Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Question Bayan Blake Niçin Ağladı?

  Swedenborg Blake ve Ruhsal Görünün Cinsel Temeli

  yazan Marsha Keith Schuchard

  Çeviren Mutlu Yetkin- Translation Copyright © 2003 hermetics.org

  All Rights Reserved. Esoterica 2001

  Bu yazının İngilizce'si Bir Internet dergisi olan Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] sitesinde bulunmaktadır. Ayrıca sitemizde Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] formatında da bulunmaktadır

  Seninle evlendiğim vakit sana ruhumun tümünü verdim

  Sevdiklerimi seveceğini sandım ve sevinçlerimde sevinci bulacağını Hazlarımda hazzı arayacağını ey Babil'in Kızı O vakitler sevgi doluydun yumuşak ve nazik şimdi ise kıskançlığınla Korkunçsun ve şirretsin gözümün önünde çünkü zalimce Kesip attın sevgilerimi sana duyduğum aşk kuruyana dek.

  Senin aşkın onunkine bağlı ve onun sevgisi üzerine Kurulu kıskançlıkla budadığın hazların."

  Seninle evlendiğim vakit sana ruhumun tümünü verdim

  Sevdiklerimi seveceğini sandım ve sevinçlerimde sevinci bulacağını Hazlarımda hazzı arayacağını ey Babil'in Kızı O vakitler sevgi doluydun yumuşak ve nazik şimdi ise kıskançlığınla


  Korkunçsun ve şirretsin gözümün önünde çünkü zalimce Kesip attın sevgilerimi sana duyduğum aşk kuruyana dek.

  Senin aşkın onunkine bağlı ve onun sevgisi üzerine
  Kurulu kıskançlıkla budadığın hazların."
  Milton (1804-10) resim 33.
  "Rabbi Samuel Jacob Hayyim Falk (Londra Ba'al Shem'i) Emanuel Swedenborg'ü Kabalistik Vizyon Metodunda Eğitirken" (36" x 28" kanvas üzeri yağlı boya) resam Don Karr © 1996

  1863'te Alexander Gilchrist William Blake'in dostu J.T. Smith'in sanatçının ve "sevgili Kate'i"nin "kusursuz bir uyum" içinde yaşadıkları yönündeki iddiasını düzeltti:

  "Böyle bir uyum gerçekten vardır; ama... hiç sarsılmamış da değildir. Geçmiş yıllarda fırtınalı zamanlar olmuştur çift henüz gençken kopan gürültüler. Ama sebebin ortadan kalkması ile birlikte [bayan Blake'in kıskançlığıdır bu sebep ve tahrik edilmemiş de değildir] kavgalar da sonlanmıştır. [1]

  Gilchrist Blake'in tahriklerine somut örnekler veremiyordu ama sanatçının "Sence evime gelip karımın sadakatsizliğini keşfedersem bundan rahatsız olacak kadar aptal olabilir miyim?" diye sorduğu bir konuşmadan bahsediyordu.


  "Two Angels Descending" (Alçalan İki Melek) Karakalem çizimi. 1822. Yılansı fallus imgelerine dikkat.
  Algernon Swinburne ise [2] Gilchrist'ın ağzısıkılığından tatminsiz 1868'de şu yorumu yapıyordu:

  "Çiftin birlikteliklerinin ilk yıllarındaki fırtınalı veya huzursuz dönemlerin üzerinden Bay Gilchrist belki de çok üstünkörü geçmiş. Blake'in sapkınlıklarının konuşma ve yazıyla ilişkili konular olduğuna şüphe yok; yine de doğru veya yanlış bir söylentiye göre Blake ataerkil bir düşüncenin etkisinde adresi sürekli değişen küçük yuvalarına ikinci bir eş getirmek istemiş ve gözyaşları ve protestolar ile karşılaşınca çok şaşırmış." [3]

  1893'te Edwin Ellis ve William Butler Yeats konuyu bir kez daha açtılar. "Söylenilen o ki Blake evine Eski Ahit'te geçtiği gibi bir cariye getirmek istemiş ama planı Bayan Blake'i ağlatınca ondan vazgeçmiş"ti. [4] Ellis ve Yeats William Rosetti'yi de dedikoduyu sorgusuz sualsiz kabullenmekle suçluyor ve söylentilerin gerçek olma olasılığını adeta Blake'in anısı karşısında sofuca bir saygıyla inkar ediyorlardı.

  "...onun düşüncesinde bir çokeşlilik projesi tasarlamış ve bu tasarısını ataerkil bir teori üzerine oturtmuş olma ihtimali var. Ama bir proje bir teori başkadır bir kadın başka; ve her ne kadar bu proje sürekli dillendirilse de bahsedilen kadına dair bir delil bulunamaz" [5]
  1907'de Arthur Symons Blake'in girişiminin kanıtını Henry Crabb Robinson'ın günlüğünün yayınlanmamış kısmında ürkmüş günlük yazarının Almanca yazarak gizlediği bir pasajda bulduğunu sevinçle açıkladı. Robinson altmış dokuz yaşındaki Blake'in "her zamanki gibi vahşi" olduğunu vurgulayarak şairin "İncil'den eşlerin paylaşılması gerektiğini öğrendiğini" not etmişti.

  [6] Robinson bu işlevsel önermeyi açıkça fesat ve ahlakdışı bulmuştu. Ama daha kötüsü Blake "bu dünyada ahlaksızlık sayılan şeylerin ruhsal alemde pek yüksek ululuklar sayıldığını" savunmaktaydı. Yine de Symons utangaç öncülleri gibi Victoria dönemi sonrası okurlarını Blake'in girişiminin hiç şüphesiz "duygusal bir çokeşlilik projesi" olduğuna ve Bayan Blake'in bir damla gözyaşının ('gözyaşı entelektüel bir şey olduğu için') böyle bir fikrin kendisini olmasa da bu fikirden türeyecek projeyi silip atmaya yeteceği konusunda ikna etmişti.

  "An Angel Whispering" (Bir Melek Fısıldıyor) 'Book of Enoch' çizimlerinden. 1822.

  Ne var ki Blake'in yaşadığı Victoria öncesi devirde bu ahlakı zorlayan cinsellik teorileri Londra'nın gizemci Framasonluğunun örtülü dünyasını dolduran Moravyalı güruh Swedenborg'cular Kabalistler Simyacılar ve Binyılcılar arasında ilgili okurlar ve dinleyiciler kazanmış olabilirdi.

  Çizimleri defterleri ve süslenmiş kehanetleri kanıt kabul edildiğinde açığa çıkan oydu ki Blake radikal cinsellik teorilerine yaşamı boyunca bağlı kalmıştı. Ve pek tabii kocasının teorilerini ve pratiklerini önce anlamaya sonra da bu konuda kocasına yardımcı olmaya zorlanan Bayan Blake'in ağlamak için çok sebebi vardı. William Blake'in kendi cinsel amentüsüne olan güveninin kökleri muhtemelen geçmişindeki aile yaşantısına uzanıyordu. Blake'in babası Swedenborg'cular Moravyalılar ve diğer 'sıradışı' Framasonlarla yakın ilişki içindeydi. Üyeleri gizli olan bu topluluklardan genç Blake'in düşsel sanatını beslemiş ve evliliğinin sularını bulandırmış olan arzunun teosofisini damıtmış olması mümkündü.

