesis eder. Ağaç tamamlanmıştır. Kök gövde dallar ve meyve ağacın varlığa ulaşmasını sağlar veya irade akıl kalp vücut veya tanrısal istek tanrısal akıl tanrısal kalp ve tanrısal vücut olarak da ifade edilebilir. Dört unsur yani toprak su hava ve ateş insan bedeninde de bulunmaktadır ki bunlar aynı zamanda Malkut’un dört katmanıdır; katılar sıvılar gazlar ve radyasyonlar olarak işte bizi canlı tutan bunların birbiriyle reaksiyonlarıdır.


Alıntı