Yahudilerde nekromansinin tarihi simgeleri ve uygulanışı - mistik kabalanın kullanılması - üzerine kısa bir taslak.

Yahudilerin büyücülük bilgilerinin çoğunu tutsaklık dönemi esnasında Mısırlılardan aldıkları kabul edilen bir gerçektir ancak şunu da es geçmeyelim açıkça görülebilecek özgün uygulamaları da vardı.

Büyüden ilk söz edilen yer Eski Ahit'in ilk beş cüzüdür. Yahudiler en eski büyü ve kara büyü bilgilerini Cennetten atılmadan önce Adem'e verildiği varsayılan ve Raziel'in Kitabı ddiğe geçen bir sihir kitabına dayandırmaktadırlar. Bir diğer yoruma göreyse falcılık ve kara büyücülük Uzza ve Azlil adındaki düşmüş meleklerden ve yine habis büyü olarak görülen kozmetik malzemelerinin kullanımından kadınlara geçmiştir.

Yahudi büyücüler ruhları tütsüleme hediyeler ve kurbanlar ile çağırırlardı. Kötü ruhlara verilecek en iyi hediyenin kan olduğu konusunda tüm diğer kara büyücülerle hemfikirlerdi. İstenilen sonucun alınabilmesi için o işi yürütenin de mutlaka bundan pay alması gerekirdi. Hem böylelikle cinlerin ortağı da olmuş olurdu. Kanın meşum etkisi bu denli barizken İbranilerin bunu dini amaçlar için rahat kullanıyor olmasını anlamak güç; meğerki şeytansı varlıkların Cehennem çüküründa zevk aldığıgibi Yehova'nın da aynı adaklardan zevk alabildiğini düşünmesinler. Şurası kesin Yahudilerin kaba tahayyülleri Gazap Tanrısı'ndan başka birşeyi tasavvur edebilecek çapta görünmemektedir.

Büyü karşısındaki tipik İbrani tutumubunların marifetlerinin en iyi haliyle olsa olsa geçici olduğu; diğer büyüler tarafından bozulabileceği; ve büyünün kendisinin yapandan bağımsızolduğu yapan kişinin kendi içsel gücüne değil de belirli sonuçları olan birşey yapmaya bir sanat yapma bel bağladığı şeklindeydi. Cadılık ve kara büyücülüğe karşı derin bir düşmanlık beslenir murdar ve müstehcen olduğuna ve tamamıyla ar damarı çatlamış kişiler tarafından yapıldığına inanılırdı.

Bu özel tutumun kökeninde bir çok kara büyü ayinin çıplak yapılmasının ve kaba cinsel pratikler içermesinin yattığı açıktır. Cadılar fahişelerle aynı kefeye koyulur ve yaptıkları tiksintiylekarşılanırdı. Ancak hahamların kara büyüye karşı bükülmez bir sertlik göstermek için özel bir zahmete girmelerine gerek olmazdı. - cezanın taşlayarak öldürme olduğu çok pervasız suçlar hariç- Büyücülük oaganlıkla özdeşdirildiğinden buna karşı yasaların uygulanması da giderek sertleşmişti.

Bu durumda bile iki ateş arasında kalan İbraniler ortodoks din ile büyünün paganlığı arasında gidip geldiler. Onlar yalpaladığı ölçüde sihirsel inanışlar ve ayinler tıpkı diğer uluslarda olduğu gibi dinsel törenlerle iç içe geçti ve ak büyü gayri resmi olarak uygulanır oldu. Ancak dinin hükümlerine sıkı sıkıya bağlı ortodoks bir Yahudi için her türlü büyü (kendi inanışındaki ayinleri hesaba katmassak) tiksinti uyandırıcıydı; ve bizatihi büyücü sözcüğü tastamam karanlık ve kötü güçlerle uğraşan kişi anlamına geliyordu. Erkek çocuklar ruhların ayırt edilmesinde kullanılırdı.

Şöyle ki merasim için seçilen yedi yaşındaki bir erkek çocuğun eli zeytinyağıyle meshedilir. ve avucunun içine bir kristal yerleştirilir. Daha sonra büyücü üç ayaklı bir sandelyeye oturur çocuğu da sırtı dönük bir şekilde önüne bacaklarının arasına doğru çeker. Böylece adamın ağzı çocuğun kulağına yakın olmuş olur. Ardından çocuğun boştaki elini alır ve yüzünü Güneşe dönerek çocuğun kulağına şunu tekrarlar: ''Aungil sana Yüce Rabbimiz Doğruluk Tanrısı toplulukların Bakıcı Tanrısı Alpga Aidu adına üç melekten birisini göndermeni niyaz ederim.''

Bunun üzerine çocuğun insana benzer bir figür gördüğü söylenir ve büyü iki kez daha tekrarlanır. Bundan sonra üç figür göründüğünde çocuk onlara '' Gelişiniz hatırlara vesile olsun'' der ve gereken soruları sormaya girişir. Eğer bir cevap gelmesse çocuk şöyle seslenir: '' Kaspar Kelei Emar efendim ve ben sana ikinci kez bize o şeyi söylemem için niyazda bulunuyoruz.'' - artık o bilgi herneyse.

(Devamı gelecektir.)
Kaynak : Rollo Ahmed - Düzenleyen Ayna Sır

Alıntıdır.