  Bogen "Swedenborg'un öğretilerinin Blake'e babasının dizinin dibinde verildiğini" vurgulayarak uzun süre korunmuş bir gelenekten bahseder ama bunun yanında "Blake ve ailesinin Anglikan olup aynı zamanda Moravya Kilisesi ile bağlantıda olduklarını" da söylemektedir. [7] Bu açıdan bakıldığında Swedenborg'cu Moravyalı ve Anglikan bağlaşımlar birbirinden ayrı tutulmak zorunda değildir.

  1743'te "Bay ve Bayan Blake" isimleri Fetter Lane Topluluğu'nun kayıtlarında gözüküyordu ve aynı vakitlerde yetmiş iki kişi "İngiliz Kilisesi'ne dahil Moravyalı kardeşlerle birlik olan" "Congregation of the Lamb" [Kuzu'nun Topluluğu]'i kurmuşlardı. [8] Bu çift belki de William'ın büyükbabası ve büyükannesiydi. Çünkü James Blake (William'ın babası) 1752'de Catherine Armitage isimli bir dul ile evlenmişti. Catherine'in kızlık soyadı Wright idi ve aynı 1743 belgesinde Catherine'in babası olma ihtimali de bulunan bir Bay Wright'ın ismi evli erkekler arasında gözükmekteydi. "Sanatçı ile bizzat tanışıklığı bulunan birçok kişinin yarı-çağdaşı" olan erken dönem Blake kopyacısı William Muir'e göre Blake'in anne ve babası "Fetter Lane'deki Moravya Şapelini ziyaret etmişti". [10]

  Blake'in radikal cinsellik konusundaki inançlarına en büyük kanıt sanatçının ailesinin bir dizi sosyal eşitlikçilik majikal pratikler ve cinsel özgürlükçülük deneyinin gerçekleştirildiği bunalımlı "Sifting Periyodu" boyunca Moravyalılarla yakın ilişkide bulunmuş olmalarıdır. "United Brotherhood"un (Birleşik Kardeşlik) lideri Count Nicolaus Ludwig Zinzendorf Kabalistik Hristiyanlardan ve heterodoks Yahudilerden öğrendiği dünyasal ve göksel birleşme konusundaki Kabalistik teorileri uygulamaya karar vermişti.

  [11] Blake'in Moravyalılarla yakınlığı konusunda Lindsay bu grubun "cinsel organlara olan saygı"sından ve "emirleri" reddedişlerinden bahseder ama bunların görüyü güdüleyici tekniklerle olan alakasını tartışmaz. [12]

  Zinzendorf'un kabul ettiği Kabalistik teorilere göre Tanrı ve Evren birbiri ile etkileşen ve kusursuz dengeye erdiklerinde orgazmik coşku yaratan dinamik cinsel güçlerden (sephiroth) ibaretti. [13] Yücelerin Yücesi Kudüs Tapınağı'nda On Emir'in taş tabletlerinin içinde bulunduğu sandığı altından yapılmış erkek ve dişi cherubim (cherubik melekler) korumaktaydı.

  Kabalistlerin iddiası meleklerin cinsel birleşimde kavuşmuş oldukları ve böylece Tanrı'nın dişil uzantısı Shekhinah (veya Kudüs) ile olan coşkulu evliliğini simgeledikleriydi. Tapınak paganlarca yağmalandığında erotik heykelcikler Yahudileri küçük düşürmek üzere sokaklarda dolaştırılmıştı. Blake'in bu gelenekten haberdar olduğu Kudüs'ün lekelenmesine yaptığı göndermede açığa çıkar: "Kutsal çadırın düşmüş Cherubim'in açığa çıkmış" [14]

  Alıntıdır.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Tapınağın yıkılışından sonra Cherubim'in yeniden kavuşumu (ve böylece eril ve dişilin Tanrı'daki birliği) adanmış Kabalist ve karısının saygıyla girişeceği ayinsel birleşime bağlıdır. [15] Bu yeniden birleşme işlemi aynı zamanda ustanın zihninde görüsel bir transa varacak bir meditasyonda İbrani harflerinin eril ve dişil potansiyelleri üzerine yoğunlaşmışken de gerçekleşebilir. Tanrı'nın androjen özü Adam Kadmon'un (İnsan-ı Kamil'in) mikrokozmik bedeninde tezahür eder ve Kabalistler bedende gerçekleşen bu tanrısal süreçleri "açık cinsel terimlerle" tanımlarlar. [16] Blake'in kafası karışmış Crabb Robinson'a aktardıkları; "Hepimiz Tanrı'da bir olarak varız yüce vücudun parçaları ve yüce doğanın taşıyıcılarıyız" gibi cümleler veya orijinalinde androjen olan varlığın "insanın cinslerin birleşiminde" tezahür ediyor olması gibi fikirler onun Kabalistik gelenekle tanışıklığını ortaya koymaktadır. [17]

  1740'larda ve 50'lerde (daha sonraları böyle anılacak olan) Rabbi Zinzendorf Londra'lı Yahudilerle Kabalistik çalışmalar yoluyla dinler arasında bir köprü kurması amaçlanan bir misyonu yönetti. Aynı vakitlerde takipçilerini 'sıradan' ve 'gizemci' Framasonluğun uzvu olarak işlev görecek hiyerarşik bir gizli cemiyet şeklinde örgütledi. [18] Richard Cosway'i yaşam boyu dost edinecek İngiliz Moravyalısı James Hutton'a göre topluluğun bilinen kısmı Fetter Lane Şapeli'nde halka açık toplantılar düzenlerken elit iç örgüt ("Hacılar Kilisesi") gizlice toplanıyor komün halinde yaşıyor ve Kabalistik ritüelleri pratik ediyordu. [19] Eğer Blake'in anne ve babası Fetter Lane Şapeli'ndeki toplantılara katılmış veya "Congregation of the Lamb"ın üyesi olmuşlarsa bu Blake'in "The Lamb" şiiriyle Hutton'ın ilahilerinden biri arasındaki benzerlikleri de açıklığa kavuşturacaktır. [20] Ve eğer Blake'in ailesi iç örgütten de haberdarsa bu da Blake'in Moravya tarzı cinsel imgelemini temellendirecektir.

