Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Kabala ve Felsefe Dersleri

  Kabala ve Felsefe Ders 1
  Zamanın başlangıcından beri insan hayatının anlamını arıyor.

  Bu derste Kabala’nın Bilgeliği ve felsefe arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları inceleyeceğiz.

  Baal HaSulam’ın ‘’Kabala’nın Bilgeliği ve felsefe’’ adlı makalesi aracılığı ile Rav Michael Laitman bizim için insanlığın binlerce yıldır süren hayatın anlamı arayışını anlamaya yönelik harika bir pencere açıyor.

  Felsefe hayata bakıştır. Herkes etrafta koşup üşüştüğü sırada filozof oturur ve hayatının özünü araştırır. Eski felsefe M.Ö. 1000’den beri mevcuttur. Kişi tarih kitaplarında her ulusun kendi filozofları olduğunu görebilir herbirinin farklı bakış açılarıyla geliştirdikleri farklı inançlar ve başka hayat yöntemleri vardır. Yahudi milleti bir istisnadır ki neredeyse felsefenin evriminde hiç bahsedilmemiştir. Öyle görünür ki tarih boyunca Yahudi milleti hiç bu hayatın özünü ve anlamını araştırma sürecine katılmamıştır. Bu mümkün mü?

  Ders 1

  Yaratan:
  Bir diyalog mu yoksa bir duygu mu?

  *Neden Yahudi milleti felsefenin evriminde gözükmüyor?

  *Kabala insanlığın acısına cevap vermek için ‘mağaradan ortaya çıkmıştır’

  *Hissedilmeyen ve görülmeyen şeyi tartışmak mümkün müdür?

  *Duygular aracılığı ile maneviyat araştırması

  *Araştırılan nedir: Yaratan mı yoksa O’nun hareketleri mi?

  Eğer insalığın önceki nesillerindeki gelişimini incelersek gerçekte bütün milletlerin toplumların ve kültürlerin belirli bir yönde geliştiklerini görürüz. Aralarında birkaç yüzyıllık boşluklar olabilir ama yine de bu aynı sıradan alma arzusunun gelişimidir ki bu kök seviyesiden ilki (Alef) ikinci (Bet) üçüncü (Gimel) ve dördüncü aşamaya (Dalet) gelişmiştir.

  Bizim zamanımızda alma arzusunun üçüncü ve dördüncü seviyeleri çoktan şekillenmeye başlamıştır. Gelişim aşamalıdır ama yine de farklı milletler ve farklı kültürler arasında oldukça benzerdir.

  Örneğin Baal HaSulam tarafından tartışılan felsefede ilk olarak eski (kadim) felsefe vardı Grek felsefesinden önce olan M.Ö. ki onuncu yüzyıldan itibaren. Sonra Grek felsefesi vardı özellikle M.Ö. beşinci yüzyıldan itibaren. Ondan sonra Roma felsefesi vardı yaklaşık olarak modern takvimin başladığı sıralarda ve sonra eski Çin ve Hint felsefeleri geldi Konfüçyüs'çülük ve Budizm. Son olarak orta çağda felsefe vardı modern Avrupa ve İslam felsefeleri. Başlık olarak bütün bunlar gerçekten büyük fikirler insanlığın ilerlemesini kuran insanlardı.

  İlginç olan ise İsrail milletinin bu haritada yer almamasıdır öyle ki bu durum felsefe hayatın bir çalışması olduğu için dikkat çekicidir. Eğer çalışma kitaplarını açarsak bütün milletlerin hayata bakışlarında geliştiğini göreceğiz – nasıl yaşanacağı ne için yaşanacağı neye ihtiyacı oldukları amaçlarının ne olduğu niyetlerinin ve herşeyin ne için var olduğunu? Bu sanki onlar bu meseleler ile meşguller ve her dönemin en önemli beyinleri bunların çözümü üzerinde çalışıyor ve cevapları hakkında yazıyordu. Buna karşılık İsrail milleti hayvan gibi gözüküyor öyle ki böyle soruları yok ve bu son derece ilginç.

  Doğrusu görünen o ki tarih boyunca İsrail milletinde bu tip bir gelişme olmamıştır. Rambam ki kendisi Yahudi filozof olarak düşünülür biraz ilgilenmiştir ve belki Yehuda Ha Levy de ama genelde İsrail milletinin büyük filozofları yoktu.

  Günümüzde bütün felsefe öğretisi öyle bir genişlikte çökmüştür ki insanlık artık daha fazla onunla ilgilenmiyor ve o zamanlarda sorulan aynı soruların hala çözülmemiş olduğunu görmek mümkündür. Sadece çözülmemekle kalmamış hatta hiç kimse çözümlerine yaklaşamamıştır bile. Bugün hem felsefe hem de diğer bilimler hayatın özünü anlamada yardımcı olur gözükmüyor. Ama sadece şimdi biz görüyoruz ki Kabala’nın Bilgeliği uyandı ve kendisini dünyaya ifşa etti. İnsanlığın sorularını cevaplamaya hazır bütün sorunları bağlamaya ve bütün çelişkileri çözmeye hazır. Günümüz jenerasyonunda olan şey bu.

  Doğrusu işte bu sebepten İsrail milletinin bir felsefesi yok. Başlangıçtan itibaren zaten herşey mevcut ve bu yüzden bu milletin o tür soruları olmadı veya tüm o sorularla ilgilenmek için bir zorlama ya da ihtiyaç. Bunların hepsi peygamberler tarafından yazılmıştır. Peygamberlerden sonra olan şey ise sadece çeşitli filozofik yorumlardır.

  Şimdi filozofların yazdıkları çocuk oyunu gibi gözükmekte. Onların aralarında çok büyük beyinler vardı bazıları hayatın özünü keşfetmeye çok adanmışlardı ama buna rağmen insan aklı daha fazlasını yapabilecek yetenekte değil. Bu nedenden dolayı şimdi yavaş yavaş Kabala’nın Bilgeliğinin ve felsefenin nerede durduğu belirginleşmeye başladı ve farkın ne kadar büyük olduğu. Biz bu temel soruların araştırması için felsefe tarafından kullanılan insan aklı ile ilahi bilgelik arasında ne kadar büyük bir fark olduğunu anlayabiliyoruz öyle ki ilahi bilgeliği insan var oluşun özü hayat ve yaratılış hakkında üst dünyanın araştırmasından edinir.

  Maneviyat nedir?

  ‘’Felsefe bedensel şeklin nasıl maneviyatın bir etkisi olduğunu ve ruhun nasıl bedeni doğurduğunu kanıtlamak için büyük miktarda çaba sarf etmiştir. Ancak bütün bu çabadan sonra bile onların adanmışlığı asla kalp tarafından kabul edilmemiştir.’’

  Bu neden olmamıştır? Çünkü onlar asla hiçbir yöntem ya da araştırma ile uygun ve direk bir bağ kuramamıştır ki bu bağ maneviyatın bedende nasıl örtüldüğünü kanıtlasın bedeni nasıl harekete geçirdiğini ve ona nasıl hayat verdiğini. Onlar bunu asla açıklayamazlar. ‘’Ve onların asıl hatası maneviyatı kavrarken olmuştur’’ ki burada demek istenen maneviyatın gerçekten ne olduğudur. ‘’Onlar bunun bedensel formu doğurduğunu belirlediklerinden beri ki bu kesinlikle yanlıştır’’. Onlar maneviyatın bedensel formu doğrudan bir yol ile doğurduğunu belirlediler bazı aşamalı hareketler aracılığı ile. ‘’Her babanın kendi zürriyeti ile bazı benzerliklere sahip olmaya ihtiyacı olduğundan beri çünkü bu ilişki onun zürriyetinin var oluşa getirdiği yoldur ve davranıştır. Aynı şekilde davranışların her sergileyicisi de kendi hareketleri ile bir tür ilişkide olma ihtiyacındadır ki o kişi bunun aracılığı ile onlarla bağlantıda olsun. Böylece siz maneviyatın bütün bedensel eylemlerden ayrıldığını söylediğinizden beri sonrasında bunun devamı olarak bir yol yada ilişki yok ki onun aracılığı ile maneviyat bedensel ile bağlantıya geçebilsin veya herhangi bir yolla onu hareket ettirebilsin.’’ Öyleyse bir bağ yok çünkü eğer böyle bedenselin maneviyattan ortaya çıkabileceği bir bağ olsaydı sonrasında ben kesinlikle bedensel formdan maneviyata doğrudan geçebilecek durumda olurdum. Bu yol mevcut değil.

