Şhina'nın Sürgünü

ŞHİNA'NIN SÜRGÜN OLAYI KONUSUNDA


Kutsal Zohar kitabı der ki U Şohen ve İ Şhina.

Kutsal Zohar'ın bu söylediklerini Rav Şalom Aşlag bizlere bu sözlerle açıklamaktadır.

Bilindiği gibi yüce ışık'ta hiç bir değişiklik yoktur ''Ani Avaya Lo Şiniti''.

Kutsal kitaplarda Ben tarif edilmez bir varlık olarak ''Değişiklik Yapmadım'' yazılıdır.

Bu aşamada bize anlatılmak istenen şey Yaradan'ın (katında) Eyn Sof (Sonsuzluk) katında bir tek isme sahip olduğudur. Varlığını gördüğümüz diğer isimler yaradılış sürecinde en yüce Eyn Sof katından aşağılara doğru süzülerek inen merdivenin basamaklarında gördüğümüz isimlerdir. Bizler bu isimleri bulunduğumuz manevi merdivenin bilinç basamağının yüksekliğine veya alçaklığına göre değerlendiriyoruz.

Yaradılış kabalanın Olam Eyn Sof olarak adlandırdığı seviyeden aşağılara doğru gelişmesidir.

Olam Eyn Sof mevcudiyetin tüm köklerini içeren alan olarak İbranice Şoreş kök seviyesini temsil eder. Yaradılış sürecinde yaratılan ilk seviye Adam Kadmon Kadım dünyadır ikinci seviye Atsilut tecelliler dünyası üçüncü seviye Beria Yaratısal dünya dördüncü seviye Yetsira Oluşum dünyası beşinci seviyede Olam Asiya Üretken dünya gelmektedir. Asiya üretken dünyanın en alt basamağına bağlı bizim yaşadığımız dünya Malkut Kraliyet yer alıyor. Yaradılış sürecinde aşağılara doğru süzülen tüm seviyelere kabalanın verdiği isme ŞHİNA diyoruz.

Yaradılış sürecinde yaratılan her seviyeye İbranice verilen isim KLİ dir. Kli araç anlamına gelir ışık kendinden vermek için almak arzusunu içeren bir kap yaratmak mecburiyetindeydi ışığın yarattığı kaba kabalanın verdiği isim KLİ dir. Yaratılan her seviyedeki kapların tümüne ŞHİNA diyoruz.

Işık kabın içini ışıkla doldurmak arzusunu taşıdığından dolayı ışık ŞOHEN (Barınan) adını alıyor kap ışığı içinde barındırdığı için de ŞHİNA adını almaktadır. Tikun Klali genel onarım yüce ışığın araçlarla bütünleşerek aydınlatması haline ışığın ismi Şohen ve ışığı alan araçlar Şhina adını almaktadır. Böylece neden kutsal Zohar kitabı U Şohen ve İ Şhina yazdığını anlamış oluyoruz.

Böylece almak arzusunu içeren araçlara ŞHİNA ve Işığın tam manasıyla araçları aydınlatacağı zamana kadar geçen müddete kabala Tikunim onarımlar adını veriyor. Kabala Tikun tamamlanıp ışığın araçları tam manasıyla aydınlatmadığı vaziyete ''GALUT A'ŞHİNA'' Şhina sürgünde diyor. Aramca dilinde Şhinta Begaluta.

İnsan almak arzusuyla coşan bir yaratıktır insan Yaradan'ın gönderdiği ışığı barındırabileceği araç yüreğidir ne var ki insan yüreğini Yaradan'ın ışığına barınak (Mişkan) yapacağına yüreğini pisliğe murdarlığa barınak etmektedir bu nedenle bu gün yaşamakta olduğumuz vaziyete göre ŞHİNA BEAFARA Şhina yerde en düşük seviyede sürünüyor diyoruz.

Gönül ister ki yüreğimizi Yaradan'ın ışığına barınak yapmak yüceliğine ulaşmak her insana nasip olur.

Alıntı