  Hutton 'Hacı'ları kimlikleri daha alt derecelerdeki inisiyelere açıklanmadığı için onları daha geniş bir topluluğun bilinmeyen üstleri olarak tanımlıyordu:

  "...toplum içinde oraya buraya koşturan bir gönüllüler kongregasyonu; onlar istemedikçe onları kimse bilmez. Kurtarıcımızı tüm kalbiyle kabul eden herkes onların bir üyesidir. Onlar asla ayrılmamak üzere birbirlerine kenetlenmiş kişilerden oluşurlar..ve tüm dinlerden tüm insanların iyiliği için çalışırlar ama kendileri asla bir tarikata dönüşmezler." [21]

  Henry Rimius Londra Moravyalılarını ziyaret eden bir Prusyalı bu 'kenetlenmişliğin' toplu seks için bir örtü olduğunu iddia ediyordu. Londra'da yankı bulan sansasyonel teşhir girişiminde Rimius Moravyalıları liderleri "yerleştikleri ülkede sivil hükümetin altını oyan devlet içinde devlet kuran" mezhepsiz ve yıkıcı bir gizli cemiyet olarak tanımlıyordu. [22] Yüksek inisiyeler "gnostik ahlaksızlıklar"ı pratik ederken neofitler ayinsel orjilerden habersizdi. Crabb Robinson'un Blake'in felsefesini Gnostik olarak nitelemesi bu açıdan manidardır. [23]

  Fetter Lane'deki toplantıların katılımcıları Zinzendorf'un Kabalistik cinsel öğretisinin pratiği bir yana teorisinden de muhtemelen haberdar değillerdi. Halka açık vaazlarda Kont "yeniden doğan bir kişinin büyük bir özgürlüğü tadacağını" söylüyordu öyle ki "İsa en rezil eylemleri bir erdeme en ulu erdemleri de ahlaksızlığa dönüştürebilir"di. [24]. Düşüş'ün neden olduğu aşağılanmada üreme organlarına verilen "iğrenç isim Pudendum"u Kurtarıcı "Verendum'a" çevirmişti. [25] Dahası "Emirler zamanında sünnet ile cezalandırılmış olan şey özüne gösterişli haline geri dönmüştü".

  Her iki cinsin üreme organları da "vücudun en saygıdeğer yerleri" olduğu için hanımlara verilen öğüt erkek üyeyi gördükleri zaman onu "İsa'yı andıran o değerli işaret" ile onurlandırmalarıydı.

  Dişinin vulvası ise "Tanrı'nın Şapeli'nin küçük bir kopyası"ydı ve kocalar hergün ona tapınmalıydı. Blake daha sonraları "ortasında kutsal bir heykel gibi dikilmiş penis ile üreme organları bir sunağa veya mihraba dönüşmüş çıplak kadını" resmettiğinde Zinzendorf'çu cinsel dinin berrak bir tanımını yapıyordu. [26] Kont daha sonraları erkek takipçilerini "karıları için yeterince çalışmadıkları ve ihmalkar oldukları" gerekçesiyle cezalandıracaktı. Kont "İsa'nın tüm kızkardeşlerin kocası ve kocalar tarafından temsil edilen" rolüne büründüğü bir durumda "cinselliğin bir uğraş bir makam" olduğunu vurgulayarak cinsel birleşmeyi "Tanrı'nın en mükemmel kopyası"olarak ululuyordu. Böylece toplumun içinde evlilik bağıyla gerçekleşen 'temsil'ler bile tanrısal edimlerdi. Hutton İngiliz Moravyalılarını Rimius'un iddialarına karşı savunmaya soyunmuş olsa da yabancı üyelerin erotik deneylerine daha radikal yerlileri ayarttıklarını kabul etmişti.
  Fetter Lane toplantılarının katılımcılarından biri de İsveç'teki Fransız yanlısı Jacobit destekçisi parti ("Hats" adıyla anılırdı) hesabına gizli haberalma ajanı olarak çalıştığı sıralar periyodik olarak Londra'da ikamet eden Emanuel Swedenborg'du. [27] Swedenborg'un öğrencilik günlerinden beri 17. yüzyıl "sahte mesih"i Sabetay Sevi'nin izleyicileri olan Sabetaycıların erotik ve görüsel teorilerini de içeren heterodoks Yahudi mistisizminin öğretilerine ulaşma imkanı vardı. [28] Günlüklerinde Swedenborg önceleri çekici bulduğu daha sonraları ise soğuduğu Moravyalıların dehşetli cinsel seremonilerinden birçoğunu kayda geçirmişti. Zinzendorf gibi Swedenborg da East End'deki Yahudi Kabalistleriyle temasa geçti ve kısa süre içinde Londra'nın Baal Shem'i (Tanrı'nın gizli isimlerinin alimi) olarak bilinen Dr. Samuel Jacob Falk'in etkisi altına girdi. Falk İngiltere Hollanda Polonya ve Almanya'daki "Zoharit"lerle temasta bulunan bir gizli Sabetaycıydı (Blake'in Kabala bilgisinde Falk'ın rolü olup olmadığını tartışan ilk William Butler Yeats olmuştu) [29]. Bu iletişim ağı içindeki Sabetaycıların "kutsal günahkarlık" savunusunu takip eden bir grup Hristiyanlığa dönermiş gibi yaptı ve Kabalistik Shekhinah kavramını Hristiyan Bakire Meryem kavramında eritti.

  Polonya'daki Jacob Frank'in takipçileri gibi daha radikal Sabetaycılar arasında "Torah'ın otuz altı yasağının olumlu emirlere dönüşümü ile sembolize edilmiş tüm değerlerin tam tersine çevrimini gerektiren" yeni bir ruhsal veya mesihì yasayı kucaklayan "somut bir nihilizm mitolojisi" gelişti. [30]Bu ters çevirme tüm cinsel yasakları ve ensesti kapsıyordu. Fesat olana batışın ulu olana yükselmenin bir hali olduğuna inanan radikaller "caiz olmayan şeylerin önünü açtılar". Hristiyanlığa (Edom) döndüklerinde de Sabetaycılar kendilerini Musacı ve Talmudik yasanın baskılarından kurtaracak kutsal günahı işlemiş oldular.

  1790'da Blake "Cennet ve Cehennemin Evliliği"nde "şimdi Edom'un Hükümranlığıdır" derken Framasonluğun bazı Yahudi-Hristiyan ritlerine sızmış olan Frankist geleneğe gönderme yapıyor gibi gözükür. [31] Scholem'e göre Jacob Frank'in öğrencileri arasında;

  "...Edom hiçbir yasaya tabi olmadığı için insanı özgürleştiren dizginlenemeyen gücü sembolize eder... Yaşam gücünü sınırlayan yasaları öğretileri ve pratikleri yıkmak şarttır ama bu gizlice yapılmalıdır;.. dışarıya karşı Edom'un dünyevi tezahürü olan Hristiyanlığın kıyafetini kuşanmak doğru olur ama Nasıralı İsa aslında meyveyi örten kabuktan başka bir şey değildir. Bu meyve de Frank'ın kendisidir (Sabetay Sevi'nin reenkarnasyonu). [32]