  ‘’Ama ‘maneviyat’ kelimesinin kavrayışı felsefeye ait bile değil. Nasıl hiçbir zaman görülmemiş veya hissedilmemiş birşey tartışılabilir ki? Bu tartışma neye istinat eder?’’ Bu ne anlama geliyor? Biz sadece hissedebildiğimiz ölçebildiğimiz tekrar edebildiğimiz karşılaştırabildiğimiz vb. şeyleri araştırmaya alışığız biz bilimsel yaklaşım kullanıyoruz. O zaman biz bunu bilim olarak düşünürüz buna bilgelik deriz ve bu tartışılabilir. Benimle aynı şeyleri hissedebilen başka insanlar olduğuna göre ben araştırmayı onlarla tartışabilirim. Ama biz maneviyatı duyularımızla algılamıyoruz öyleyse elbette herkes onunla ilgili kendi bireysel görüntüsünü oluşturabilir ve duyu alan organlarla kavranmayan şeyleri yazabilir. Ortaya çıkan şu ki sadece Kabalistler ki onlar ilk olarak altıncı hissi (bir maneviyat duyusu) kazanmıştır maneviyatı alabilir/algılayabilir. Sadece bu genişlikte hissedilen ve algılanan maneviyat araştırılabilir ve hakkında yazılabilir. Felsefe diğer bir taraftan ki tamamen mantığı ve insan zihnini temel almıştır maneviyatı araştırmaya muktedir değildir çünkü basitçe filozoflar onu hissetmezler.

  ‘’Ama eğer maneviyatı bedenselden bölen ve ayıran bir tanım olursa bu sadece bir kere manevi birşeyleri edinenlere ve onu hissedenlere aittir gerçek Kabalistlere. Bu nedenle maneviyatın ne olduğunu gerçekten araştırmada Kabala’nın Bilgeliği gereklidir.’’

  O’nun özünün felsefesi

  O’nun özü nedir?


  ‘’Ve O’nun özü ile ki felsefe bunu kapsamlıca tartışmayı sever ve O’nun içinde olan olumsuz şeylerin bütün kurallarını kanıtlar Kabala hiçbir şekilde ilgilenmez.’’ Biz Yaratan’ı tartışmayız veya O’nu araştırmayız. Neden? ‘’Çünkü aslında hiçbir şekilde kavranamayan veya ulaşılamayan kavramlar kullanarak birşeyi tanımlamak nasıl mümkündür? Yokluğun tanımlaması var oluşun tanımlamasından daha az değerli değildir eğer siz uzakta birşey görürseniz onu bütün olumsuz bileşenlerine rağmen fark edeceksiniz anlamı bütün onların orada olmadığıdır’’. Ben ne zaman birşey görürsem onu tanımasam bile onun ne olmadığı hakkında zaten emin olabilirim.

  ‘’Bu bir kapsamda tanıma olarak düşünülür çünkü eğer bir obje gerçekten gözden uzak mesafede ise sonrasında olumsuz fark edilmez bile. Örneğin: eğer biz uzaktan siyah bir görüntü görürsek ve onun bir insan veya kuş olmadığını fark edersek o zaman bu görme olarak düşünülür çünkü o daha uzakta olabilirdi ve biz onun bir insan olmadığına karar veremeyebilirdik.

  Ve bundan onların bütün karışıklıkları ve ilgisizlikleri gelir çünkü felsefe Yaratan’ın özünün bütün olumsuzluğunu kavrayıştaki gurur duymayı sever bu sırada akıllı Kabalistler orada ellerini ağızlarına koyarlar ve O’na basit bir isim bile vermezler’’ Yaratan ‘’Çünkü biz onu hiçbir kelime ile veya isim ile tanımlayamıyoruz öyle ki biz daha edinemedik çünkü kelime birşeyi edinmenin başlangıcını gösterir.’’

  Filozoflar Yaratan’ı O’nu edinmemiş oldukları gerçeğine rağmen tartışırlar. Diğer bir taraftan Kabalistler ki onlar gerçek duyumsalı ve somut ulaşmayı edinmeyi amaçlayanlardır hissedemedikleri Yaratan hakkında hiçbir şey söyleyemezler. Kabala’da sadece duyularda algılananlar tartışılır. Felsefede akıl duyular olmadan da burayı ve orayı merak ettiğinden dolayı Yaratan’ı tartışmaya kalkışır. İşte bu nedenle Kabala yalnızca Yaratan’ın hareketlerini tartıştığı sırada felsefe Yaratan’ı tartışır.

  ‘’Ama O’nun parlaklığı O’nun kutsal olduğu gerçektir’’ Yaratan’dan gerçeğe ulaşan ışıklar ‘’onlar büyük bir kapsamda tartışıyor ve fark ediyor bütün bu parlaklığın anlamı olarak ki onlar belli bir açıklığı edinmeyi hak ettiler somut edinmeden daha az olmayan’’ bu dünyanın.

  Kabalistler Yaratan’dan bize oluşan şeyler ile ilgilenirler ve bütün bunlar hem manevi dünyalardır hem de bu dünya. Filozoflar Yaratan’ın Kendi’sini tartışırlar ve aslında bu onların hatasının köküdür çünkü onlar Yaratan’ı ya da O’nun hareketlerini hissetmiyorlar. Bu nedenle onlar gerçek bilimsel bir araştırma için temele sahip değiller. İşte bu nedenden dolayı felsefe bir bilim değildir.

  Alıntı

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Kabala ve Felsefe Ders 2

  Ders 2

  Dışarıda ne var?


  * ‘Ben’ ve bana olanlar – Yaratan’ın hareketleri

  * Hislerimiz nasıl işliyor?

  * Biz hiç ‘kabuk’umuzdan çıkabilecek duruma gelebilecek miyiz?

  * Bir his kanıtlanabilir mi?

  * Neden ‘kalpteki nokta’ filozoflarda gelişmedi?

  Yaratan ile aynı niteliklerde olmayı istemek ile O’nun eylemlerini araştırmak arasındaki fark nedir?

  Yaratan’ın eylemleri aslında biz meydana getiren şeylerdir ve hem içimizde hem de bize olan şeylerin bütünüdür. Bunlar bizim çalışabileceğimiz şeylerdir. Öyleyse ben sadece kendimin ufak bir parçasını hissedebilecek durumda olabilirim ama benim hissettiğim bu şey her ne ise ben onu araştırabilecek durumdayım. Diğer bir taraftan benim göremediğim benim dışımda olan herhangi birşeyi ben kavrayamam araştıramam veya tartışamam. Benim dışımda olan bu şeyler sadece belirsiz imgelemdir. Ben bunları iç algılarımı kullanarak hissediyorum ve yorumluyorum ki bu kesinlikle doğru bir algı değil. Bu neden bu şekilde olmak zorunda?

