Yukarıdaki şekilde X3 ile A1 arasındaki koyu çizgi orijinal noktaların sınırlarını oluştururken bu daha koyu çizginin içindeki eşmerkezli daireler noktadan çıkan tecellileri ve alemleri gösterir.Bu nokta nasıl dış halkalar olan X1X2 ve X3 halkalı içinde kalıp bireyselleşmiş varlığın ilk tesis edilişini temsil ediliyorsa noktanın içindeki kırk eşmerkezli halka tarafından sembolize edilen aşağı evren ise İlk taçtan evrimleşenbununla birlikte onun içinde kalan aşağı yaratımı temsil eder.Bu TaçTanrı olarak adlandırılabilir ve ilahi erklersemavi varlıklaryıldızlara ait alemler ve insanonu içinde yaşarhareket eder ve var olur.A1 içindeki bütün halkaların ilksel nokta tarafından içerilmesi çok önemlidir.Bu noktada büyük X1 halkası yani AYN SOF'un aurik yumurtasıyla çevrelenmiştir.

Her halka kendi doğasında içindeki bütün halkalarda ve dışındaki bütün halkalarda vardır. Böylece A1 -ilksel nokta- kapsadığı geri kalan otuz dokuz halkaya hükmeder. Bu halkaların hepsi kendi tanrısallıklarıyla orantılı olarak değişen ölçülerde onun doğasından pay alır. Sonuç olarak A1'den D10'a kadar olan bütün alan noktanın içindedir ve halkalar onun içinde vuku bulan bölünmeleri ve AYN SOF'un soyut doğasının içinde ondan taşan tecellileri gösterir. Halkaların gücü şeklin ortasına doğru zayıflarçünkü Güç veya Erk hükmedilen şeylerin sayısıyla ölçülür.Her halka içindeki halkaya hükmederken dışındaki halkanın hükmüne tabidir. Dolayısıyla A1 kendi haricinde otuz dokuz halkaya hükmederken B1 kendi haricinde 29 halkaya hükmeder. Demek ki A1 B1 den çok daha güçlüdür. En yüksek spiritüel sağlamlık kararlılık çemberinin kenarında olduğu için en büyük maddi kesiflik veya süreksizlik şeklin ortasındadır. Halkalar merkeze yaklaşıp Erk bakımından düştükçe madde ve töz bakımından güçlenir.D10 fiili toprak elementini sembolize eder. Ayrıca merkeze yaklaştıkça titreşim oranı da azalır.Demek ki A2 halkasının titreşimi A1 halkasından düşükken A3 halkasından yüksektir.A1 yaratımın en yüksek küresiyken D10 en düşük küresidir. A1yaratımın yöneticisiABC ve D halkalarına hükmederken AYN SOF ‘un üç halkasına hükmedemez. Bu yüzden kendisinden çıkmış olduğu dile gelmeztarif edilemez Yaratı’cının önünde eğilir.


Kaynak : Secret teachings of all ages - Manly P. Hall

Alıntıdır.