KABALA NEDİR ÖN – SÖZ

Bu satırları okumaya başladığınızda kimileriniz bilmediğiniz fikirlerle ilk defa karşılaşmanın verdiği zevki tadacak kimileriniz de daha önce tanıdığınız bilgilerin bütünleşmiş şekillerine dalarak etraflıca düşünmek gereğini duyacaksınız.

Hayat Deniz gibi bazen sakin yağ gibi çoğu zaman da insanları kopan fırtınaların pençesinde gittikçe yükselen dalgaların içine iterek yaşam mücadelesinde ihtiyacımız olan huzuru ve mutluluğu kalıcı bir şekilde yakalamamıza engel olurlar.

Zaman zaman tekerrür eden bu gibi istikrarsız durumlardan kurtulabilmek için öncelikle yaşam mücadelesinde kullandığımız araçların yeterli olup olmadığını bilmek mecburiyetindeyiz.

Yaşam mücadelesinde başarılı olabilmek için kullandığımız çeşitli araçlar vardır bu araçların başında beş duyu adını verdiğimiz doğal fakat beş olarak sınırlanmış bir çerçevenin içinde kalan duyularımızı kullanarak mücadele etmek mecburiyetinde kalıyoruz.

Verdiğimiz yaşam mücadelesinde elde ettiğimiz sonuçları incelerken arzularımızı istediğimiz şekilde tatmin etmekten uzak kaldığımızı görüyoruz.

Sınırlı bir çerçevenin içinde kalan beş duyularımız etrafımızı çeviren gerçekleri sınırlı bir şekilde hissetmemize neden olmaktadır.

Beş duyu vasıtasıyla hissettiklerimizi beynimizin içine aktararak orada değerlendirildikten sonra bilgi şeklinde bilincimize yerleşir.

Burada sorun şudur elde ettiğimiz bilgilere dayanarak çizdiğimiz tablo bize yeterli derecede gerçekleri ve hakikatleri görmemizi sağlıyor mu?

Duyularımızdan biri eksik olursa göreceğimiz tabloda eksik olan duyumuzla bağlantılı olarak eksik bilgiler olacaktır. Örnek; Koku almak duyusu olmayan bir kimse kendisine takdim edilen çiçeklerin kokularını alamayacak ve bu nedenle bir eksiklik meydana gelecektir. Beşte beş bir tablo yerine beşte dört bir tablo oluşacaktır.

Diğer taraftan duyularımızı daha keskin bir hale getirirsek onları geliştirirsek elde ettiğimiz gelişme oranında bize daha çok bilgi verecek göreceğimiz tablo daha anlaşılır ve daha belirtici olacaktır.

Başka duyulara sahip olsaydık mesela hayvanlarda veya bitkilerde olduğu gibi farklı çalışan duyulara sahip olsaydık o zaman etrafımızı saran dünyayı daha değişik şekilde algılamış olurduk.

Yaradılışın tümünü bütün hakikatleriyle hissetmemiz için hangi duyuların eksikliğini duyduğumuzu belirlemek imkânına sahip olabilir miyiz? Böyle bir imkâna sahip değiliz. Sadece duyularımızla algıladıklarımızı hissedebiliriz.

Çünkü bizim dışımızda kalan şeyler duyularımızın da dışında kalmaktadır.

Duyularımızın her birini geliştirmek için mesela daha iyi işitebilmek için daha uzakları görebilmek için gerekli araçları yaparak onlardan faydalanıyoruz. Bu aşamada dikkatinizi çekmek istediğim nokta yaptığımız araçlar duyularımızın kabiliyetini genişletmekten ileri gitmediğidir.

Hiç bir şekilde duyularımız dışında kalanları bilmemizi sağlamazlar.

Etrafımızda bilmediğimiz şeyler var mıdır? Etrafımızda hissetmediğimiz fakat var olan şeyler var mı? Etrafımızı saran başka dünyaların varlığı olabilir mi? Bu dünyaların içinde canlı varlıklar var mı?

Biz bütün bunları algılayamıyor ve hissedemiyoruz. Bu dünyalar sanki benliğimizin içinden geçiveriyorlar fakat onları gerçek bir şekilde hissedemiyoruz.