  Bu bu şekilde çünkü Yaratan ve yaratılan varlık ötesinde hiçbir şey yok. Yaratan adı verilen birşey var ve O’ndan oluşan herşey yaratılan varlık. Onların arasında bir geçiş yok. Başka kelimeler ile anlatmak gerekirse Yaratan’ın içerisinde yaratılan varlık var olur ve bu yaratılan varlık – biz Yaratan ile formun eşitliğini edinebilir. Benim var olduğum alanda edinme seviyelerine sahibim ki bunlara ‘’dünyalar’’ (kökten dörde “Dalet”) adı verilir. Bunlar aslında benim sistemimin parçası; bunlar benim duyularımın ötesinde sahip olduğum özgürlük dereceleri ve bu seviyede benim alabileceğim ışığın azalan niteliği.

  Bu demek oluyor ki benim hislerim o kadar da keskin değil onların keskinlik veya açıklık seviyesine ‘’dünyalar’’ denir. Ben yavaş yavaş daha çok ve daha çok hissedebilecek duruma geliyorum ta ki ben bütünlüğümü hissedene kadar hem kendimde ve hem de Yaratan’dan aldığım şeyde.

  Benim edindiğim her ne ise araştırılabilir ve kavranabilir olan şeyler sadece benim O’ndan aldığımdır. Ben asla O’nu edinemem. Benim erişebileceğim şey formun eşitliği iç niteliklerimde sahip olacağımın benim dışıma eşit olduğu (örneğin Yaratan) bir duruma gelebilmek. Sadece formun eşitliği derecesi diyebilirim ki benimle olan ile O’nunla olan olabilir. ‘’Eylemlerinizden’’ demektir ki O’nun benim üzerimdeki hareket etme şeklinden ben O’nun hareketlerini anlayabilirim onların derinliğine ulaşırım. Ben onları özümde çok açık bir şekilde hissediyorum ve onların O’ndan geldiğini biliyorum ve ben kendimi O’na uyarlayabilirim. ‘’Sizin eylemlerinizden biz sizi bildik’’ demek O onu veya bunu sevebilir demektir. Biz hala yine de duyularımızın algıladıkları ile sınırlıyız.

  “Dışarıdaki gerçekliğe değer biçmek mümkün değildir” ne anlama geliyor?

  Biz asla dışarıda olanı hissedemeyiz. Biz neye ‘dışarıdaki’ diyoruz? Benim ‘dışımda’ çalışan hiçbir his yok. Ben şu anda Yaratan’ın içinde yer almış durumdayım ve benim bedenime ve hislerime giren şeyler dışında ben hiçbir şey hissetmiyorum. Görüntü içeride meydana gelendir. Duyma içeride meydana gelendir. Benim duyumla duyduğum şey nedir? Benim kulak zarıma doğru giren ve baskı yapan şeydir. O kulak zarının ötesinde benim bazı sinirlerim var bir tür mekanizma öyle ki bu mekanizma bilgiyi beynime gönderiyor ve beyin araştırmaya başlıyor bu ne olabilir? Bu neye benzer? Neden şimdi benim kulak zarım ona baskılayan şey ile benzer durumda? Aslında gerçekten kulak zarımı baskılayan şey ile hiçbir bağlantı yok.

  Bu bir perde gibi. Bütün duyularda perdeler var hem manevi kapta hem de bedensel kapta. Her bir kap kendi uyarılmasından etki alır giren şeyden değil çünkü dışarıdan hiçbir şey girmez. Aynısı görüntü içinde geçerlidir. Gözümüzün kenarında sinirlerimiz var ki bu sinirler ışık tanecikleri ile uyandırılıyorlar fotonlar ile ve sonuç olarak kimyasal parçacıkları kullanıyorlar. Aynısı dokunma içinde geçerlidir. Eğer biz bu hislere anestezi uygularsak sonrasında dışarıda hiçbir şey yokmuş gibi hissederiz. Biz onları belirli teknikler kullanarak genişletebiliriz mesela beynimizin içine bir parça koyarak ama bütün bunlara rağmen biz asla kendimizden çıkamayız.

  İşte bu nedenden dolayı her ne oluşturursam her ne yaparsam ve benim çevremi hissetme şeklim benim yanıtlarım aracılığı ile hissetmek için oluşturulduğum şekildir.

  Ben asla dışımda ne olduğunu bilmem hatta şimdi bu dünyada bile. Yaratan sonsuzluktur ama ben onu nasıl kavrarım? Ben sadece kavrayabilecek durumda olduğum zaman kavrarım. Görüşümü ek bir his (tıpkı ihsan için olan farklı bir yazılım gibi) aracılığı ile genişlettiğim zaman kavrayabilecek duruma gelirim sonra ben de sadece benim dışımda olan birşeylere olan karşılığımı araştırırım bu Yaratan’dır. İşte biz bu şekilde yapıldık; bu kabuğun dışına asla çıkamayacağız. Bu yukarıdan aşağı doğru yaratılmış bir kap aynı direkt ışığın dört Benihot’unda öğrendiğimiz gibi yukarıdan aşağıya. Bizler alıcılarız bunun almak için veya ihsan etmek için olması fark etmez kabın içinde olan şey bu başka hiçbir şey değil.

  Hala edinmemiş biri bile ve Kabala çalışan biri felsefi konuları tartışır.

  Kabala çalışmasına gelmiş hala hiçbir şey hissetmeyen altıncı hissi hala edinmemiş biri bile felsefi şekilde konuşur. Kişi kavramadığı konular hakkında konuşur. Bir insan sadece kendi kendine bunun üzerine bir bilim veya felsefe oluşturmama şartı ile bunu yapabilir. Tercihen kişi üst ışığı çekmek için kendini Kabala çalışmasına sokmalıdır ki bu o kişinin içinde bir kap oluştursun. Kişinin içindeki bu kap Yaratan ile formun eşitliğinde olacaktır bu şekilde kişi Yaratan’ın ona yolladığını doğru şekilde anlayabilir.

  Bizim Kabala’nın Bilgeliğine olan ilgimiz Yaratan’ın hareketlerini almak içindir ve onu kendi ıslahımızın miktarına bağlı olarak doğru olarak hissetmemiz için. Biz bir kere bütün ‘’alan’’ınımızı ıslah ettiğimizde kabın etrafında ihsan etmek için bir perde oluştuğu zaman sonrasında biz Yaratan’ın bütün bolluğunu geri ihsan edebileceğiz. Bunu yaptığımız zaman sonrasında biz ‘’eylemlerinizden sizi bileceğiz’’ ve aynı O’nun gibi olacağız. Bundan biz O’nun kim olduğunu anlayacağız ve bu anlama da bizim içimizde olacak.

  Öyleyse Kabala’nın bütün çalışması felsefi araştırmalarımızı konu etmek değildir çünkü bu bize hiçbir şey vermez. Bütün çalışma duyularımızı değiştirmek içindir.

  İnsanlık felsefe ve bilim doğrultusunda gelişti çünkü gidecek başka yeri yoktu. Başlangıçtan itibaren dünyanın milletleri kalpteki noktaya sahip değildi. Bu sadece yirminci yüzyılın sonlarına doğru gelişti. Kalpteki nokta olmadan (İbrahim’deki gibi ki bu onun içinde başlamıştır) insan ne biliyor? Bir hayvandan biraz daha fazla akla sahip. Bir hayvan neden bunun yaşam olduğunu düşünmez ama insan düşünür. Bütün budan ortaya çıkan insanlığın bilgisi ve yüksek eğitimidir. Ama onlar Kabala’ya ulaşamamışlardır ki bu açıktır çünkü ortada bir iç eksik yoktur veya kalpteki noktanın gelişimi için bir kap.

  Onlar içinde kalpteki noktanın şekillenmesi mümkün değildi çünkü onun gelişimi uzun bir ilerleme sonucu olmak zorundadır binlerce yıl süren. Sadece şimdi insanlık ‘’hayatlarımızın anlamı nedir?’’ diye sormaya başlıyor – böyle olmakla beraber hala çok ciddi şekilde sorulmuyor.

