Ne zaman öğrencilerimize basitçe Kavana’nızı (niyet) tutun desek bu anlaşılmıyor. Bunun içten sarf edilecek bir efor olduğunu sanıyorlar ve belki de Yoga gibi metotların düşüncelerine konsantre olmayı öğrenmeye değer olduğunu düşünüyorlar. Niyet kendi kendini yaratır ve kalpte doğar tıpkı sevgi ve diğer hisler gibi ve kişi bunu ya kendi çevresi ya da Yaradan vasıtasıyla dolaylı yoldan etkileyebilir.

Ders esnasında ıslah olma niyeti;

Kalpte niyetin geldiği yerde ıslah edilme arzusu;

Arzunun ıslah olması için görünümü;


Arzunun görünmesini etkileyen hareketler: grup içinde çalışma;

Islah için arzunun yukarıdan Işık ile veya grup içinde olduğunun anlaşılması;

Düzelmeye ihtiyaç olduğunu fark etme;

Kötülüğü fark etme (egoist gelişimin ümitsizliği);

Kötülüğü fark etmeye götüren hareketler: grup ve çalışmalar;

Mütevazi olmaya karar verme ve bir Kabalistin tavsiyelerini dinleme;

Yaradan’dan (O’nun seçimi) bir başlangıç itişi (istek) ve sonrası insanın seçimi.

Duanın (MA'N) Gelişiminin Düzeni:

Yaradan’dan (O’nun seçimi) bir başlangıç itişi (istek) ve sonrası insanın seçimi.

(TES’e (Talmud Eser Sefirot – On Işığın Çalışması) Giriş 4. paragraf)

Mütevazı olmaya karar verme ve bir Kabalistin tavsiyelerini dinleme;

Kötülüğü fark etmeye götüren hareketler: grup ve çalışmalar;

Kötülüğü fark etme (egoist gelişimin ümitsizliği);

Düzelmeye ihtiyaç olduğunu fark etme;

Islah için arzunun yukarıdan Işık ile veya grup içinde olduğunun anlaşılması;

Arzunun görünmesini etkileyen hareketler: grup içinde çalışma;

Arzunun ıslah olması için görünümü;

Kalpte niyetin geldiği yerde ıslah edilme arzusu;

Ders esnasında ıslah olma niyeti; (TES’e Giriş 155. paragraf)

alıntı