  Zinzendorf Frank'ın söylediklerinden o kadar etkilenmişti ki Polonya'da binlerce Frankist Katolik mezhebine döndükten sonra Frank'ın öğrencileri ile buluşmak üzere elçiler (Moravyanizme dönmüş Yahudiler) yolladı. [33]
  Aynı vakitlerde Swedenborg Sabetaycı inançlarını Hristiyanlık maskesi altında gizleyen Dr. Falk'tan şüphelenmeye başlamıştı. Frank ve Falk'ın topluluklarının iç çemberine dahil bazı inisiyeler kutsal günahkarlık adına ahlakdışı cinsel uygulamaları cesaretlendiriyor ve mesihì hakikatin tersine dönüşünü hızlandırmak adına yasak majikal pratiklere girişiyordu. Günlüklerinde Swedenborg Londra'daki bazı Yahudilerin onu hem esinleyen hem de ürküten cinsel ayinlerinden ve majikal uygulamalarından bahsediyordu. Söylentilere göre Swedenborg'un İsveç ve İtalya'da iki ayrı metresi vardı; dahası fahişeleri ve yosmaları tanımlayışı ve yasal genelevleri savunması yaşam boyu süren bekarlığına rağmen onun dünyasal cinsellikte de geniş deneyimlere sahip olduğunu kanıtlıyordu. [34]

  Ne var ki elli altı yaşındaki Swedenborg Londra'daki Moravyalı ve Yahudi mistiklerden cinsel enerjinin görüsel enerjiye yüceltimi yoluyla Kabalistik evliliği zihninin içinde nasıl gerçekleştireceğini öğrenmişti. İbrani harflerinin kıvrımlarına gizlenmiş eril ve dişil enerjiler üzerine yoğunlaşarak bu harfleri insan bedenleri gibi düşünerek nefes alışı ve verişi düzenleyerek ve boşalmayla sonuçlanmayan ereksiyonlar elde ederek usta Kabalist onu ruhlar ve melekler alemine yükseltecek orgazmik trans haline ulaşabilirdi. Böylece Swedenborg Kabalistler gibi birleşmiş Tanrı'nın özü olduğuna inandığı göksel cinsellikte deneyim kazandı.

  Eğitimli bir bilimadamı ve bir anatomist olarak Swedenborg erotik ve görüsel transın psikolojik süreçlerinin kaydını görülmemiş bir nesnellikle tuttu. Kendi beyin kortikallerinde akciğer ritmlerinde karın bölgesi kaslarında ve döl kanalında hissettiği değişimleri tanımlayarak paranormal hallerin 'bilimsel' kaydını oluşturdu. Onun bu konular üzerine yazdıkları Blake ve onun Swedenborg'cu dostları tarafından etüt edildiği için Swedenborg'un görüsel seks kılavuzundaki ipuçlarını incelemek yararlı olacaktır. Journal of Dreams'de (1744-45) Swedenborg cinsel enerjileri kontrol etmek ve yönlendirmek için şart olan zor disiplini anlatır. İbrani harfleri ve Sephiroth'a yoğunlaşmışken hayalinde oluşan görüntülerin yoğun erotik karakterine rağmen (uygulayıcı) enerjilerini mastürbasyon gece boşalmaları veya erken boşalma gibi yollarla israf etmemelidir.

  [35] "Saf niyet"i (kawannah) koruyarak kötücül ruhların ürettiği kışkırtıcı görüntülere karşı koymalıdır: vajinasında dişler bulunan bir kadın (vagina dentata..çev.) bir kadın tarafından seyredilirken işemek vulvalarını sergileyen siren'ler röntgenciler vs. Çalışmalarının erken safhalarında Swedenborg "sonuca ulaşmak için ilerleyemediğini kendini seksi arzulamaktan alıkoyamadığını" yazar. [36] Ancak daha sonraları kendi soluk ritmlerinin kozmik sephiroth'unkine uyumlandığı nefes kontrolü tekniklerinde ustalaşınca uyanık haldeyken translar yaşamaya başlar:

  "..arzu (eril sephira) anlayış'ı (dişil sephira) daha çok nefes alırken etkiler. Düşünceler bu şekilde vücuttan içeri süzülürler ve nefes verilirken de dışarı atılır veya ileri taşınırlar. Bu düşüncelerin de nefes alışverişi gibi değişimli bir sisteme sahip olduğunu gösterir...bu yüzden kötü düşünceler içeri girdiğinde yapılması gereken tek şey nefes almaktır; böylece kötü düşünceler yok olur. Bu kuvvetli düşünceler zihindeyken ciğerlerin dengede tutuluşunu da açıklar..böyle zamanlarda nefes alışlar nefes verişlerden daha hızlıdır. Aynı şekilde vecd veya trans halinde de kişi nefesini tutar. [37]"

  Swedenborg aynı zamanda daha önceleri The Animal Kingdom (1744) incelemesi için "Üreme Organları" başlıklı bir kısım hazırlarken üzerinde çalıştığı cremaster kasını kontrol etmeyi de öğrenir. Boerhaave ve diğer anatomi yazarlarından da yararlanarak Swedenborg şunları yazar:

  "Cremaster.. sperm kanalı kılıfına dolanarak aşağı uzanan ve tunica vaginalis testis'te biten ince bir kas veya etli bir bölgedir. Tüm bir keseyi kaplar ve üst ve dış kısımlara doğru genişler. Zaman zaman os ilium'un filizinden çıkarmış gibi gözükür.

  Yumurtalıklar ve didymi..bunların tabakaları üçtür: cremaster veya erbezinin pompa kası..İki epididymid..dikdörtgen şeklinde neredeyse silindirimsi uzuvlardır ve yumurtalıkların üst sınırında yeralırlar..her biri bir tırtılın veya ipekböceğinin görünümüne sahiptir. . .

  Cremaster kası tunica vaginalis ve yumurtalıkları kavrar onları sıkar ve onların özünü çıkartır. [38]"

  Swedenborg bu keşiften o kadar büyülenmişti ki "Yumurtalıkların yapısı bütünüyle incelendiğinde onların daha mükemmel bir şey olabileceğine ihtimal verdirtmeyecek şekilde geometrik kurallara uygun olarak muazzam bir biçimde yapılandırıldığının" ortaya çıkacağını iddia etti.

  [39]. Aynı zamanlarda giriştiği simya çalışmalarının etkisiyle "tohumun yumurtalıklarda simyasal hazırlanışı"na gönderme yapıyordu. Bu açıklamaları takip eden bölümde dişi klitorisinin (erkek penisi ile aynı olan) erektör kaslarının grafik şemaları yer almakta cinsel birleşimdeki erkek ve kadının oluşturduğu hermafroditik ilişkiden spermin ve vajinal sıvının oluşumundan ve birleşim ve orgazm halinde gerçekleşen psikolojik ve psişik duyulanımlardan dem vurulmaktaydı.