  Bu felsefe maneviyatı engelliyormuş gibi.

  Felsefe maneviyatı engellemiyor. Felsefe ben derdim ki insanlığın hatalarından biri ki bu yaratılış amacına doğru binlerce yıldır sürmekte olan acı yolunda ilerler.

  Kabalistlerin herhangi birşeyi gerçekten hissettiklerini ispatlamak mümkün mü yoksa bu sadece bir düstur mu?

  Herkim hissediyorsa – hisseder ve herkim hissetmiyorsa – hissetmez. Siz onlara inanabilirsiniz veya inanmayabilirsiniz bu fark etmez. Onlar size ‘’biz hissediyoruz’’ diyerek gelmiyorlar. Onlar ‘’biz görüyoruz bizim vizyonumuz var! Biz resimlerin içinde geleceği önceden haber veriyoruz bize gelin!’’ diyerek peşlerinden insan sürüklemek isteyen filozof veya din adamları değiller. Hayır! Aksine Kabalistler kimseyi istemiyor. Bu sadece şimdi böyle bizim eksikliğimiz olduğunda ki bu onlar manevi dünyayı araştırmaya başladığında sahip oldukları genişlikte ilerler biz onlara geleceğiz ve onlara sorular soracağız.

  Birşey görmeyen ya da hissetmeyen birine ispatlamak nasıl mümkün olur öyle birşeyi ki başka biri görmekte ve hissetmektedir? Kişi bir duyudan noksandır öyleyse o duyu olmadan o kişiye herhangi birşey açıklamak nasıl mümkündür?

  Hatırlıyorum biz bir tür müzik yazmıştık ve hemen yanımızda büyük bir kedi yatıyordu 10 belki 15kg. Kedi benim yanımda yatıyordu ve ben şarkı söylüyordum ve biri de çalıyor ve notaları yazıyordu. Gülüyorduk ağlıyorduk bağırıyorduk veya mutluyduk iki saat sonra her türlü heyecan beni yorgun bırakmıştı. Bu kedi sadece orada yatıyordu ve ona hiçbir şey olmuyordu belki arada bir kulağını biraz döndürmüştü sanki biz onu rahatsız ediyormuşuz gibi ama hepsi bu kadardı.

  Bu bir örnek ama biz de hayvanlar ile aynı seviyedeyiz. Benim içimdeki insani kısım maneviyat değil ama ‘’bu dünyanın insanı’’ diye adlandırılan hayvandan birazcık yukarıda. Bu kısımda ben hayvandan zaten çok farklıyım öyle ki ona hiçbir şey açıklayamıyorum. Ona neden ağladığımı açıklayabilir miyim? Eğer böyleyse hiçbir zaman manevi dünyaya dokunmamış bir kişiye maneviyatı açıklamak nasıl mümkün olur? Siz ne söylerdiniz? Bundan dolayı Kabalistler her çeşit kitap yazar ve insanlar kendi deneyimlerinden ne hayal edebiliyorlarsa hayal ederler.

  Aynı zamanda filozoflar da araştırmalarına insan ne için yaşar sorusundan başladı öyleyse neden kalpteki nokta kendini onların içinde ifşa etmedi?

  Filozoflar araştırmalarına ‘’insan ne için yaşıyor’’ ‘’Hayatlarımızın amacı ne?’’ sorularından başladı. Öyleyse neden kalpteki nokta kendini onların içinde ifşa etmedi? Bunun sebebi kalpteki noktanın zihinsel arzu aracılığı ile ifşa olmamasıdır. O açığa çıktı çünkü açığa çıktı. Bunun anlamı onun ilk olarak geldiğidir ve sadece bir kere insanın içinde zaten aktif hale geçince kişi araştırmaya itilir. Ancak sonra bir kere kişi kalpteki noktayı geliştirirse onun araştırmaları manevi olacaktır. Eğer kişi kalpteki noktadan araştırmıyorsa bunlar bedensel araştırmalardır.

  Filozoflar (örneğin Spinoza gibi) aynı zamanda sevginin ve duygunun konuları ile de ilgilendi.

  Filozofların ilgilendiği sevgi ve duygular maneviyata Kabala’ya ait değil. Öyleyse sevgi Kabala mıdır? Hayatın özü aslında felsefenin konusudur ki bu – ‘’felsefe’’ ismine göredir.

  Alıntı

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Kabala ve Felsefe Ders 3
  Kabala ve Felsefe

  Ders 3


  İnsan Aklı Tarafından Geliştirilen Gerçeğin Bir Parçası

  *Kabala’yı insanlığa sunmak ne zaman mümkün olacak?

  *Kabala’nın rolü

  *Maneviyat nedir?


  *Peygamberlerin kitaplarından hırsızlık

  *Filozofların hatası

  Neden bizim İslam Hıristiyanlık antik Çin antik Hint Yunan ve Roma’nın ki gibi felsefemiz yok? Söylediğim gibi bunun sebebi biz insan aklını kullanarak insanlığı araştırmak zorunda değildik hayatı ve doğayı. Başlangıçtan itibaren biz kalpteki noktanın gelişimi ve üst dünya aracılığı ile araştırmaya yaklaşıyorduk.

  ‘’İsrail milleti’’ adı verilen grup İbrahim’den ortaya çıkmıştır İbrahim aslında manevi dünyayı araştırmaya hemen başlamıştı. ‘’Yaratılış Kitabı’’nda o hemen bize üst dünyaların yapısını tarif eder onların ne için var olduğunu hayatın kaynağının ne olduğunu ve hayatın amacının ne olduğunu. Öyleyse felsefe ya da herhangi akılsal farzlar için yer yoktu. Geriye kalan tek şey aslında amacı edinmekti.

  Filozofların kaynak ve hayatın amacı hakkında ne kadar çok ve ne yol ile yazdıklarına bakın. Onlar büyük düşünceleri olan büyük insanlardı ve gerçeğin güçlerini bilmek için çok fazla yatırım yaptılar. Ancak Aristotle veya Appleton gibi büyük beyinler bile bu soruların cevaplarına asla dokunamadılar.

  Bu basitçe imkansız çünkü farklı bir duyu gerekli. Bu kedi gibi ki kedi bir insana ne olduğunu anlayamaz. Kedi ne kadar gelişirse gelişsin bir kedinin seviyesinde bunun yardımı olmaz. İşte bu nedenden dolayı biz asla bu tür bir gelişime ihtiyaç duymadık. Bir kedinin seviyesinde gelişmiş olanlar ise sonunda hiçbir şey bilmedikleri bir duruma ulaştılar. Ama şimdi onlar kedi gibi ne teknolojik ne bilimsel ne felsefi ne de kültürel gelişmelerdeki hiçbir bilginin yarara sahip olmadıklarını biliyorlar. Bütün bu gelişmeler bize sadece ıstırap getirir.

  Ne yapılabilir?

  Şimdi insanlık biraz kişisel yansıma yapacak ve sonrasında Kabala’nın Bilgeliği insanoğluna sunulacak ve onlar bunu almaya hazır olacak. Sanki Kabala insanlığın gelişimini bekliyormuş gibi. Bilgelik her zaman oradaydı ve yalnızca şimdi onu bütün milletlere göstermek gerekli.

  Maneviyat bedeni olmayan bir güç


  ‘’Ve işte bu Kabalistlerin ‘’maneviyat’’ adı ile tanımladıklarıdır ki onlar bunu tartışır bunun bir zaman veya mekan görüntüsü yoktur veya herhangi bedensel değerleri her ne ise.’’ Maneviyat zamanı ve mekanı olmayan birşeydir; onun içinde bizim içinde yaşadığımız gibi bedensel değerler yoktur. O tamamen bizden ayrı birşey.

