Eski çağlarda Kabala büyük beyinlerin anlam arayışına ilham kaynağı oldu. Ancak “felsefe” denilen dal kısa zamanda başka bir istikamete yönlendi.

Kabalistler’i münzevi hayatı yaşayan ve mum ışığında sihirli kitaplar yazan adamlar olarak hayal ediyor olabilirsiniz. Yirminci yüzyıl sonuna kadar Kabala gerçekten de gizli tutuluyordu. Bu mahremiyet sebebiyle Kabala hakkında sayısız masal ve efsane ortaya çıktı. Bu hikâyelerin büyük çoğunluğu doğru olmasa da halen en dikkatli düşünürlerin dahi kafasını karıştırmaya devam ediyorlar.

Kabala hep böyle gizli tutulmadı aslında... Hatta ilk Kabalistler toplumlarıyla oldukça iç içe bulundukları gibi bildiklerini paylaşmak konusunda da çok hevesliydiler. Bu Kabalistler genelde milletlerinin lideri konumunda kişilerdi. Tüm bu liderler içinde muhtemelen en iyi bilineni hem büyük bir Kabalist hem de büyük bir lider olan Kral Davud’dur.

Kabalistlerin toplumla olan münasebetleri dönemin âlimlerinin bugün ‘‘Batı Felsefesi’’ olarak bildiğimiz ve modern bilimin de kaynağı olan felsefenin temelini oluşturmalarına olanak vermiştir. Bir antik çağ uzmanı ve hümanist olan Johannes Reuchlin De Arte Cabbalistica adlı kitabında bu konuyla ilgili şöyle diyor: ‘‘Felsefenin babası hocam Pythagoras öğretilerini Kabalistler’den aldı... Devrin diğer alimlerinin yabancı olduğu Kabala kelimesini Yunanca Felsefe kelimesine çeviren Pytagoras’dır... Kabala belirsizlik içinde yaşamamıza izin vermiyor. Aklımızı bilgeliğin seviyesine yükseltiyor.’’

Ancak filozofların Kabalist olduğunu düşünmeyin. Çünkü Kabala çalışmadılar ve Kabala ilminin derinliklerini tam olarak anlayamadılar. Bunun sonucu olarak da kendine has özel bir şekilde geliştirilmesi ve ele alınması gereken bilgiler yanlış değerlendirilerek amacından uzaklaştırıldı. Kabala ilminin dünya üzerinde Kabalistlerin bulunmadığı bölgelere göçü de farklı yönlerde gelişmesinin bir diğer sebebidir...

Bu şekilde insanlık hedefinden şaşmış oldu. Batı felsefesi Kabalistik bilgiden kısımlar içermesine rağmen zamanla tamamen farklı bir yön aldı. Beş duyumuzla algıladığımız maddesel dünyamızı inceleyen bilimleri meydana getirdi. Hâlbuki Kabala beş duyumuzun algıladıklarının ötesinde neler olduğunu araştıran bir bilimdir. Maddesel dünyanın bu denli üzerinde durulması insanları Kabalistik bilginin aksine bir istikamete yönlendirdi. Bu yön değiştirmeyle genel olarak Kabala hakkında yanlış bir kanı oluştu.

Alıntı