MESİH BİR İNSAN MI YOKSA BİR GÜÇMÜ?

Mesih manevi bir güçtür kişinin kendi rızasıyla ıslah etmek istediği ve arzuyu Yaratan'ın ihsansal doğasına eşitleyen bir Işıktır. Bizim dünyamızda tüm manevi güçler materyal kıyafete bürünürler.

Örneğin Raşbi Ari Baal HaSulam vs. ıslah eden Işığı manevi bir gücü temsil ederler. Bu bizim dünyamızda bir insan kabalist profesör bir kitap bir yazar olarak gelebilir. Dolayısıyla Mesih aşama aşama insanoğlu tarafından kabul edilen bir öğretici olur. İnsanoğlunun takip etmesinin nedeni çekilen acılardan bir çıkış yolu olmamasından kaynaklanmaktadır. İnsanlar şimdiki halleriyle Mesih’i bir ışık olarak değil ama insan olarak hayal etme seviyesindeler. Ama bir Kabalist için Mesih ıslah eden manevi ışıktır (A"B-SA"G dünyasının yansıması gibi).

alıntı