  ‘’Ve benim fikrime göre bütün felsefe alanı kendini bir Talis içine sardı ki bu ona ait değil’’ çünkü o Yaratan’ı maneviyatı tartışır ‘’çünkü o Kabala’nın Bilgeliğinden bazı tanımlar çalmıştır ve onlar çaldıklarını insan algısı ile çeşitlendirdiler yoksa böyle bir bilgelik üretmek onların akıllarından geçmemişti’’. Aslında eğer onlar görünüşte insanoğlundan kopmuş olarak manevi güçler hakkında bir takım tartışmalar duymasalardı sonrasında onlar sadece hertür fiziksel objeye taparlardı.

  Hatta son zamanlarda İngiltere’de olduğum sırada gazetede bir ev alan kişilerin evi ruhlardan temizlemek için birilerini aradığını gösteren reklamlar gördüm. Öyleyse onların var olduğu bu formda manevi birşeyler hakkında asla düşünülmüyor. İnsanlar mağaralarda yaşamış insanlar gibi yaşıyor olabilirlerdi eğer insanlık manevi dünya ile olan ilişkiyi çalmamış olsaydı. (Baal HaSulam yazar ki filozoflar peygamberlerin kitaplarından çalmışlardır). Sonra onu sahip oldukları kap ile ‘’araştırmaya’’ başladılar ve işte bu şekilde felsefe gelişti.

  ‘’Ama bu (maneviyat) gizlenmiş bir güç demektir ki o bu dünyanın normal beden formuna girmemiştir ama o bedensiz bir güçtür’’. Eğer bu bedensiz bir güç ise madde ile örtülmemiş o zaman biz nasıl yaklaşabiliriz nasıl kavrayabilir çalışabilir veya onu hissedebiliriz? İşte bundan dolayı felsefe ki felsefe bu gücün beden ile ve onun içine giydirilmiş bağlantıda olduğunu düşünmüştür bununla böyle bir yolla ilgilenir ve bu güçlerin etrafında bedenler gibi şekiller oluşturur. Öyleyse onlar ruhun burundan gelen nefes ile ilişkili olduğunu söyleyebilirler veya başka ilkel şeyler çünkü onlar maneviyatı bedensel form içinde giydirilmiş olarak kabul ederler. Madem ki Kabalistler maneviyatın bedensellik ile ilişkili olmadığını belirlediler (ki bunların arasında bariz bir kesik vardır) insanlığın maneviyatı araştıramaya muktedir olmadığı açık hale gelir.

  Bir manevi kaba bir güç denir

  ‘’Ve o burada not edilmelidir ki maneviyattaki güç konusu manevi ışığın kendisi anlamına gelmez’’ Neden? Biz ışığı da tartışmayız. ‘’Çünkü bu manevi ışık doğrudan O Kutsanmış Olsun O’nun Öz’ünden süzülmüştür. Ve eğer böyle ise’’ ki o Yaratan’dan süzülmüştür ‘’bu nedenle bu O Kutsanmış Olsun O’nun Öz’üne eşit olmak olarak düşünülür’’ O Yaratan gibidir. Bu nedenle ışık Yaratan’dan gelir ama kabımız dışında bu tartışılmaz; biz sadece dışımızda olan her ne ise onun üzerimizdeki etkisini tartışırız. ‘’Anlamı öyle ki manevi ışıkta da bizim bir anlayışımız ya da edinmemiz yok ki biz onu bir tür isim veya tarif ile tanımlayabilelim çünkü ‘’Işık’’ adı bile ödünç alınmıştır ve gerçek değildir. Bundan dolayı ‘’güç’’ kelimesinin anlamını bilmek gereklidir bir beden olmadan denir ki özellikle ‘’manevi kabın’’ görünüşünde.’’ Bu demektir ki biz ışıklardan bahsettiğimizde bizim dışımızda olan gerçek ışıkları kastetmiyoruz ama Yaratan’dan gelen birşeye verdiğimiz tepkiden bahsediyoruz; Yaratan’ın bizim üzerimizdeki etkisinden. Bizim tepkimize ışık adı verilir.

  Işıklar ve kaplar
  ‘’Ve bu bir açıklama gerektirir bilge Kabalistler ışıkları nasıl tanımaktadır ki bilgelik tamamen onların ayırt etmeleri ile dolmuştur?’’ (Eğer biz ışık ile ilgili olmazsak?) O der ki ‘’Aslında bu ayırt etmeler ışığın kendisini tartışmaz ama yalnızca yukarıda bahsedilen güç olan kabın etkisini tartışır onun karşına gelen ışık tarafından olan etkilemeyi.’’ Bu aynı kulak zarıma vuran bir dalga biçimi gibi ve kulak zarı sayesinde ben onun hareketlerini seçmeye başlıyorum. Eğer kulak zarım bölünmüş olsaydı veya doğru olarak işlevini yerine getiremiyor olsaydı o zaman ben dışarıda olan herhangi birşeyi hissedemezdim. Ama eğer düzeltilirse dışarıdaki bütün hareketleri alabilir. Aynı şekilde ben dış etkileri kendi özelliklerime bağlı olarak yorumluyorum olabilecek en doğru yolla. Aslında bütün bunlar bizim geçirmemiz gereken ıslahlar böylece bütün duyularımız ışığa göre değişmiş olacak bizim onu deneyimleyeceğimiz sırada o bizim doğamıza bağlı olarak belirlenir.

  Kaplar ve ışıklar (kelimelerin yorumu)

  ‘’Ve buraya hediye ve onun tarafından doğan sevgi arasındaki ayrım konusu eklenmeli. Işıklardan beri kabın etkisi anlamında ki bu edinilebilir’’ Kap etkilenir. Ben etkilendiğim zaman nasıl etkilendiğimi hissedebilirim ve neden etkilendiğimi. Onu ölçebilir ve inceleyebilirim. Benim içimde Reşimot kalır ki onun yardımı ile o hisse geri dönebilirim onlar hakkında yazabilirim ve onları diğerlerine aktarabilirim. Bu etki ‘’madde ve form’’ diye beraber adlandırılır çünkü etki formdur ve yukarıda bu formu inşa eden güç ise ‘’madde’’dir.

  Ama doğan sevgi “etki üzerinden maddesiz bir şekil olarak ayırt edilmiştir. Anlamı eğer biz sevginin hediyenin maddeden soyutlanması ile ilgileniyorsak (sanki o hiç somut bir hediye içine sarılmamış gibi ama sadece “Tanrı”nın sevgisi “O Kutsanmış Olsun” soyut isminde) sonrasında o form olarak ayırt edilir. Onunla ilgilenmek form içinde alma olarak ayırt edilir.’’

  Ben hediyeler alıyorum ve hediyelerin kendisine göre hediyeleri kimin verdiğini araştıramıyorum. Ancak hediyelerin şekline göre ve her türlü işarete göre ki ben aklım ile fark edebilirim hediyeleri kimin verdiğini belirlemeye başlıyorum. O değil ama O’nun benimle olan ilişkisi. Çünkü hediyeleri gönderen beni tanıyormuş gibi gözüküyor seviyormuş ve yarar sağlamak istiyormuş gibi gözüküyor. Onları bana öyle bir şekilde yolluyor ki bu hediyeler yardımı ile ben O’nunla bir ilişki geliştirmeye başlıyorum. Bu ilişkiye sevgi denir ve bu his zaten hediyeler ile bağlantılı değil ama hissedebiliyorum ve O’na ilişkilendiriyorum. Daha fazla hediye olmasa bile ben zaten aramızda hediyelerin ötesinde bir ilişki kurdum. Sonra bu ben madde ile bağlanmamış ama form ile bağlanmışım olarak düşünülür. Madde hediyelerin kendisidir ve form (ki o maddenin yukarısında oluşturulmuştur) formun alınması olarak adlandırılır. Biz şimdiden aramızdaki bağlantı ile ilgileniyoruz.