  Alıntıdır.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Elyazmasını tamamlayışının sonrasında Swedenborg Londra'daki mentörlerinden (kusursuzca ayrıntılandırmış anatomi gravürlerine dayandırdığı) üreme organlarının imgelemini İnsan-ı Kamil'in (Kabalistlerin Adam Kadmon'unun) seksüel dinamiklerinin imgelemiyle birleştirmeyi öğrendi. Cremaster kasını kontrol etmedeki ustalığı ayinsel nefes teknikleri ile birleştirildiğinde "genital nefes alışverişi"ni ortaya çıkartıyor ve ruhların ona önce konuşup sonra da gözüktüğü bir bilinç halinin kapısını açıyordu [40]. Blake daha sonraları bedensel "aşk uzuvları derin soluklarının coşkusunu izler" derken belki de genital nefes alışverişine gönderme yapıyordu. [41] Swedenborg kawannah'ı korumak için mücadele ederken çoğu zaman alt alemlerin ruhları (sapkın cinselliğin grotesk imgeleri) tarafından rahatsız ediliyordu ve ara ara psişik dalganın etkisiyle çıldırmaktan korkuyordu. Bir defasında Fetter Lane Şapeli'nde çıplak ve daha sonra sokakta yine çıplak ve bir çeşit hezeyanın etkisi altında bulunmuştu. [42] Blake'in Crabb Robinson'a Swedenborg'un "cinsel dininin tehlikeli" olduğu yönündeki uyarısı da Blake'in Kabalistik meditasyonun muazzam psişik akımından haberdar olduğu yönünde yorumlanabilir. [43]

  Idel Kabalist için "keramete ulaşmanın yani vecd deneyiminin gelin ve damadın birleşimine denk olduğunu" söyler. [44] Dahası ekstatik Kabalist için "gerçek bir cinsel temas deneyimi" şart değildir. Bu zor süreç içinde Swedenborg "tanımlanamaz bir mutluluk" hali ile ödüllendirilmişti:

  "..ruhta içe doğru ve duyumsanabilir bir ferahlık tüm bedene yayılıyordu... bu herşeyin nasıl (Tanrı'dan) doğduğunun ve (genitallerde) sonlandığının eksiksiz bir göstergesiydi. Bir şekilde yukarı tırmandı (abouterade) ve kendini merkez aldığı bir sonsuzluk noktasında gizledi.

  Var olan aşkın kendisiydi. Ve gözüken oydu ki oradan dolanarak çıkmış ve tekrar aşağı inmişti; böylece anlaşılmaz bir daire çizdi merkezden yayılan aşktı ve çevreyi kuşatan ve geri dönen de. Bu aşk ölümlü bir bedende.. ki bundan dolayı sonrasında tamdım bakir ve aşık bir adamın eşi ile yaşadığı ilk anın coşkusuydu içimdeki; böyle bir mutluluk bedenimin tümüne yayıldı ve uzun süre benimle kaldı. [45].

  Swedenborg'un Fransızca abouterade sözcüğünü kullanmayı seçmesi vecd halinin psiko-erotik doğasını ele verir; aboutir fiili "..'e götürmek ve ..'de bitmek" "tepeye çıkmak ve patlamak" "toplamak ve başa gelmek" anlamlarına gelir. Bu yükselme halinin doruğunda usta uygulayıcı boşalmaz fakat içindeki insanı (İbranice'de maggid'i) dışsallaştırır. [46] Bu fenomen belki Blake'in vecdle bütünleştiğini söylediği Milton'ı kendisinin bir projeksiyonu olarak tanımlamasını açıklar. [47] Swedenborg'un aklı da onu kucaklayan bu ruhsal figür tarafından çelinmiştir ama o eninde sonunda kendini kabul edenin İsa olduğuna karar verir.

  Sonraki onyılda Swedenborg Zinzendorf'u övdü ve Moravyalılardan uzaklaştı. Aynı zamanda kendisine Kabalistik meditasyon tekniklerinde ve İncil yorumlarında yardımcı olan Yahudilerle arasındaki sevgi-nefret ilişkisini sürdürdü. İsveçli siyasi müttefikleri yıllardan beri İsveç'i Yahudi göçüne açmak için mücadele etmiş olsalar da ülkede galip gelen anti-semitizm Swedenborg'u yayınlanmış yazılarını Yahudi kaynaklarından koparmaya itti.

  Kabalistik teorileri yavaş yavaş İsrail'den İsveç'te daha kabul edilebilir bir mistisizm kaynağı olarak görülen Asya'ya taşıdı. İronik bir biçimde bu değişim reddettiği Moravyalı kardeşlik sayesinde gerçekleşmişti.

  Swedenborg'un Moravyalılarla birlikteliği katılımcılığı zamanında Yahudilerle ilgilenen bir misyoner Malabar'dan Londra'ya gelen Doğu Hindistanlıları da toplamıştı. Swedenborg Spiritual Diary'sinde ölü Zinzendorf'un Moravyanizme döndürdüğü "Batı Hindistan'dan bazı mezhepsizlerle" konuştuğunu yazmıştı. [48] Swedenborg Yogik meditasyon ve cinsel maji tekniklerinin Kabalistik tekniklere olan yakınlığına şaşırmıştı ve "korkunç sanatlarda ustalaşmış Doğu Hindistan'ın iç öğretilerinden gelen" Hintli kadın büyücülerden ve majisyenlerden bahsetmişti. [49] Ayrıca erkek ve dişi bereket figürlerinin erotik heykelleri ile temsil edilen Yahudi priapik ritlerin kökeninin Asya olduğunu iddia eden garip bir kitabı La Crequiniére'in Agreement of the Customs of East Indians with Those of the Jews'ini ele geçirmişti. [50]

  Bunların yanısıra Swedenborg Sibirya'da ve Rusya'nın Tatar bölgelerinde savaş esiri olarak tutulmuş ve 1720'lerde İsveç'e geri dönmüş olan İsveçli asker-araştırmacılardan Tibet ve Çin yogası hakkında bilgiler de almıştı. Hallengren Swedenborg'un "Büyük Tataristan" olarak bahsettiği yerin aslında Tibet olduğunu ve Swedenborg'un kolay bulunamayan Asya kökenli el yazmalarına ve sözkonusu diyarlardan dönen dost ve akrabaları sayesinde sözlü tradisyonla taşınan bilgilere de ulaşabildiğini ileri sürer. [51] Spiritual Diary'de Swedenborg Tibetliler Tatarlar Çinliler ve Sibiryalılar arasındaki ruhsal ilişkiyi açıklamak için Philip Strahlenberg adlı bir İsveçli memur ve eski hükümlünün seyahat güncesinden yararlanır. [52]

  Londra'da Swedenborg Kabalistik - Yogik araştırmalarında Royal Society üyesi Fransız-İrlanda asıllı bir hekim olan Dr. James Parsons'ın desteğini aldı. [53] Swedenborg ve Parsons 1745'in başlarında Royal Society toplantılarında karşılaşmışlardı. Başkan Martin Folkes Swedenborg'u topluluğa tanıtmış ve Parsons'dan Swedenborg'un Animal Kingdom'ını okuyup bir rapor yazmasını rica etmişti. [54] Parsons Hermetik Talmudik ve Zoharik gizemleri hatmetmiş üreme organlarının fizyolojisi ve Kabalistik ve anatomik açıdan incelediği hermafroditizm fenomeni konularında uzmanlaşmış bir hekimdi ve tam da bu yüzden Swedenborg için oldukça uygun bir takdir makamıydı. [55] O da Swedenborg gibi Strahlenberg ve erken dönem Swedo-Gotik araştırmacıların raporlarını çalışmış ve bu sayede Kabalistik Tibetli Nordik-Kelt ve Hristiyan inanışları arasındaki benzerlikleri farketmişti. Bu gizemli sahada onyıllar süren keşiflerden sonra bulgularını 1767'de yayınladığı Remains of Japhet'de sergilemişti. [56] Swedenborg'un Yogik teknikler konusundaki pratik bilgileri ise muhtemelen Doğu Hindistan'ı da aşıp Rusya'nın içlerine Tataristan'a ve Çin'e uzanan Moravyalı misyonerlerden geliyordu. Zinzendorf ve Hintlileri gördüğü spiritüel kaydın ardından Swedenborg Çinli yogilerle ilgili vizyonunu aktarıyordu - "Hintliler gibi bacakları çaprazlanmış" "huzurlu bir sessizlikte oturuyorlardı" (lotus pozisyonunda ve nirvana'da). [57] Onu gizlice işe alan East India Company sayesinde İsveç'te Asya kültürüne olan ilgi artıyordu ve bunun avantajlarını kullanan Swedenborg Büyük Tataristan'ın yogilerinin Kabala'yı Yahudilerden çok önce keşfettiklerini ileri sürdü. İddiaya göre Judaism öncesi Çin ve Asyalı öğretilerden kopan kavramlar bazı İskoç (Ecossais) Masonik ritlere asimile edilmişti. [58]

