Çocuklar oyun oynarken düşünmeksizin tehlikeli hareketler. yapar; bunun neticesi olarak sık sık kaza geçirirler.

Burun kana*ması da bunlardan biridir. Eğer çocuk başını sert bir yere çarp*mamış ise fazla telaşlanmaya lüzum yoktur. Eğer kusma baş ağ*rısı ve ahşkanlık dışı bir uyku hali görülürse beyin kanamasından şüphelenmeli ve çocuğu en kısa zamanda doktora götürmelidir.

Yaşlı kimselerde kendiliğinden ortaya çıkan burun kanamala*rı ekseriya "tansiyon yüksekliğine işaret eder. Böyle durumlarda mutlaka doktora görünmeli ve gerekli kontrollar yaptırılmalıdır.

Bir darbe sonucu meydana gelen hafif burun kanamaları ekse*riya kendiliğinden (kanın pıhtılaşması sonucu) durur. Bir-iki daki*ka içinde durmayan burun kanamalarında aşağıda tarif edeceği*miz şekilde kanamayı durdurmaya çalışınız.

Nasıl Yapılacak?
• Baş ve işaret parmağınızla burun kanatlarını 4-5 dakika müddetle sıkınız.

• Bu şekilde netice alamadığınız takdirde bir pamuk parçası*nı parmak kahnlığında yuvarlayıp rulo haline getirdikten sonra üst dudağın altına yerleştiriniz. Üst dudaktan buruna doğru yap*tığınız bu tazyik kanamada önemli rol oynayan ana damarı sıkış*tıracağından ekseriya iyi netice verecektir.

• Yukarıdaki tetdbirler de bir fayda vermeyecek olursa; kaza*zedeyi bir sandalyeye oturtunuz. Burnunun üzerine soğuk suda ıs*latılmış temiz bir bez koyunuz. Biz buna "soğuk kompres uygula*ma" diyoruz. Kanama duruncaya kadar birkaç dakika ara ile be*zi değiştiriniz. (yeniden soğuk suda ıslatıp tekrar burun üzerine koyunuz).

• Kanama durduktan sonra kazazedeye bir-iki saat için burundan nefes almamasını tavsiye ediniz. Bu şekilde teşekkül eden.pıhtı yerinden oynamamış ve kanama da yeniden başlama*mış olur.

• Kanama bütün bu tedbirleri çaresiz kılacak derecede şiddet*li ise doktor gelinceye veya doktora yetişinceye kadar kazazede*nin kanayan burun deliğine steril bir gaz bezi (tampon) tıkayınız. Bezin bir ucunu dışarıda (açıkta) bırakınız. Tampon burun deliği*ni tıkadıktan sonra zorla ileri itmeye çalışmayınız