HER BİRİ DOSTUNA YARDIM ETTİ

Dostumuza nasıl yardım edebileceğimizi anlamalıyız. Burada zenginler fakirler akıllılar aptallar güçlü ve zayıflar mı var? Eğer herkes zengin akıllı ve güçlü vs. olursa kişi dostuna nasıl yardım edebilir?

Görüyoruz ki hepimiz için ortak olan tek bir şey var - ruh. Şöyle yazar: "Bir endişe insanın kalbindedir kalbini başkasına açsın ve konuşsun." Bunun nedeni kişinin kendisini mutluluk içerisinde hissetmesindeki olayda ne zenginlik ne de bilginlik kişiye yardımcı olabilir.

Doğrusu kişi dostunun neşesiz olduğunu görürse ona yardım edebilir. Şöyle yazar: "İnsan kendisini zindandan çıkaramaz. Kişiyi ancak dostu neşelendirebilir.

Bu şu demektir ki insanın dostu kişiyi içinde bulunduğu halden çıkarıp ona canlılık verebilir. O zaman kişi tekrar hayatında güven ve zenginlik hissedebilir ve tekrar yoluna devam eder sanki şimdi amacı daha yakınmış gibidir.

Koşul şunu gerektirir; herkes dikkat etmeli ve düşünmeli - dostuna nasıl yardımcı olabilir ona nasıl canlılık katabilir hevesini arttırabilir. Zira iş ruha gelince herkes dostunda barınacak ve kalbini dolduracak bir yer bulabilir.


Alıntıdır.

Rabaş.