  Yıllar sonra Blake Jerusalem'de kozmosun "Masonik" mimarisini anlatırken Swedenborg'un Tataristan konusundaki iddiasından yararlandı:
  "Urizen öfkeye geniş adımlar atarak korkunç binaya doğru yürüdü. Kargaşanın içinden şekli yalıtıyordu kudretli Tapınak.. . . Asya ve Yunanistan vardı içinde zarif süslemelerle bezenmiş: İran ve Korinth salonlarıydı: ve en içte Büyük Tataristan. Çin Hindistan Sibirya eğlencenin tapınaklarıydı. . . ..Mütemadiyen yaratan varoluşun dünyası; zorlu kaderin çiftcinsli şeytani dünyasından." [59]

  Alıntıdır.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Yogik-Kabalistik kaynaklarından Swedenborg eşler tarafından birlikte uygulanan ve dünyevi aşkı kozmik değere yücelten meditasyon pratiklerini öğrendi. Keşifleri onu o denli büyülemişti ki 1768'de kimliğini ifşa etti ve The Delights of Wisdom Concerning Conjugal Love adlı kitabını kendi ismiyle yayınladı. Kitabın Latince orijinalini İngilizce'ye çevirip çevirmeme sorunu Blake'lerin de katılacağı Swedenborg Topluluğu'nda tartışmalara yol açacaktı. Blake'in bu meditasyon tekniklerini uyguladığına inanan William Butler Yeats Tantrik metodun kısa ve öz açıklamasını şu şekilde yapmıştı:

  Blake "Jerusalem"den Detay suppressed version 1804-1820

  "Hintli bir sofu Benlik'e cinsel arzunun dönüştürülmesi yoluyla yaklaşır; tapınışın sözcüklerini gün boyu binlerce defa tekrarlar kutsal imgeyi gözünün önüne binlerce defa getirir.

  Ama yalnızlık kural değildir; Tantra felsefesinin önerdiği bir başka yöntemde erkek ve kadın cinsel birleşimdeyken birbirlerinin imgelerini Tanrı'daki erkek ve dişinin karakterlerine dönüştürürler ama erkek bu durumdayken tükenmemelidir yaşam enerjisi onun bedeninden varlığından öteye taşmamalıdır. Tohumun korunması konusuna dikkat etmeden erkeğin kutsal imgeyi kadında ve kadının kutsal imgeyi erkekte aradığı bir meditasyonu cinsel birleşme anında olmasa bile pratik eden evli çiftler de vardır. Bu yolla trans veya arada uzun mesafeler varken eşlerin birbirlerinin varlığını hissetmeleri mümkündür." [60]

  Swedenborg da günlüğünde cinsler arası birliğin duygusal telepati yoluyla ortaya çıkabileceğine dikkat çekmişti:

  "birbirine aşık iki evli kişi arasında geçen aşk..tüm aşkların en derinidir..öyle ki eş eşi zihninde (animus) ve zihninde (mens) görür ve böylece her eş diğerini kendi içinde taşır..bu erkeğin imgesinin.. hayır erkeğin kendisinin kadının zihninde ve kadının kendisinin erkeğin zihninde yer edişidir. Bu şekilde her biri diğerini kendi içinde görür ve yaşamları en derinde uyumlanır. [61]

  Bekar Swedenborg Kont Frederick Gyllenborg'un karısı ile ruh aleminde evlenmek istediği için belki de uzun mesafe düşünce aktarımı yoluyla bu dünyada kadınla duyusal bir birleşim sağlamaya çalışmıştı.

  Idel Kabalistik ve Tantrik cinsel yöntemler arasındaki benzerlik ve farklılıkları şöyle açıklar: "Yahudi eş kudretli spiritüel güçlerin semen virile'e (eril tohum) ineceği unio mystica'yı (mistik birlik) elde etmek için düşüncelerini kaynağına götürmek zorundadır.

  Cinsel birlikteliğin mistik açıdan kavramsallaştırıldığı bu durum tantrik uygulamalarla karşılaştırılabilir. Her iki durumda da cinselliğin son derece duyarlı bir biçimde yaşanması gerekir ve sonuç bedensel edimin yanısıra belli bir mistik bilincin kazanılışıdır.

  Ne var ki cinsel birleşimin ruhsal deneyim için araçsallaştırılması konusunda iki yaklaşım farklılaşır. Düşüncenin kaynağı ile mistik birliği Kabala'da büyük amaca gebeliğe hizmet eder... Tantrik sistemlerde ise mistik bilinç bodhicitta kendi başına bir araçtır ve mükemmellik semen virile'in durağanlaştırılması ile sağlanır. Kabalacılar mistik birliği üremenin hizmetine sokarken Tantra'da meyvesiz cinsel birleşim mistik bilincin hizmetindedir." (62)
  Daha önce de belirtildiği gibi Idel majikal-mistik deneyimler doğumun yerini tutacağı için cinsel temasın gerekli olmadığı Yahudi meditasyon pratiklerini de anlatır.

  Journal of Dreams'inde (1744) Swedenborg İbrani harfleri üzerine yoğunlaşarak elde ettiği Kabalistik vecd deneyimini üstü örtülü bir biçimde aktarır:

  "Bütün gece boyunca sonu "sacrarium et sanctuarium" ile sonlanan kutsal bir şey bana vahyedildi. Kendimi bir kadınla yatakta uzanmış buldum ve dedim ki: "Sanctuarium kelimesini kullanmamış olsan başarmıştık". Ondan uzaklaştım.

  Eliyle organıma dokundu ve organım büyüdü her zamankinden daha fazla büyüdü. Döndüm ve ona kenetlendim. (Organım) eğriydi ama içeri girdi. (Kadın) uzun olduğunu söyledi. İlişki sırasında bir çocuğun doğması gerektiğini düşündüm ve mükemmelen başarılı oldu. Tüm bir aşkın kaynağı olan yücelik için duyulan aşk; bedende ve dölde yuvalanır (projectionne semenis) ve .......(boş bırakılmış) oradaysa bu herşeyin saf olduğunu ve bilgelik için duyulan aşkın mevcudiyetini gösterir.

