Kabalist kanıtlanmış zaman testinden geçmiş ve kesin bir yönetimi kullanarak kendi doğasını inceleyen bir araştırmacıdır. Hepimizin yararlanabileceği aletler; duygusunu zekasını ve kalbini kullanarak varlığının özünü inceler.

Kabalist sıradan bir insan gibi görünür. Herhangi özel bir beceri yetenek veya uğraşa sahip olması gerekmez. Onun arif bir insan olmasına veya kutsal bir ifadeye sahip olmasına gerek yoktur. Yaşamının herhangi bir noktasında bu sıradan insan kendisini rahatsız eden sorulara inanılır cevaplar bulabileceği bir yol bulmaya karar vermiştir. Farklı bir öğrenme yönteminden yararlanarak manevi his olan bir ekstra hissi - 6.hissi - edinmede başarılı olmuştur.

Bu his aracılığı ile Kabalist aynı bizim burada kendi realitemizi hissetmemiz gibi açık bir realite olarak manevi alanları hisseder. Manevi alanlar üst dünyalar ve yüksek güçlerin keşfi ile ilgili olan bilgiye erişir. Bu dünyalara üst dünyalar adı verilir. Zira bizim dünyamızın üstünde ve ötesindedirler.

Kabalist şuan ki mevcut manevi seviyesinden bir sonraki seviyeye tırmanır. Bu hareket onu bir üst dünyadan bir diğerine geçirir. Kabalist burada var olan herşeyin dünyamızı dolduran herşeyin – biz de dahil – kökenini anlar ve görür. Kabalist eş zamanlı olarak hem bu dünyadadır hem de üst dünyadadır. Bu nitelik bütün Kabalistlerde ortaktır.

Kabalist bizi saran gerçek bilgiyi alır ve bu realiteyi hisseder. O nedenle de kabalistler bu bilgiye çalışır ona aşina olur ve onun hakkında bize bilgi verir. Bizi maneviyata götürerek hayatımızın kaynağı ile karşılaşabilmemizi sağlayan yeni bir yöntem sağlarlar. Özel bir dilde yazılı olan kitapları kullanırlar. Bu kitapları özel bir biçimde okumalıyız ki bizim için gerçeği keşfetmek amacıyla bir Kli olsunlar.

Yazdıkları kitaplarda Kabalistler bizi insanın kişisel deneyimlerine dayalı olan tekniklere dair bilgilendirir. Herşeyi kuşatan bakış açılarına göre (onları) takip edebilecek ve kendilerinin çıktığı aynı merdiveni çıkabilecek olanlara yardım etmenin yolunu bulmuşlardır. Yöntemlerine Kabala Hikmeti adı verilmiştir.

Alıntı