  ‘’Ama bu gerçek diye düşünülür felsefenin oluşumu ile hiçbir benzerlikte olmadan çünkü bu sevginin ruhu hediyeden tamamen soyutlanmış bir yol olarak edinmede kalır ışığın kendisi anlamında.’’ Yaratan ile arasındaki ilişkiyi hissetmeye başlamış bir insan buna bağlı olarak en kısa zamanda duygular geliştirmeye başlar. Bu duygular sonuç olarak sevgi adı verilen bir forma ulaşır. Bu süreçte kişinin deneyimlediği pek çok form vardır basit bir bağlantının oluşumundan çok daha fazlasına doğru. Bu hediyeyi verenin bazı tanımlarından başlar ta ki kişi hediyelerin üzerine yükselmeye başlayana kadar ve hediyeler olmadan hediyeyi veren ile bağlanana kadar. Sonrasında kişi bu süreç sonucu ‘’formun aklını’’ veya ‘’formun alımını’’ almaya başlar. Bunlar bir kişinin gitmesi için iyi gelişim aşamalarıdır.

  Alıntı

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Kabala ve Felsefe Ders 4
  Kabala ve Felsefe

  Ders 4

  Sevgi İle Karşılaştırılan Bir Hediye


  *Hangisi daha önemli: hediye mi yoksa hediyeyi veren mi?

  *Kabala’nın yapısal Bilgeliği

  *Sevgiyi edinmede gelişimin dört seviyesi

  *İnsan aklının sınırları

  *Başlangıç noktası – Yaratan'ın öneminin artması

  Kabala’da madde ve form


  ‘’Ve bu nokta sevgi bu sadece hediyenin en son sonucu olmasına rağmen hediyenin kendisinden çok daha fazla önemlidir. Aynı büyük bir kralın bir insana küçük bir obje vermesine benzer hediyenin kendisinin değeri olmasa bile kralın sevgisi ve özeni sınırsız derecede değerli ve kıymetlidir.’’

  Farz edin ki ben büyük bir insandan 10 Lira değerinde bir kartpostal aldım bundan memnun olurdum ve o bana önem duygusu vermiş gibi gurur duyardım. Bu demek oluyor ki hediyenin kendisi aslında hiç önemli değil. Benimle O’nun arasındaki fark ve O’nun benim için ne kadar önemli olduğu. Aslında değeri belirleyen şey bu. ‘’Buna bağlı olarak o soyutlanmıştır’’ bu sevgi veya hediyeyi almanın sonucu ‘’maddeden tamamen ki bu ışık ve hediyedir öyle bir yol ile ki bütün eylem ve etki edinmede sadece sevginin kendisi iz kalmıştır ve hediye neredeyse unutulmuş ve kalpten silinmiştir. Bundan dolayı bilgeliğin bu kısmı Kabala’nın biçimlendirici bilgeliği olarak ayırt edilir ki bu bilgeliğin en önemli kısmıdır.’’ Bunun sebebi onun benimle O arasındaki ilişki ile doğrudan bir yol ile ilgilenmeye başlamasıdır. Burada insan kendi duyularının içindeki ifşadan kendisi ve Yaratan arasında bir ilişki oluşturur.

  Neden bir ilişki bir formdur?


  Bir ilişki bir formdur çünkü ilişki sadece bizim aramızdaki genel bir güçtür ve bizim için de ortaktır. Ama bu güç her tür forma ve farklı ilişkilendirme yollarına sahip bu nedenle ona ‘’form’’ denir. Benim O’nun benimle ile ilişki kurduğunu öğrendiğim ve O’nun ile nasıl bağdaştığım genişlik ise biçimlendirici bilgidir.

  "Güç"ün tanımı nedir?

  Güç kabın maddesidir. Kabın maddesi bir tür form edinir ve bizim tartıştığımız da bu form.

  ABYA

  ‘’Bu sevgide dört kısım vardır’’ anlamı ise bizim gittiğimiz bu sevgiyi edinme yolunda maddemiz gelişimin dört aşamasından geçer. Dört kısım ‘’bir insanın sevgisine benzer bunda ilk olarak ben bir hediye alırım hala veren kişiye sevdiğim biri demem.’’ Ben onun beni sevdiğini nasıl bilirim eğer onun benimle bir ilişkisi varsa ve o benden ne istiyor? ‘’Dahası eğer hediyeyi veren önemli biri ise öyle ki alan kişi ile karşılaştırılamayacak kadar.’’ Eğer o sıradan biri ise bir arkadaş bir akraba veya benden daha az biri ise sonrasında ben onu hissederim. Onu algılayabilirim onu ‘’okuyabilirim’’ ve onun benden bana verdiğini anlarım. Bu yolla bizler her nasılsa yakınız o bana eşit veya benden daha az. Ben onun davranışını anlayabilirim öyle ki onun bana karşı bir ilgisi var. Ancak eğer o gerçekten önemli ise (aynı Yaratan’ın küçük bir insana olan kıyasındaki gibi) sonra bu aralık hissedilmeyebilir biz nerede olduğumuzu veya O’nun nerede olduğunu bile hissedemeyiz ve O’nu hissetmeyiz.

  Aslında gerçeklikte meydana gelen bu ortaya çıkan o ki biz aramızda bir ilişki belirleyecek durumda değiliz. Ben Yaratan’dan her türlü şeyi alıyorum ama ben O’nu bilmiyorum ve O’nu hissetmiyorum. Eğer bir şekilde O’ndan gelen şeyleri hissetsem bile ben onun içindeki sevgiyi belirleyemem çünkü benimle olan sevgi adı verilen herhangi bir ilişkide O bana göre çok yükselmiş durumda.

  ‘’Hediyelerin çokluğu ve devam etmesi
  genişliğinde’’ (her ne kadar O çok büyük olsa ben de çok küçük ve biz birbirimizi anlamayız) ‘’şu fark edilmiştir ki en büyük önemli insan gerçek sevilmiş kişi olarak bilinecektir değerde eşit.’’ Neden? ‘’Çünkü bilindiği gibi iki gerçek seven aralarında eşitlik hissetme ihtiyacındadır sevginin kanunu büyük ve küçük arasında fark edilmeyecektir.’’ Öyleyse hediyelerin bolluğu hediyeleri vereni benim seviyeme indirmede yardım eder. Bu sanki ben Yaratan’ı yakınıma çekiyormuşum gibidir. O sürekli vererek ve benimle bir bağlantı kurarak O bana yakınlaşıyor. O (Yaratan) O (Yaratan)’ndan almamı alışılmış hale getirince benim gözümde O (Yaratan) bana eşit oluyor ve bundan dolayı da ben O (Yaratan)’na karşı sevgi hissetmeye başlayabiliyorum.

  Yaratan’dan sadece tek bir hediye olamaz ama daha doğrusu hediyelerin çokluğu olur öyleyse yaratılmış varlık Yaratan’ı eşit olarak hissedebilecektir.

  Yaratan’ın verdiği hediyeler nelerdir?

  Yaratan’dan hediyeleri almaya başlayacağınız zaman siz manevi ‘’’Asiya dünyası’’ içindesiniz; bu ilk hediye. Hediyelerin çokluğu ‘’Yetzira’nın manevi dünyası’’ ve hediyelerden yukarıda olan sevgi ise ‘’Beria dünyası’’ olarak adlandırılır.

  Filozoflar sevgi ile Yaratan’dan hediyeler almadan ilgilendiler Asiya dünyasının seviyesinde insan seviyesinde. Ben filozofların kim olduğu nasıl yaşadıkları ile ilgili derinlemesine gitmek istemiyorum hangi insani veya ahlaki seviyede yaşadıkları hakkında de. İçlerinden bazılarının genç erkekleri vardı ki onlarla ilişkiye girerlerdi ve ahlaki seviyelerin başından sonuna kadar onların içinde yaşadıkları seviye tamamen insan seviyesiydi. Onlar insan aklını kullanarak çalıştılar. Elbette o zaman bir takım lobi grupları vardı Stoacılık gibi ki bunlar bütün zevklerden kaçınmanın gerekli olduğunu iddia ettiler Diyojen gibi ki o kendini bir fıçının içine koymuştu vb.