  Yirmi dört yıl sonra Conjugal Love'da Swedenborg'un deneyimleri Kabalistik ile Yogik uygulamaları harmanlamış gibi gözüküyordu. Yeats gibi Swedenborg da sperm akışının kontrolüne dikkat çekiyor ve Tanrı'nın dünyevi ve göksel cinsellik arasında "açılır kapanır bir kapı" sunduğunu ama "bu kapı azimle zorlanıp aralansa da sürekli açık durmayacağı için eşlerden birinin diğerinin içine akması onunla kaynaşması gerektiğini" söylüyordu. [64] Yüce bilginin "projectione semenis"te korunduğu açıklamasından ve üreme kasları üzerine yaptığı anatomik yorumlardan çıkan oydu ki bu "açılır kapanır kapı" Swedenborg'a göre sert bir disiplinle kontrol altına alınması mümkün olan sperm kanalıydı. Tantrik Yoga'ya göre bazı ustalar "normalde kontrol edilemeyecek olan kıvrımsız kaslar üzerinde olağanüstü bir kontrol kurmayı başarmış" ve böylece "spermi korumayı" ve onu "penise geri çekmeyi" öğrenmişlerdi. [65]

  Swedenborg için cremaster kası "erkeklik organı ve anüs arasına yerleşmiş Yogik yoni"nin gördüğü işlevi görmekteydi. [66]

  Dekadan taşkınlıkların çağında Swedenborg erkeğin sağlığını ve dolayısıyla cinsel gücünü muhafaza etmesi için ölçülülüğü elden bırakmaması gerektiğini de savunuyordu: "Lifleri kasları ve cremaster'leri uyuşmamalı rahatlamamalı veya güçten düşmemeli tersine sürekli kuvvetine kuvvet katmalı" [67] "Eril güçler"in varlığı zihni rahatlatmakta ve yükseltmekteydi ve "yoklukları bunalım yaratır zihnin zayıflamasına güçten düşmesine ve çökmesine yol açardı" [68] Cinsel potansiyel kararlı zihne emildiğinde uygulayıcı doğaüstü güçler kazanır ruhlarla iletişim kurabilir otomatik yazı yazabilir durugörü yeteneği kazanabilir ve alemler arasında gezebilirdi. Çinli ve Tibetli ustalara göre boşalmaya varmayan cinsel yükselişler disiplin altına alınıp sürekli tekrarlandığı vakit ("psikolojik simya") zihni kuvvetlendirir vücudu sağlıklı kılar (ölümsüzlük noktasına kadar) ömrü uzatır ve tanrılarla iletişimi mümkün kılardı.

  [69] Swedenborg periyodik olarak kişisel olarak deneyimlediği paranormal halleri kayda geçirdi ve Yogik teknikler İskoç Framasonluğunun bazı Kabalistik-Rosicrucian ritlerinde eritildi. [70]
  Yahudi çift için eşzamanlı orgazmı yaşarken ruhsal bilinci korumak sadece kozmik evliliğin bir temsili olmamakta aynı zamanda Tanrı'nın tezahürü olan İnsan-ı Kamil'deki benzer zevkleri ortaya çıkartmaktaydı. [71] Swedenborg'un söylediği gibi gerçek bir birlikteliğin ödülü "yükselmek ve cennete girmek"ti:

  "Meleklerden duydum ki yeryüzünde iffetli eşlerden ne zaman böyle hazlar yükselse onları kendilerinden yükselmiş gibi algılıyorlar ve mutlu oluyorlar. Arada bazı iffetsizlerin de bulunması sorununu düşünerek bu durumun büyük hazlar (cinsel birleşim) için de geçerli olup olmadığını sordum. Rıza gösterip üstü kapalı olarak "başka nasıl olabilir ki?" dediler. Bu zevkler ötekilerin tümlenişi değil midir zaten?" [72]
  Meleksi aşk "derin hazlarla doludur" çünkü o "zihindeki herşeyin hazla genişlemesi demektir". [73]

  Doğru meditasyonları uygulayarak maneviyatı yüksek kişi melekleşir insanüstü cinsel zevklere erer. [74]

  Sabetaycılar gibi Swedenborg da dokunma duyusunu en yüce ruhani yetenek olarak ululadı. "Dokunma duyusu aşka aittir onun için varolan duyudur bu. Bunun kanıtı bu duyuyla yapılmış her eylemde ve duyunun inceliklerinin mükemmeliyete erişinde bulunabilir." [75] Swedenborg aynı zamanda fiziksel duyunun ruhsal dünyadan güç alan zihin için sadece bir araç olduğunu söylüyordu: "Aşkla bir araya gelmiş olanlarda cinsel organlar zihinsel formun yokolduğu sınırda durur" [76]

  Erkek için uzun süreli ereksiyonun sırrı düşüncelerini "yükseltmesi ve onları aşk yapan şeyi baskılamamaları için havada tutmayı başarması"ydı. [77] Eril potansiyel spiritüel görü için hayati olduğundan Swedenborg evlenmemiş bir adamın bir metresi ve evli bir adamın bir cariyesi olabileceğini söylüyordu.

  Ne var ki Swedenborg grup seks ve toplu mastürbasyon kültleri kurmakla suçlanan Sabetaycılar arasındaki skandallar ve Masonik ve Kabalistik guru olarak rolüne dair rakiplerinin ortaya attığı iddialar yüzünden aşk tapınağının bir çeşit geneleve (lupinaria) dönüşüyor olmasından endişeleniyordu. [78] Dr. Falk'ın günlüğünde Kabalistik öğrencilerinden birinin dehşetengiz fallik ritüellerle uğraştığı yazıyordu. [79] Bu yüzden Swedenborg ve Londra'daki Mason dostları cinsel teorilerini Framasonluğun içinde dereceleri fazlasıyla Hristiyanlaştırılmış bir order'a aktardılar.

  "Royal Order of the Heredom of Kilwinning" veya "Rite of Seven Degrees". Meditatif-seksüel uygulamaların Tapınak'ı yeniden inşa edeceği ve birleşmiş Cherubim'in arasında Shekhinah'ı yaratacağına dair Kabalistik inanç Order of Heredom'un inisiyeleri arasında oldukça ilgi görmüştü. Bu ritin liderlerinden biri Fransız sanatçı ve gravürcü Lambert de Lintot fallik ve vajinal sembolizmi Yeni Kudüs'ün Tapınağı'nın inşasının ve ruhun maneviyata erişinin bir parçası olarak yorumladığı bir dizi hiyeroglif tasarıma imza attı. [80]

  Alıntıdır.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Ayrıca Swedenborg "Asya'dan gelen ruhlar"ın inisiyelerine "aşkın birçok özelliğini hazlarını ve sıfatlarını" temsil eden aşk amblemleri sanat eserleri ve gümüşe işlenmiş küçük resimler" üzerine yoğunlaşmayı öğrettiği gizli bir mistik topluluktan da bahsetmekteydi. [81] Lintot'nun bağlı bulunduğu order'ın aralarında Yahudilerin de bulunduğu çok sayıda İsveçli gemi kaptanının Londra localarında inisiye edilmesi ile yüreklenen İsveç Masonluğu ile de sıkı bağları vardı. [82]

