TİTRETEN BİR SEVGİ - ŞAMATİ 11

Mutluluk sevgi olarak bilinir ve bu hayatta olmaktır. Evinin duvarlarını delik açmadan yapan bir kişi gibi evine giremez zira evine girebilmesi için geçeceği bir yer yapmamıştır. Dolayısıyla eve girebilmesi için duvarda bir oyuk olması gerekir.

Dolayısıyla sevgi olan yerde korkuda olmalıdır ve oyuk olan yere korku denir. Başka bir deyişle kişi içinde sanki ihsan etmeye yönlenemeyecekmiş korkusu oluşturmalı.

Şöyle ki her ikisi olunca bütünlük olur denir. Yoksa her ikisi bir birini iptal etmek ister ve bu yüzden kişi her ikisine de aynı yerde sahip olmalıdır. Bu aynı zamanda sevgi ve korkuya olan ihtiyacı tanımlar.

Sevgiye var olmak denir ve korkuya ölüm ve oyuk/çukur denir. Ancak ikisi bir arada olursa bütünlük olur. Buna aynı zamanda “iki bacak” denir ve kişi sadece iki bacağı varsa yürüyebilir.

Alıntı