Akut Supuratif Otitis Media : Akut bakteriyel ve eksudatif orta kulak enfeksiyonudur. En sık rastlanan patojenler: Pnömokok Hemofilus influenza Moraksella kataralis ve Streptokokdur.

Bu etkenler için seçilecek antibiyotikler: Amoksisilin Amoksisilin+Klavulonik asit Sulbaktam Ko-trimoksazol Sefuroksim veya Sefaklor olabilir. Bu antibiyotikler sistemik olarak verilir. Akut otitlerde orta kulakta damarlanmanın bol ve dış kulak yoluyla dışarı doğru drenaj olması nedeniyle topikal kulak damlaları kullanılmaz.

6 klinik safhası vardır.
1- Hiperemi safhası (1.-2.gün) :
Çok ağrılıdır işitme normaldir akıntı yoktur zar kırmızı görünümdedir. Bu safhada gelen hastaya antibiyotik analjezik antipiretik verilir ve takip edilir.

2- Eksudasyon safhası (3.-5.gün) :
Çok ağrılıdır işitme orta kulaktaki eksuda nedeniyle azalmıştır akıntı yoktur zar dışa doğru bombe ve sarı-kırmızı-kahverengi görünümdedir. Bu safhada gelen hastaya antibiyotik analjezik antipiretik verilir timpanik membran parasentez bıçağı ile açılarak drenaj sağlanarak bir sonraki safhada oluşacak iyileşmesi daha zor olan spontan perforasyon yerine zamanında uygun drenaj temin eden ve iyileşmesi gayet kolay olan düzgün bir açıklık yapılır akıntının aspirasyonu ve hastanın takibi yapılır.

3- Supurasyon safhası (6.-8.gün) :
Zarda spontan perforasyon meydana gelir dışarıya akan pürülan birikim nedeniyle ağrı büyük ölçüde diner azalmış işitme devam eder. Burada aynı medikal tedavi ve akıntının düzenli aspirasyonu yapılır. Spontan perforasyon genellikle 2 mm kadar genişliktedir. Kızamık Kızıl gibi hastalıklar sırasında gelişen otitis medialarda geniş bir timpanik membran perforasyonu oluşur. Bu perforasyonlara ilaveten kemik zincirde inflamasyona bağlı erozyonlar ve kopukluklar meydana gelebilir. Bu tip kulak iltihabına akut nekrotizan otitis media denir.

4- Koalesans safhası (9.-10.gün) :
Enfeksiyon bu safhada mastoide ulaşarak mastoid hava hücreleri arasındaki ince kemik septalarda erimeler meydana gelir mastoiditin geliştiği safhadır. Bu safhada yoğun medikal tedavi ve aspirasyona cevap vermeyen bir mastoidit varsa kortikal mastoidektomi ameliyatı yapılır.

5- Komplikasyon safhası:
Otojen komplikasyonların en sıklıkla geliştiği safhadır.

6- Rezolüsyon safhası:
İyileşme safhasıdır.