Yaratılışın Yapısı Hakkında

Bizim için bu halen bir aksiyondur. Biz „Işık‟ denilen üzerimize ihsan eden bir Yaratan bir Üst Gücün var olduğunu ancak ıslah olduktan sonra fark edecek ve keşfedeceğiz. Biz yani ruhsal kabımız; Yaratan‟ı ve Işığı içimizde hissederiz. Kabımızı(zevk alma haz alma arzusu)- bizi - Işık dediğimiz büyük bir istekle bir şeyler doldurur. Haz hissiyatlarının kombinasyonu Yaratan‟ın bize ne vermek istediğini resmetmemizi sağlar. Yaratan Işığın kaynağıdır.

Işık hazdır ve Yaratan kaynaktır. Bunlar yaratılışın üç faktörüdürler. Yaratanın hissiyatına Işık denir Böylece Yaratılış keşfedilebilir ancak Yaratan‟ın mükemmelliği tam olarak kavranamaz çünkü O‟nu anlamak dünyevi duyularımızın içerisinde olduğu gibi yüzeysel değildir istekle yani manevi bir bağla Yaratan ile tam olarak manevi bir temas ile algılanabilinir. Yaratan‟ın mükemmelliğini anlamak kusursuz olmak anlamına gelir O‟nunla aynı seviyede olmak demektir. Yaratılan Yaratanın kusursuz manevi edinimi içerisinde zevk almadan ibaret olduğundan bunu takiben kusursuzluk ve yaratılan aynı değildirler. Mükemmellik yaratılına haz veren Işıktır oysaki yaratılan sadece zevk alma arzusudur

Eğer Yaratan manevi mükemmelliği temsil ediyor ve Obir şeyler yaratmak istiyorsa o zaman yaratılan Yaratanın niteliklerinin dışında olmalıdır yani eksik.

Bu demektir ki yaratılanın niteliği mükemmellikten eksik. Fakat eğer Yaratan mükemmelse nasıl olurda O mükemmel olmayan bir şey yaratır? Buradan mükemmel ve bütün olan Yaratandan ötürü sonuçta hiçbir şey yaratamayacağı sonucu çıkar. Çünkü O her ne yaratırsa eksik olacaktır ve eğer O kusurlu bir şeyler yaratırsa O Kendisi eksiktir. Bütün bunlardan dolayı bütün kusursuz bir şeyden kusurlu eksik bir şeylerin ortaya çıkması imkânsızdır.


Öyleyse bütün bunlardan dolayı Yaratan yaratılanı nasıl yarattı? Yaratan bunu öyle bir şekilde yarattı ki Kendi mükemmelliğini vurguladı. Eğer O birilerine haz vermek istiyorsa onlar Yaratanın bütün mükemmel nitelikleriyle beraber manevi seviyesine yükselmelidirler. Bu nasıl olmuş olabilir?

Bir taraftan birilerini yaratacaksınız ve diğer taraftan yaratılan bu birileri mükemmelliğin

sınırını aşamayacak. Kendi varlığıyla tamamen çelişen bir şeyleri yaratmak bu nasıl aşağıya gelir. Bunu yapabilmenin tek yolu kusurlu eksik bir yaratılan yaratmak onun kendi üzerinden Yaratanın mükemmel derecesini edinmeyi arzulayan manevi bir istek vererek. Eğer biz yaratılanı sadece bir alma arzusu olarak konuşuyorsak doğal olarak bunun bütün olmadığını fark ederiz o zaman sorarız – Yaratan böyle bir şeyi nasıl yaratmıştır? Fakat eğer biz yaratılanın kasıtlı olarak zıt bir nitelikte böyle yaratıldığını varsayarsak bu durumda manevi mükemmelliğin durumunu fark edeceğiz o zaman parçalar hep beraber düşeceklerdir.

Bizlerin alma arzusu vasıtasıyla Yaratanın manevi seviyesine gelmesi için Yaratanın Kendi niteliklerini kullandığı gibi aynı şekilde kablarımızı nasıl kullanacağımızı bilmemiz gerekir. Yaratılan tek bir şeye sahiptir: haz alma arzusu oysaki Yaratan vermek arzusudur.

Alıntıdır.