Kabalistlerden Sözler

“Kişi özünü ve bu dünyaya gelişinin amacını dikkatle inceleyip çalışmalıdır.”

-Rav Baruh Aşlag Şamati (Duydum) 18. Mektup

“Ancak Kabala ilminin kitlelere yayılması ile tam bir kurtuluşa erebiliriz.”

-Rav Yehuda Aşlag Baal HaSulam Hayat Ağacı Kitabına Giriş

“Kişi; bu dünyanın maddesel düzeni ile ilgili belli bir birikimi olmadan varlığını sürdüremeyeceği gibi kişinin ruhu da bir sonraki dünyada manevi sistemler ve dünyaların bilgisini edinmeden var olamaz.”

-Rav Yehuda Aşlag (Baal HaSulam) “Et Bedenimden Allah’a Ermeliyim”

Alıntı