Kabala kelimesini işittiğimiz zaman binlerce yıldır süregelen bir alışkanlıktan dolayı kabalayı dinin bir uzantısı olduğuna inanmamıza rağmen kabalanın dinle olan bağlılığı ilahi güç Yaratan'ın varlığını ve gücünü baştan kabul etmiş olmasından ileri gelmektedir.

Kabala'ya göre DİN Nedir? Önce bunu açıklamak gerekir.

DİN Manevi kuralların bize ulaşan uzantılarıdır. Manevi kurallar Evreni Yaratan ve çalıştıran sistemin dayandığı kurallar olarak anlaşılması gerektiğini ifade etmek istiyorum.

Yanlış anlaşılmasın diye şu açıklamayı yapmayı uygun buluyorum.

Kabala sadece Metafizik güçleri ve bu güçlerin uzantılarını araştırmaktadır.

Bu güçlerin dayandığı Yüksek Tümel Zekâ sistemi anlamına gelen ATSMUTO ufkumuzun ve bizim ulaşabileceğimiz alanların dışında kalmaktadır. Bu nedenle kabala bilmediğimiz tanımadığımız ve kendisine ulaşamadığımız bir seviyede olan her hangi bir varlık hakkında fikir ileri sürmez ve erişmediği bir varlığa isim takmaz.

Kabala din ve teolojinin öncesinde hiç bir şart öne sürmeden Yaratan tarafından tüm beşeriyete verilmiştir. Kabalaya göre evren çok yüce ve güçlü prensip ve kurallara dayanarak işlemektedir.

Bu prensiplerin ilke ve kurallarını anlamak öğrenmek; devamında tatbik etmek suretiyle bizler insan olarak mükemmel bir yaşam seviyesine ulaşabiliriz.

Evrenin Manevi kuralları hayat ve yaşantımızı her gün ve her an etkilemeye devam etmektedir. Kabala bize bu kurallarla uyum içerisinde yaşamayı her şeyin içinde ve derinliklerinde var olan ÖZÜ tespit etmemiz için gereken bakış açısını görüp öğrenebileceğimiz İlimi bir bilgi kaynağıdır Bu bilgi kaynağı biz insanların yararlanması için mevcuttur Kabala entelektüel bir felsefe sisteminden çok daha üstündedir. Kabala bilgi kaynağı olmakla kalmayıp dünyamızı ve bizi etkileyen manevi dünya'yı hissetmemizi sağlayacak altıncı bir his geliştirmemizi sağlar.

O Halde kabala nedir?

Kabala kuramı (Torat A Kabala) Yaratılışın yapısını ve bu nedenle dünyanın ortaya çıkmasının ve biz insanların yaratılan bu dünyanın içinde yer almamızın nedenlerini bu dünyaya gelmiş insanlar olarak yaşantımız boyunca aşmak mecburiyetinde olduğumuz reenkarnasyon sürecini ve bütün bunların hangi noktada sonuçlanması gerektiğini tayin eden bir İLİMDİR. Bunlar bizden önceki kabalistlerin bizlere aktardıkları bilgilerdir. Onlar dünyanın yaratılışını belli bir sistem aracılığıyla araştırdılar bu sistemin adı Kabala Kuramıdır.

Kabala sistemi insanlarda var olan beş duyuya ilaveten çok hassas bir altıncı hissin gelişmesini sağlar. Bize beş duyumuzun dışında kalan hisleri hissetmemizi sağladığı için bu Manevi duyuyu kabala Perde ve geriye yansıyan ışık olarak açıklamaktadır (Masah ve Or Hozer).

Başından beri hâkimiyetimiz ve bilincimiz altında olmayan şeyleri hissetmemizi sağlayan bu sözünü ettiğimiz perde ve geri yansıyan ışıktır. Her insan bu artı duyuyu geliştirebilecek doğal meziyetlere sahiptir. Bu artı duyuyu geliştirmek suretiyle etrafımızdaki yaratılışı olduğu gibi bütün gerçekleriyle hissedebiliriz.

Kabala kelime anlamı açısından Kabala ile uğraşan kişinin yüksek bilinç almak akıllı ve üstün bir yaratık olan insanın alınabileceğin en çoğunu almak tutkusunu anlatan bir kelimedir.