  Her türlü filozof vardı ama onların hepsi insan aklı yolu ile araştırdılar duyularından ve insan doğasından. Onları düşünmemezlik etmiyorum; aralarında çok akıllı insanlar vardı. Bugün Appleton veya Aristoteles gibi insanlar yok. Baal HaSulam ve diğer Kabalistler bile söyler ki o zamanlardan beri o ikisinin seviyesinde başka hiç kimse olmamıştır. Ancak hala bu sadece insan aklı. Bir kediyi ele alın bulabileceğinizin en akıllısını ve onu istediğiniz şekilde eğitin ve sonuçta ortaya çıkacak şey budur. Bir kedi ne anlayabilir? Onun doğası ile o sizi nasıl anlayabilir? Siz kimsiniz? Nesiniz? – Sadece onun duyuları aracılığı ile.

  Hiç kimseyi akıldan çıkarmadan bu araştırmanın farklı bir seviyesi. İşte bu nedenden dolayı onlar yeteneklerinin üzerinde her ne araştırdılarsa bunlar sadece hayal. Biz bunu bütün felsefelerde görüyoruz. Bütün büyük milletlerden en azından ikiyüz tane filozof vardı buna Bizanslar Araplar ve Japonlar bile dahil.

  Bu daha çok Spinoza’nın felsefesi gibi mi?


  Onunla ilgili bile değil. Bu maneviyattan çok uzak çünkü genelde bunlar sadece insan aklı ile yapılan araştırmaların yöntemleri ki kendileri için bir takım kurallar koymuşlar bir şekilde araştırmışlardır. Onların kendileri Spinoza’nın neden bir yol ile araştırmaya karar verdiğini anlamazlar ve Hegel ya da Deckard başka bir yol ile. Bu doğal her biri kendi yolundan gitti. Bu çok basit; onlar doğalarını değiştirmemişlerdi yalnızca akılları ile araştırdılar. Onlar manevi kabı geliştirmediler ama akıllıydılar. İnsan seviyesinde onlar gerçekten akılsal gelişimin doruğun dalardı. Dürüstçe seviye yüksek veya düşük olsun onlar kültürlerine göre yaşadılar.

  Bu aşamada biz engelin altındayız ama bu da bize Yaratan tarafından verildi. Burada olmamız gerçeği de bir hediye. Bu şekilde düşünebilir miyiz?

  Elbette biz bu şekilde düşünmek zorundayız. Biz hediyeleri kendi gerçekliğimizde ayırarak başlarız. Yaratan’a değer vermeye başlarız ve Yaratan’ın önemine. Bu benim gruba her zaman anlattığım şey ki bu ihtiyaçlar üzerinde çalışılmalı. İlk olarak Yaratan büyük olmalı ve ancak ondan sonra O’nun bizimle olan ilişkisinin bir hediye olduğunu belirlemek mümkün olur. Bir kere hediyeyi hissettik mi (O’nun büyüklüğüne bağlı olarak) başka bir hediyeyi hissetmeye başlayacağız ve bir başka hediyeyi bu böyle devam eder. Daha sonra hediyelerin çokluğundan (Yaratan’ın ve hediyenin büyüklüğü üzerinde çalışmadan bile) hediyeleri hissederiz çünkü biz O’nun bizimle olan ilişkisini arıyoruz; O’nun büyük olduğunu hissetmeye başlarız ve aynı zamanda yakın ve seven. Bunun üzerinden O’nunla bir sevgi ilişkisi oluştururuz ve hediyelerin ötesinde sevginin ne olduğunu hissetmeye başlarız ve sevginin bütün formlarının ne olduğunu. Hediyelere aldırmamaya başlarız ve sevgi hissinin kendisine bağlanmış hale geliriz; hediye önemini kaybeder. Aynı çocuklarda olduğu gibi: onların arasında iyiler de var ve çok iyi olmayanlar da ama her koşulda onları seversiniz.

  Diğer bütün şeylerin doğal olarak gelişebilmesi için ne yapmam gerekiyor? Yalnızca Yaratan’ı yüceltmek. Sonra O’ndan aldığımı hissedeceğim sadece bir değil ama birçok hediyeyi. O’nun büyüklüğüne rağmen O’nun bana eşit olması için ben O’nu eksiltmiyorum ve böylece ben O’nun için sevgiyi hissedeceğim. Daha doğrusu hediyelerin çokluğunu hissetmekten dolayı O’nu büyüklüğünden azaltmadan O’nun bana yakın olduğunu O’nun beni sevdiğini hissetmeye başlayacağım ve bundan dolayı da ben O’nu sevmeye başlarım.

  Alıntı

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Kabala ve Felsefe Ders 5
  Kabala ve Felsefe

  Ders 5

  Maddenin Yukarısındaki Güçler


  *Asiya Yetzira Beria Atzilut dünyaları

  *AHP de Aliva – ‘ölünün dirilişi’

  *Gerçek ‘’Tevrat ve ana kurallar’’ nelerdir?

  *Gelenekler

  *Duyum üzerinden gelişim

  “Ve buna bağlı olarak burada sevginin dört derecesini anlayacaksınız. Örneğin; hediye Asiya dünyası olarak adlandırılır. Hediyelerin çokluğu Yetzira dünyası olarak adlandırılır. Bunlar kişinin Yaratan’a doğru hissettiği durumlardır. Ve sevginin ifşasına Beria adı verilir. Beria dünyası.”

  ‘’Ve burada’’ Beria dünyasında ‘’Kabala’nın biçimlendirici bilgeliğinin çalışması başlar çünkü bu seviyede sevgi hediyelerden soyutlanmıştır’’. Biz hediyelerin yukarısına yükseliyoruz ‘’ki bu gizdir: ‘’ve karanlığın yaratıcısı’’ anlamı onun ışığı yaratılıştan uzaklaştırdığıdır. Bunun anlamı bizim içte doldurmalara ihtiyacımız olmadığıdır ben O’nun bana hediyeler vermesini istemiyorum ben hediyeleri hissetmek istemiyorum ben onların üzerinde olmak istiyorum sadece aramızdaki ilişkiyi hissetmek için. Buna ‘’karanlığın yaratıcısı’’ denir bunun içinde ben yaratılış gücünü ediniyorum Bina’nın gücünü merhametteki zevki. Öyleyse buna ek olarak herhangi bir doldurmaya ihtiyacım yok kabın içinde hiçbir şey ifşa olmasa bile O’nun var olması ve benim O’na karşı sevgi hissetmem benim için yeterli. O’nun bana ne verdiği benim için önemli değil. Çocuklarda olduğu gibi: biz onları severiz kendi içinde bu bizi doldurur. Onlar bizi gerçekten nasıl sever bunu sormayız. Bir kere hediyeler ile hiçbir bağlantı olmadan mümkün olan bütün sevgileri edindiğimizde (anlamı hediyelerden de olduğu gibi Yetzira dünyasından uzaklaştım ve Beria dünyasına bağlandım son boya ve sevginin tarzlarına mümkün olduğunca çok) sonrasında aramızdaki ilişkinin başka bir seviyesine girerim Atzilut dünyası adı verilen. Bu ne anlama geliyor? ‘’Orada form döndüğü ve maddeye büründüğünden beri Atzilut’un seviyesine yükselmeye değer. Anlamı ışık ve sevgi beraber.’’ Sonra orada bizim ‘’AHP de Aliya" dediğimiz vardır veya ölünün dirilmesi. Tekrardan madde hediyeler ve önceki bütün ilişkiler geri döner ve onu güçlendirmek için sevgiye bağlanır. Bu öyledir ki benim O’na verme olasılığım vardır sadece ilişkiyi değil ama aynı zamanda O’nun bana verdiği hediyelerin alması. Buna ‘’Atzilut dünyası’’ denir. Beria dünyasında biz ihsan etmek için bir kabın içindeyiz ve Atzilut dünyasına yükseldiğimiz zaman almanın kabı içerisinde ihsan için çalışırız –Ahap kaplarımızı yukarı çekeriz maddemiz olan alma arzumuzu ihsan etmeyle kullanmaya başlarız.

