KİŞİYE DÜŞÜNCELER GELİNCE - ŞAMATİ 29

“Yaratan senin gölgendir.” Eğer kişi düşünecek olursa Yaratan'da kişiyi düşünür buna "Yaratan'ın dağı" denir. "Kim Yaratan'ın dağına çıkıp O'nun kutsal yerinde duracak? Her kimin elleri temiz ise." cümlesi bu anlama gelir. "Ancak Musa'nın elleri ağırdı" "ve arınmış bir kalp" ve "kalbin" tanımı budur.

Alıntı