Kabala tekniğini kullanarak altıncı hissi elde ederek ve ''Bu Dünya'' Engelini aşarak dünya ötesi gerçekleri hisseden kişilere ''MEKUBAL'' ''KABALACI'' Diyoruz.

Bnei-Baruch Kabala öğrenimi veren bir kuruluştur. Bu gün bu kuruluşun başında Rav Michael Laitman bulunmaktadır.

Rav Michael Laitman Kabala bilgilerini ve Kabalayı inceleyen sistemi hocası rahmetli Rav Baruh Shalom Ashlag'dan almıştır.

Rav Baruch Shalom Ashlag 1886 da Polonya'nın Varşova
kentinde doğan ve 1954 yılında İsrael'de vefat eden Rav Yeuda Leyv Ashlag'ın oğludur. Rav Yeuda Leyv Ashlag son dönemlerin en güçlü kabalacısı olarak Zohar kitabını Aramca dilinden modern İbranice diline çevirmekle kalmayıp Zohar'ın içerdiği bilgileri bir bilgi merdiveni şekline getirmiş olup arzu eden herkesin bu bilgi merdiveninde basamak basamak tırmanma fırsatını sağlayan bir hale getirerek bizlere sunduğu için kendisine Baal HaSulam Merdivenin sahibi lakabı verilmiştir.

Rav Yehuda Leyv Ashlag kendisinden önce var olan Ari lakabıyla anılan Rabbi Yitshak Luria ve ondan önce var olan Rabbi Simon Bar Yohay ve her kuşakta var olmuş bütün kabalacıların yolundan giderek bu günlere gelmiş bulunmaktayız. Rav Laitman rahmetli hocası Rav Baruch Shalom Ashlag anısına Bney - Baruch kabala öğrenimi veren ve kabaladan faydalanmak isteyen her insan için kapılarını açık tutan bir kuruluştur.

Tarih boyunca Kabalacılar varlığımızın içerikliğini basit araçların yardımıyla araştırmışlardır. Bu araçlar günümüzde yaşayan hepimizin tanıdığı ve taşıdığı araçlardır. Bu araçlar Hislerimiz Aklımız ve Yüreğimizdir.

Kabalacıların yazdıkları kitaplarda bize insanın kişisel deneyimlerine dayanarak kendi kendini araştırma tekniğini bize anlatmaktadırlar. Kabalacılar kendi görüş açılarından (geniş ve kapsamlı bir görüş açısıyla) hazırladıkları bilgi merdivenine tırmanmamızı sağlamak maksadı ile yazılar yazarak bizleri eğitmek için kullandıkları bu sisteme Hohmat A Kabala adını verdiler.

Hohmat A Kabala bize sadece geleceği göstermekle kalmayıp gelecek üzerinde hâkimiyet kurmamızı imkân haline getirmektedir.

Bu özelliklere sahip başka bir sistem tanımıyoruz.
Var olan diğer sistemler kişiliğimizi de var olan bencilliğimizi azaltmak daha az yemek daha az içmek hareket etmeden bir yerde oturmak bir tek kelime üzerinde odaklanmak bazı tapınaklara girip lotus şeklinde nefes almadan oturmak ve etrafa bakmamak vs. Bu sistemlerde insanlar hislerini azaltarak kendilerini bitkisel seviyeye indirerek ancak bu seviyeye orantılı bir şeyler hissederler.

Buna karşılık kabala her insanın bünyesinde ne varsa hepsini geliştirmesi gerektiğini önermektedir. İnsan kendini ve içinde hissettiği bütün arzuları geliştirerek bu dünyada dolu bir hayat sürmesini önermektedir.

Bununla beraber öyle bir şekilde gelişmeli ki kendisi ile ilgili her gelişmeyi etkileyebileceği bir şekilde olmalıdır.

Kabalanın en büyük özelliği bizimle ilgili her şeyi etkileyerek bunların üzerinde hâkimiyet sağlamak ve geleceğimizi yönlendirebilmek imkânını bize vermesinden ileri gelmektedir.

Alıntıdır...