Kabalah gerçekte Yahudi kaynaklı değildir. Yahudiler Kabalah’ı Mısırlılar’dan çalmış ve değiştirmişlerdir. İşin doğrusu Kabalah sözcüğü ‘Ka Ba Ankh’ın değiştirilmiş halidir.

Kabalah sözcüğünün Mısır kökenli olduğunu ortaya koymak için bu sözcüğü parçalayarak inceleyebiliriz:

Mısır dini ruh dediğimiz yapının üç düzenli bölümden oluştuğunu söyler. Bu bölümler Ka Ba ve Ankh’tır. Mısırbilimciler Mısır inanışlarında Ka’nın ‘yaşam gücü’ ya da ‘ruhani ikiz’ olarak tanımlandığından bahseder. Ka yukarı doğru kaldırılmış iki kolla sembolize edilir.

Firavunların birden fazla; normal insanların ise tek Ka’ya sahip olduğu inanışı antik dönemde benimsenmiş bir inanıştır. ‘Ka’ kişinin eterik dublesi bedeninin psişik ikizidir. Kişinin geçmiş yaşamındaki ya da yaşamlarındaki görüntüsünü taşıyabilir.

‘Ba’ ruhtur. Ruh kişi kaç kez enkarne olursa olsun ya da yaşayan bedeni nasıl görünürse görünsün bağımsız ve değişmez özelliklere sahiptir. Kaç bedene aktarılırsa aktarılsın ‘Ba’nın öz yapısı asla değişmez.

Tanrılarla yakın ilişkiler içerisinde olan firavunların astral projeksiyon esnasında sıklıkla biçim değiştirebilmeleri ise birden çok ‘Ka’ya sahip olmalarıyla ilgilidir. Bu tanrısal bir yetenektir.

‘Ankh’ ise ‘hayat kaynağı’ ve auradır ışık bedenimizdir.

Kabalah’ın orijinal dili de İbranice değildir. Bugün Kabalah Yahudilerin elinde olduğundan Kabalah gizemciliğiyle uğraştığını düşünen bir çok topluluk İbranice’yi kullanmaktadır. ‘Kabalah’ çalındığında İbranice’ye gücü üzerinde kontrol sağlamak amacıyla dönüştürülmüş ve ‘Ka Ba Ankh’ın özgücü çarpıtılmıştır.

Gerçek antik ve Runik Kabalah kaybedilmişti. Runik Kabalah runları doğru şekilde kullanabilmek için bir anahtar ve runlar da Kabalah’ı etkin biçimde kullanmak için bir anahtardır. Örneğin Druidlerin runik Kabalah’ı yaygın biçimde kullandıkları bilinmektedir. Hatta run bulundurmak ve onları kullanmakla ilişkilendirilen Druidler engizisyon tarafından yargılanmış ve kıyıma uğratılmışlardır.

Tüm ruhani bilgi sistematik bir biçimde yok edilmeye ve silinmeye çalışılmıştır.

Gerçek runlar şeklen ve titreşim olarak; gezegenler takımyıldızlar ve göksel konumlar ile ilişkilidir. Kayıp olan bir çok run bize Tanrılar tarafından yeniden öğretilmiştir. Gerçek insanlar antik gizemlere yeniden sahip olmaya başlamıştır. Ve bizlerin 'Ka Ba Ankh' çalışmak için sahte İbranice mektuplara anahtarlara ihtiyacımız yoktur.

Bizim olan her şeyin bize döneceği günler yakındır.

( Çeviridir. Kısaltılmış sadeleştirilmiş ve özleştirilmiştir.

Alıntı