  Hangi aşamada ve hangi tarzda ana kurallar buraya uygun olur?
  Kişi ıslah ile ilgili olduğu ilk andan itibaren derdim ki bu kişinin bir ana kural sergilemesi olarak düşünülür.

  Eğer içinde Yaratan’dan bir tür ilişki (hediye denilen) aldığımı hissedebileceğim benim içimdeki kabı oluşturan saran ışığı kendi üzerime çekmezsem nasıl Asiya dünyasına layık olabilirim? O’dan birşeyler aldığımı hissetmek için bir alma kabına sahip olmak zorundayım ben onu bir arkadaşımdan posta ile almadım; ben onu Yaratan’dan aldım.

  Bu kap Yaratan ile bazı niteliklerde benzer olmak zorunda aksi takdirde onun özellikle O’ndan geldiğini hissedemem ama onun doğadan geldiğini söylerim. Benden ne istiyorsun? Ben bunun gibi hissediyorum.

  Ben O’na benzer olacak olan bir kap oluşturmak zorundayım. Bu kabın içinde hediyeyi hissedeceğim. Yaratan’ın doğasına benzer bir kap oluşturmak için yukarıdan ışık çekmek zorundayım: ıslahı getiren saran ışığı. ‘’Ben kötü eğilimi yarattım; ben Tevrat’ı bir tat olarak yarattım’’. Onu kullanmalıyı. Bu çalışma ile gelir. Çalışma sırasında biz ıslah eden ışıkları çekeriz. ‘’Tevrat’’ diye adlandırılan ıslahım için kullandığım ışığın aynısı (Üst Işık) – ‘’Onun içindeki ışık onu ıslah ediyor’’. Yaratan’a benzemek için arzuların ıslahına ‘’ana kural’’ denir. İşte bundan dolayı Tevrat ve Ana Kurallar ile ilgili olduğum Yaratan ile en kısa zamanda bir bağlantıya ulaşmak istiyorum.

  Niyet zamanla gelişir mi?


  Niyet sürekli gelişir ilişki sürekli gelişir ve bu bütün iç çalışma. Bundan dolayı bilgeliğe ‘’iç’’ bilgelik denir. Bu sahip olduğum Tevrat kitabı ile ilgili değil veya üzerine harfler yazılmış parşömenler ile bu Tevrat değil. Tevrat ‘’ışık ki ıslahı getirir’’dir. Ana kurallar da bazı kutuları kafanızın ya da elinizin üzerine koymakla ilgili değildir ana kurallardaki niyet bu değil. Bunlara gelenekler denir ve bazı sınırlar içinde olmak için onları takip etmek tavsiye edilir bu da biz gerçek manevi var oluşa ulaşana kadar kaçmamak. Yine de bizim herhangi birşeyi düzeltmemiz bu eylemler veya gelenekler aracılığı ile değildir ama sadece üst güç aracılığıyladır.

  Kalpteki noktaya saran ışığın etkisi aracılığı ile manevi bir kap oluşur. Kalpteki nokta Bina’nın kırık kabıdır ‘’almak için olan’’. Saran ışık geldiği zaman yavaş yavaş kap ‘’ihsan için’’ olmaya dönüşür ve sonra hediyeleri hissetmeye başlar.

  Siz dediniz ki Kabala’nın Bilgeliği iç bilgeliktir

  Kabala iç bilgeliktir; kişinin kendi güçleri ile kendisine uyguladığı bir bilgeliktir – maneviyat maddesiz bir güçtür. Maddesiz güç demek sizin elleriniz ve bacaklarınız ile hareket etmeniz gerekmiyor demektir; güç ile çalışmalısınız. Sonrasında sizin maneviyatta olduğunuz düşünülür manevi güçler ile çalışılır ve siz Kabala’nın Bilgeliğinin içindesiniz. Elleriniz ve bacaklarınız ile yaptıklarınız ile bir bağlantısı yok bundan dolayı bu ‘’iç’’ denir.

  Beş duyumuz hakkında çok konuştum nasıl çalıştıkları daha sonra nasıl bizim zevk merkezimizde birleştiği onunla beraber beynimizin nasıl oluştuğu ve aklımız hakkında. Akıl bizim kendimizi doldurmak istediğimiz kapsama bağlı olarak oluşturulur yalnızca buna bağlı olarak akıl gelişir.

  Güç inanç mıdır?

  Güç inançtır. İnanç nedir? İnanca ‘’ihsan etmenin gücü’’ denir. Bu demektir ki eğer ben arzuma (karşılığında ne alacağımı hesaplamadan başkasına vermek) gerçekten karşı birşey yapma yeteneğime sahipsem buna denir ki bende inanç gücü var veya ihsanın gücü. Bina’nın gücü – bu maneviyattır. Kim olursa olsun buna sahipse üst dünyayı zaten algılar. İhsan için ihsan etmek Beria dünyasıdır bizim bu dünyada hakkında konuştuğumuz şey inanç değil ‘’Benim inancım tam’’ aynı sokaklarda bağırdıkları gibi.

  Ortaya çıkan o ki onun yazdığı üçüncü paragrafa göre ‘’Ve böylece siz sevginin seviyelerini göreceksiniz’’ Asiya Yetzira Beria. Ki hediyeleri hissetmek için dünyaların gelişimini iyi bilmek gereklidir.

  Bizim hissettiklerimizi hissetmek için herhangi birşeyi bilmek gerekli değil hissetmek gerekli. Çok çalışmamız gerektiği doğru ve belirli şekillerde hareket etmemiz gerektiği de ama aslında bilmeyen bir insan bile hissedebilir.

  Öyleyse onun farkında olmak zorunda değiliz?

  Eğer farkında olacaksanız sonrası ne? Bilmekten ne elde edeceksiniz? İlk olarak Asiya dünyası sonra Yetriza sonra Beria! İsimleri bilmekten ne elde edersiniz?

  Soru gelişimin iki şeyi birleştirip birleştiremeyeceği?

  Neyi birleştirmek? Gelişim hissin içinde. Hayır bizim hiçbir şeyi bilememiz gerekmiyor bizim hissetmemiz gerekiyor. Biz hislerden algıları oluştururuz. Algılar ile algıların değerinin biçilmesi arasındaki bağlantı bilgiyi ve Kabala’nın Bilgeliğini inşa eder. İlk olarak ben hissetmeliyim. Bu dünyayı nasıl çalışıyorum? Eğer Newton’un kafasına elma düşmemiş olsaydı yine de yerçekimini bulur muydu? İşte bu şekilde doğayı çalışmaya başlıyorum: elimi ateşin içine sokarım – aaa bu sıcak sonra soğuk sonra başka birşey işte bu şekilde yavaş yavaş doğayı çalışırım.

  Duyumların çokluğundan ve onların arasındaki ilişkiyi görmekten onları bazı kurallar ile birleştirmeye başlarım. Bunlar doğru kurallar olmayabilirler ama şimdilik benim var olduğum yerde onlar doğru. Aynı Newton mekaniğinin Einstein’ın mekaniği ile karşılaştırıldığında olduğu gibi onlar doğru ama ne olmuş – bu histen geliyor.

  Alıntı

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş