Her ne zaman Kabala tartışması olsa söylemler şöyle yorumlar ortaya atar: Kabala çalışarak bir kişi çıldırabilir; Kabalayı 40 yaşından sonra çalışmak güvenlidir; kişi çalışmasına koyulmadan önce evli olmalı ve en az üç çocuğa sahip olmalıdır; Kadınların Kabala çalışması yasaktır vs. vs.

Kabala herkese açıktır. Maneviyata erişmek için kendini gerçekten ıslah etmek isteyen kişiler içindir. İhtiyaç kendini ıslah etme şeklindeki ruhun dürtüsünden gelir. Bu kişinin gerçekten de Kabala çalışmaya hazır olup olmadığına karar vermeksinin yegane testidir gerçekten de. Bu arzu hakiki olmalı ve dış baskıya maruz kalmamalı zira sadece kişinin kendisi kendi gerçek arzusunu keşfedebilir.

Büyük Kabalist Ari kendi neslinden ileriye doğru Kabala’nın erkekleri kadınları çocukları ve Kabala çalışabilecek ve çalışması gereken herkesi hedeflediğini yazmıştır. Bizim neslimizin en büyük Kabalisti Yehuda Aşlag Baal HaSulam bu nesil için yeni bir çalışma metodu bırakmıştır. Bu yöntem Kabala çalışmaya girişmek isteyen herkes için uygundur.

Kişi artık maddi ödüllerden tatmin olmadığı zaman Kabala’ya giden yolunu bulur ve yapacağı çalışmanın cevaplar izahatlar ve yeni fırsatlar sağlayacağını umar. Kendi mevcudiyeti ile alakalı olan önemli sorulara artık bu dünyada cevap bulamaz. Hiç olmadığından daha sıklıkla cevap bulma ümidi bilişsel bile olmaz sadece bir ilgi duyar ve onun gerekli olduğunu hisseder.

Böylesi bir kişi bu tarz sorulara sahiptir: Kimim ben? Neden doğdum? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Bu dünyada neden varım? Daha önceden burada mıydım? Tekrar ortaya çıkacak mıyım? Bu dünyada neden bu kadar çok acı var? Bunlardan bir şekilde sakınalabilinirmi? Nasıl akıl hazzını aklın bütünlüğünü ve akıl huzurunu elde edebilirim? Bilinçsiz olarak hisseder ki bu sorulara verilecek cevapları sadece ve sadece bu dünya aleminin ötesinde bulunabilinir.

Bu sorulara verilecek yegane cevap üst dünyaları bilmek ve onları hissetmektir ve bunu gerçekleştirmenin yolu da Kabala vasıtası ile mümkündür. Kabala’nın Hikmeti vasıtası ile insan bütün hissiyatı ile üst dünyalara girer. Kişinin bu dünyadaki mevcudiyeti ile ilgili olan gerçeklerin tamamını sağlayan dünyalardır bunlar. Kişi hayatının kontrolünü ele alır ve bu yöntemle hala bu dünyada iken amacına erişir: Huzur haz ve bütünlük.

ON SEFİROT’UN ÇALIŞILMASI’NA GİRİŞ

Kitabında şu yazılıdır: “Eğer kalbimizi sadece bir tane ünlü sorunun cevabına sevk edersek eminim ki bütün sorular ve şüpheler ufuktan kaybolacaktır ve onların gittiklerini hissedeceğiz. Ve bu küçük önemsiz soru ise şudur; Hayatımızın anlamı nedir?

Bu sorudan dolayı Kabala çalışmasının çekim gücüne kapılan herhangi bir kişinin Kabala çalışması kabul edilir. Ciddi bir çalışma içine giren bir kişi bu soruyu hisseder ve kendisine sürekli şu soruyu sorar: “Hayatımızın anlamı nedir?” İşte bu soru onu cevapları arama ve onları bulmaya iten şeydir.

İnsanlar çabuk ve hızlı tedaviler isterler. Kabala ile alakalı olan büyü meditasyon ve tedavileri öğrenmek isterler. Esasında bu kişiler üst dünyaların açığa çıkarılmasına veya manevi alemlere erişme yöntemlerini öğrenmeye ilgi duymazlar. Bu Kabala çalışmaya neden olan gerçek bir arzu olarak nitelendirilemez.

Doğru vakit ortaya çıktığında ve ihtiyaç var olduğunda kişi bir çalışma biçimi arayacak ve doğru olan çalışma biçimini bulana kadar tatmin olmayacaktır. Üst dünyaları hissetmek ve keşfetmek için kalbinde oluşan gerçek arzu kendisini Kabala yöntemine yöneltir.

Alıntı