YARATAN’IN GİZLİLİĞİ VE BELİRMESİ
Çift Gizlilik (Gizlilik İçerisinde Gizlilik)
Çift gizlilik durumundaki bir insan Yaratan’ın zıddını bile hissedemez ve herhangi bir şeyin bile O’ndan geldiğini algılayamaz. Yaratan’ın sanki O’nu terk ettiğini sanır ve O’nu tümüyle yok kabul eder. Yaratan’ın kendisine olan tutumu bu insanda karışıklık yaratır ve insan inancını kaybeder.

Bu Durumun Tanımı

· İnsan problemlerinin çözümü için dua edip iyi davranışlar yapar ama hiçbir cevap almaz.

· Dua etmeyi bırakır bırakmaz hemen bir cevap alır.

· İlahi takdire inanmaya ve kendisini düzeltmeye başladıkça acımasızca geri itilir.

· İnanmayı bırakıp kötülük yapmaya başladığı zaman ise şansı açılır ve kendisini huzurda bulur.

· Hileli yollardan para kazanır.

· Bu kişiye göre Yaratan’a ulaşmak isteyen kişiler sağlıksız fakir toplumca itilmiş aptal ve ilkeldirler.

· Yaratan’ı aramayanlar ise zengin sağlıklı sükûnet içerisinde zeki sevecen ve özgüvenli görünür.

İlahi takdir bu tür hisleri uyandırdığı zaman insan çektiği acıların Yaratan’dan geldiğini unutmak ve olayların doğanın etkisi olduğuna inanmak ister. Bu duygular kişiyi inançsızlığa sürükler ve Yaratan’ın yaratılan üzerindeki hâkimiyetinden ziyade tesadüfî bir şekilde yaşadığını düşünür.
Tek Gizlilik

Yaratan gizli durumdadır O’ndan kişiye sadece acı veren olaylar geldiği için kişinin gözünde O sevecenden ziyade ızdırap veren olarak görülür. Buna rağmen kişi başına gelen her şeyin bir nedeni olduğuna inanır Yaratan’ın onu yaptığı kötülükler için cezalandırdığını; ya da onu doğru yola doğru ittiğini düşünür. Yaratan’ın yönlendirmesine olan güveni ve inancı artar.
Bu Durumun Tanımı

Bu insan genelde sağlıksız çevresi tarafından yadırganan ve fakirdir. Endişelidir ve hayatında sanki hiçbir işi doğru gitmez.
Belirme

Yaratan gizli olmasına rağmen insanın O’na ve her şeyi yönettiğine olan inancı giderek güçlenir. Bu durum kişiyi kendisini doğruya yönlendiren ve ışığa çeken kitaplara ve Yaratan’a olan inancını güçlendirmeye iter.

Çabası sayesinde Yaratan’a olan inancını yeterli miktara getirip ışığın kendisini düzeltmesine zemin hazırladığı zaman Yaratan’ın ilahi yönetimine hazır olur. Yaratan kendisini yaratılana arzularının içerisinde Tek Sevgi Dolu Yöneten olarak gösterir.

Bu Durumun Tanımı

İnsan Yaratan’ın iyiliğini hisseder sükûnet sürekli tatminlik her zaman eforsuzca yeterince para kazanır başına hiçbir bela gelmez başarılıdır ve saygı duyulur. Bir arzusu olduğu zaman Yaratan’a dua eder ve arzusu hemen yerine getirilir. Ne kadar çok iyilik yaparsa o kadar başarılı olur ne kadar az yaparsa; o kadar az başarılı olur.

Görür ki kendisini düzeltmek isteyen insanlar; sağlıklı saygın sakin ve sevecen; öte yandan düzeltilmeyi arzulamayanlar ise sağlıksız fakir aptal cahil ve ikiyüzlü.


Alıntıdır...