  Kabalistik ritler böylece uğradıkları limanlarda localar açan East India Company'e bağlı kaptanlar sayesinde Hindistan ve Çin'e yayılma olanağı buldu [83]. Yahudi ve Asyalı ritüellerin kaynaşmasının dünyevi olduğu kadar göksel önemi de vardı. "Royal Order of Heredom" 1790'lara dek ayakta kaldı ve İsveçli ve Londra'daki Swedenborg'cu Masonlar order'a katılmaya devam etti. Daha önce de bahsettiğim gibi Blake de amblemleri arasında "Los" sözcüğü (Blake'in aydınlanmış peygamber kahramanı) de geçen Lintot'nun ritiyle muhtemelen tanışıktı. [84]

  Blake'in bu tabu yıkıcı kavramlarla ailesinin dinsel yönelimleri dolayısıyla tanışmış olması muhtemel olsa da 1767-1772 yılları arasında Pars Resim Okulu'nda okuyorken de okulda asistan olan ve ileride yaşam boyu sürecek bir dostluğun temellerini atacağı Richard Cosway üzerinden de bu konulara ulaşabilirdi. [85] Moravyalı Swedenborg'cu ve Falkian cinsel denemeler çağında Cosway bu gruplardan üçüyle de tanışıktı. [86] Bir öğrenci olarak Zinzendorf'un dostu olan ve Moravyalılar arasında da tanınan Dr. Husband Messiter ile birlikte yaşıyordu. Daha sonraları Cosway James Hutton ve öteki Moravyalılarla da kalıcı dostluklar kurdu. 1760'ta Zinzendorf'un ölümünden sonra Messiter Swedenborg'un kişisel doktroru ve aracısı haline geldi. Messiter aynı zamanda James Blake isminin loca kayıtlarında gözüktüğü Antik "sıradışı" Masonlarla da irtibattaydı. [87] Golden Square Great Pulteney sokağı'nda yaşadığı süre boyunca Broad sokağı 28 numarada yaşayan Blake ailesinin de yakın komşusuydu. Cosway Swedenborg'un erken dönem eserlerinin ilk baskılarını muhtemelen Messiter aracılığıyla edinmiş ve kendini Yahudilik üzerine çalışmalara majikal deneylere ve erotik sanata vermişti.

  Framasonluğun daha korkunç yan kollarının öğrencisi olan Cosway 1776'da Messiter ve Swedenborg'un diğer takipçileri tarafından organize edilen Universal Society'nin de ilk üyeleri arasındaydı. Çıraklık dönemi boyunca Blake'in merkezi Great Queen Caddesi'ndeki Basire stüdyosuna bakan Framasonlar Salonu ve Locası olan Masonik gelişmeleri takip etme olanağı vardı. William Blake ismi 1780'ler ve 90'lar boyunca sağlam kalmış loca kayıtlarında göze çarpıyordu. Ama ne yazık ki kayıtlarda daha fazla bilgi mevcut değildi. [88] Cosway de Blake de radikal İsveç Masonlarının Swedenborg'un erotik ve okült yazılarının Latince baskılarını ve İngilizce çevirilerini yayınlama konusundaki gayretlerinden memnundu.

  l779-80 ve l783-86'de Universal Society Moravyalı bir anne babanın oğlu ve İsveçli bir Mason olan Kabala'nın hırslı öğrencisi ve simya uygulayıcısı Augustus Nordenskjöld tarafından ziyaret edildi.

  Nordenskjöld ilk ziyaretinde Dr. Messiter'le tanıştı ve Messiter'in dostu olan Yahudi hekim ve simyacı Dr. Gumpertz Levison'un evinde kaldı. [89] Genç Levison bir gizli Sabetaycı olan Rabbi Jonathon Eibeschütz'un koruması altındaydı ve Falk ve Sedenborg'un Londra'daki Kabalistik ve Masonik aktivitelerinden onu haberdar eden de Eibenschütz'dü. [90] 1770'te Londra'ya gelişinden sonra Hunter kardeşler ile tıbbi çalışmalara giriştiği zamanlarda Swedenborg'cu bir Mason olmuştu. Zinzendorf ve Falk'ın öğrencileri gibi Levison da ahlakdışı cinsel ve dinsel pratiklere girişmekle suçlanıyordu. [91]

  1780'de Levison Nordenskjöld ile "gizemci" Kral III. Gustav'ın onu hekim ve saray simyacısı olarak atadığı Stockholm'e gitti. 1789'da Samuel isimli bir başka Yahudi Swedenborg'cu Londra topluluğu ile "sefih erotik uygulamalar"la suçlanan Avignon'daki gizemci loca arasında irtibatı sağladı. [92] Nordenskjöld Londra'daki Swedenborg'cuları radikalize etmek ve Kabalistik ruhlarla iletişim ve aşk metodlarını yaymak adına Fransa'dan gelen Count Caglistro Count Grabianka ve Louis Claude de St. Martin gibi karizmatik Mason elçilerin gayretlerini tüm gücüyle destekledi [93]. 1780'lerin başlarından itibaren Blake'in çizimleri ve yazıları Swedenborg ve Paracelsus ve Boehme gibi diğer okültistlere olan ilgisini açığa vurmaktaydı.

  Esasında Bayan Blake'in kocasının cinsel teosofisiyle yaşadığı zorlukların kanıtları 1788-1790 yılları arasında Swedenborg Topluluğu'ndaki İsveçlilerin etkisi sayesinde ortaya çıkmaya başladı. Mart 1788'de Charles Bernhard Wadström Nordenskjöld'un İsveçli dostu Swedenborg'un spiritüel günlüğünün bir elyazması ile Londra'ya geldi. Blake'in arkadaşı John Augustus Tulk'ın ruhlar dünyasından gelen bu "hatıralık"ların yayınlanmasını finanse etme önerisine rağmen İngiliz Swedenborg'culardan bazıları günlüklerde tarif edilen erotik ve majikal sahnelerden dehşete kapıldılar. [94] Şubat 1789'da Augustus Nordenskjöld Londra'ya döndüğünde Swedenborg'un cinsel ve simyasal teorilerini savunması topluluk içindeki özgürlükçü / muhafazakar ayrımını hızlandırdı.

  Londra locası Avignon Paris Berlin ve Stockholm'deki Swedenborg'cu Mason locaları ile bağlantıda olmasına rağmen İngiliz üyelerden bir azınlık yabancıların ihtilalci eğilimlerinden kuşku duyarak Great Eastcheap'te ayrı ve muhalif bir kilise kurma kararı aldılar. Blake'ler Nisan 1789'da Great Eastcheap Konferansına katıldıklarında taraflar münakaşadan vazgeçip bir karşılıklı taviz manifestosu yayınladılar - bu belge William ve Catherine Blake tarafından da imzalanmıştı.

  Alıntıdır.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş