Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Dış Kulak Hastalıkları

  A- DOĞUMSAL / GELİŞİMSEL HASTALIKLAR
  Doç. Dr. Oğuz BASUT
  Erişkinlerde aurikula 5.5-7.5 cm yüksekliktedir ve yaklaşık bunun yarısı genişliğindedir. Kulağın normal konturu alttaki elastik kıkırdak tarafından oluşturulur. Normal olarak mastoidden 30° dışarı doğru çıkıntı yapar. İdeal olarak düşey düzlemden 20° posteriordadır. Dış kulağın konjenital anomalileri orta ve iç kulağın anomalileri ile birlikte olabilir. Aynı zamanda yüz ve alt çenenin gelişim anomalileri de görülebilir.
  Mikroti / Anoti

  Altıncı aurikuler tüberkülün gelişimindeki yetersizliğe bağlıdır. Çok küçük gelişmemiş veya tamamen oluşmamış aurikula kural olarak işitme yolu stenozu veya atrezisi ve orta kulak gelişim kusurlarıyla birliktedir. Bu nedenle kapsamlı ayırıcı tanı gereklidir ve tedavi uygulamaları gelişim kusurunun tek veya çift olmasına göre yönlendirilir.

  DKY Stenozu / Atrezisi

  Daralmış veya tamamen oblitere olmuş DKY canlı doğumların 1/10.000 - 20.000 oranında görülür. Unilateral atrezi bilateral atreziden 3 kat daha fazla ve sağ tarafta daha yaygın görülür. Erkeklerde daha sıktır.

  Eksternal ve orta kulak yapıları 1. brankial yarık faringeal boşluk ile 1. ve 2. brankial arktan gelişir. DKY ile timpanik kavite anomalileri tipik olarak birlikte oluşur. Sıklıkla mikrotia ile birliktedir. İç kulak dış ve orta kulak gelişiminden sonra geliştiğinden dolayı genellikle normaldir.

  Konjenital aural atrezi ince bir membranöz kanal atrezisinden timpanik kemiğin total yokluğuna kadar değişen şekillerde görülebilir.


  Ayrıca travma yanıklar laserasyonlar cerrahi girişimler veya kronik rekürren otitis eksterna sonucunda dış kulak yolunda akkiz stenoz veya atreziler oluşabilir. Fibröz doku proliferasyonu ile lümenin komplet obliterasyonu iletim tipi işitme kaybına neden olur.


  Dikkat:
  Doğuştan olan dış kulak stenozlarında daima duyma kaybıyla karakterize orta kulak gelişim kusurları ekarte edilmelidir.

  DKY atrezileri pratik olarak daima aurikula ve orta kulak gelişim kusurlarıyla birliktedir.

  Tedavi
  : Endaural veya postaurikuler insizyonla atretik bölge çıkarılır ince cilt grefti ile örtülür. Bilateral aural atrezilerde cerrahi en geç 6 yaş civarında yapılırken unilateral atrezilerde genellikle 16 yaşından sonra yapılır. Bilateral vakalarda doğumdan sonraki 6 – 12 ay içinde kemik iletimli işitme cihazı takılarak hastada işitme ve konuşmanın gelişmesi sağlanmalıdır.

  Francescehetti- (Treacher-Collins) Sendromu

  Otozomal dominant Mikroti DKY atrezisi İT- ve/veya sensörinöral tip işitme kaybı gibi kulak bulguları Göz kapağı kolobomu alt çene hipoplazisi antimongoloid göz kapağı aksı kuş yüzü hipoplazik elmacık kemiği makrostomi gibi diğer bulgular.

  Tedavi: Dış ve orta kulağın bütün diğer gelişim bozuklukları gibi.  Preaurikuler Fistül

  Temelinde 1. yutak kavsinin uygunsuz kapanması veya kulak tümsekçiğinin yetersiz kaynaşması yatar. En sık rastlanan lokalizasyonu yükselen heliks kıvrımının önünde küçük sıklıkla tekrarlayan bir çukurcuk şeklindedir. Fistül yolu dış kulak parotis aurikula kıkırdağı çene köşesi ile devamlı olabilir. Orifisin tıkanması ile enfeksiyon ve apse formasyonu meydana gelebilir. Tüm brankiyal yarık anomalilerinin %1’ini oluşturur. Genellikle bu lezyonlar enfekte olduklarında fark edilirler.
  İki tip anomali tariflenmiştir;


  -
  Tip 1 anomalisi: 1. brankial yarığın ektoderminden kaynaklanır ve membranöz dış kulak yoluna benzer yapı oluşturur. DKY’na açılma olabilir.

  -
  Tip 2 anomalisi: Hem 1. brankial yarığın ektodermal hem de 1 ve 2. brankial arkın mezodermal elementlerinden oluşur. Bu lezyonlar genellikle sternokleidomastoid kasın önünde boynun ön lateralinde lokalizedir.

  Tedavi
  : Fistül yolunun metilen mavisiyle boyanmasından sonra eksize edilmesi.

  Aurikuler Ekler

  Sıklıkla preaurikuler. Tragus önünde bulunan deri kıvrımı genellikle kıkırdak çekirdek bulunur. Başka gelişim anomalileriyle kombine bulunabilir (Kistik böbrek).

  Tedavi
  : Cerrahi eksizyon.

  Darwin Tümseği


  Heliks üst kenarında kıkırdaksı kalınlaşma.
  Tedavi
  : Gerekli değildir.

  Kepçe Kulak

  Antiheliksin konjenital olarak oluşmaması sonucunda gelişen heliks ile mastoid kemik arasındaki mesafenin 2 cm’den fazla olduğu bir durumdur (Apostasis Otum). Dış kulağın en sık görülen oluşum kusuru sıklıkla bilateral seyrek olmaksızın tek taraflıdır.

  Tedavi
  : Cerrahi (Antiheliks plastisi) çocuklarda genel erişkinlerde lokal anesteziyle uygulanır. Optimal operasyon zamanı okul öncesi 5-6 yaşlardır. Minör aurikula defektleri rekonstrüktif yöntemlerle düzeltilirken major aurikula defektlerinde protez kullanımı daha etkilidir. Komplikasyonlar; kanama bazen kulak hematomuyla beraber ve perikondrit ve kıkırdak nekrozu tehlikesi retroaurikuler keloid oluşumu yetersiz kozmetik sonuçtur.

  Değişik Anomaliler

  Stahl kulağı:
  Yukarı doğru aşırı sivri aurikula heliks ve antiheliks arasında anormal katlanma vardır.

  Makroti:
  Çok büyük bunun dışında şekli normal aurikula tek veya çift taraflı.

  Tedavi:
  Gerekli durumlarda cerrahi düzeltme.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  B- ENFEKSİYÖZ / ENFLAMATUAR HASTALIKLAR
  Doç. Dr. Oğuz BASUT
  Aurikula Erizipeli
  Aurikula derisinin ve çevresinin sınırları belirgin kızarıklık şişlik ve gerginlikle karakterize akut lokalize süperfisiyal selülittir. Lobül de tutulmuştur. Etkilenen cilt belirgin şekilde ilerleyen iyi sınırlı hassas parlak ve kırmızımsıdır. Sıklıkla kırgınlık hissi ateş vardır. Küçük epiderm defektlerinden giren ve derinin lenf yollarıyla yayılan streptokoklar tarafından oluşturulur.

  Tedavi:
  Seçilecek ilaç penisilindir (3x1.2 milyon İÜ penisilin-V PO veya ilerlemiş hastalıkta 3x10 milyon İÜ penisilin-G .İV). Ek olarak soğutucu pansuman (alkol) veya antibiyotik içeren merhemlerle kulak bandajı yapılır.

  Aurikula Perikondriti
  Perikondriumun kızarıklık yumuşak ödem kuvvetli ağrıyla karakterize bakteriyel enfeksiyonudur. Genellikle aurikula yaralanması veya cerrahi travmaya bağlı olarak gelişir. Spontan olarak gelişen vakalarda açık veya gizli diyabet araştırılmalıdır. Ağrı ve DKY’da şiddetli kaşıntı şikayeti vardır. Aurikulada normal konturların kaybolması şiddetli ağrı ve lokal sıcaklık artışı olur. Şiddetli vakalarda kabuklanma olabilir. Ateş ve lenfadenopati ve lökositoz sıktır. Etken sıklıkla stafilokoklar bazen psödomonas proteus gibi suşlardır.


  Tedavi:
  Antibiyotik ve kortikosteroidli pomatlarla tamponaj ek olarak geniş spektrumlu sistemik antibiyotikler (sefalosporin veya kinolon) ve sistemik kortikosteroidler (metilprednizolon 4 mg tb azalan dozlarla başlangıçta 1x3 tb 3 gün sonra 1x2 tb 3 gün sonra 1x1 tb 3 gün) verilebilir. Topikal tedavide rivanollü pansuman çok etkilidir. Enfeksiyon bölgesel yumuşak doku ve lenfatiklere yayılmışsa hastaların yatırılarak IV tedavi gerekebilir. Eğer medikal tedaviye yanıt alınamıyorsa cerrahi girişim uygulanır. Cerrahide nekrotik dokular eksize edilip lokal cilt flepleri ile defektler kapatılır. Fleplerin altına yerleştirilen irrigasyon drenlerinden günde 3 kez antibiyotikli solüsyonlarla yıkama yapılmalıdır.

  Dikkat:
  Perikondritin nükslerinde olası sonuç “pehlivan – güreşçi” kulağıdır (büyümüş kalınlaşmış sert balmumu kıvamında kıkırdak iskelet).

  Akut Diffüz Otitis Eksterna


  Tragusa bası uygulandığında ağrı ödem bazen lümenin tam kapanmasıyla (takiben işitme kaybı) ve sıklıkla pürülan sekresyonla karakterize DKY’nun en yaygın enfeksiyonudur. Sıcak ve nemli iklimlerde sıklıkla oluşur. Genellikle yüzücülerde görüldüğü için yüzücü kulağı tropikal kulak gibi isimlerle de adlandırılır. Olguların %90’ı tek taraflıdır. Yüksek çevre ısısı ve nemi dalmanın arttırdığı cilt maserasyonu lokal travma (kulak pamukları gibi uygulamalarla) ve bakteriye maruz kalma AOE gelişimine neden olur. Diğer faktörler; aşırı terleme serumen yokluğu dar veya uzun DKY alkali pH ve işitme cihazı kullanımıdır. Genelde hastalarda yüzme sonrası bir veya iki kulakta kaşıntı başlar. Kulakta belirgin hassasiyetle birlikte çok hızlı kulak ağrısı ortaya çıkar. Kulak ağrısı kulak hareketleriyle artan özelliktedir. DKY’nu tamamen kapatabilen ödem gelişebilir. Bu nedenle genellikle kulak zarını görebilmek için çok küçük bir kulak spekulumu kullanmak gerekir. Enflamasyon DKY’nu kapatacak derecede ödeme yol açarsa kulakta dolgunluk ve işitme kaybı gelişir. Diapozon testleri orta kulağın etkilenmediğini göstermede hekime yol gösterir.


  Muayenede DKY ödemle kapanmış olup oldukça hassastır. Eritem izlenmez ve genellikle kulak akıntısı yoktur. Tragusun önünde lenfadenopati yaygındır. Ağrılı ve büyümüş bir postaurikuler lenf nodu varsa yanlışlıkla mastoidit tanısı konulmasına neden olabilir. Muayenede aurikulanın hareket ettirilmesi veya tragus üzerine bası uygulanması ağrının artmasına neden olur.

  Etken:
  Nonspesifik genellikle bakteriyel (stafilokoklar proteus psödomonas) nadiren viral veya mikotik; eksojen deri yaralanmalarıyla kolaylaşır (klorlu veya temiz olmayan banyo suları tozlu çalışma ortamı mekanik manipülasyonlar kulak çubukları kronik orta kulak sekresyonu) endojen hastalıklar (DM) veya lokal özellikler (DKY eksostozları)
  Tedavi:
  Hafif veya orta şiddetteki AOE kanaldaki birikintilerin temizlenmesi antibiyotik antiseptik veya asidik solüsyonların uygulanması ile tedavi edilebilir. Asetik asitin %2’lik solüsyonları neomisin gentamisin polimiksin veya polimiksin-neomisinli ve steroidli damlalar genellikle etkilidir. Kloramfenikol veya siprofloksasin gibi antibiyotik tozları yüksek antibiyotik konsantrasyonu sağladıklarından dolayı önerilmektedir. DKY’nun steril bir aspiratörle sekresyon ve debrislerden temizlenmesi ileri ödemde alkol (%70) ve/veya antibiyotik- ve kortizon içerikli pomatlar emdirilmiş gazlar yerleştirilir.

  Aurikula veya bölgesel lenf nodlarının katılması durumunda sistemik antibiyotikler tedaviye eklenmelidir. DKY enfeksiyonlarında en iyi lokal tedavi preparatı borik asit ve oksijenli su karışımından oluşan damlalar olsa da ödem çözücü etkisi nedeniyle %8.5’luk Alüminyum asetat solüsyonu sıkça kullanılmaktadır. Gerekirse bunlar kulak tamponları üzerine 3-5 gün damlatılarak kulak temizlenir. Hasta damlaları ödem kaybolduktan sonra 10 gün daha kullanmaya devam etmeli ve en az 6 hafta kulağını sudan korumalıdır.


  Oral antibiyotikler nadiren gerekir. Fakat otitis eksterna ile birlikteyse lokal ya da sistemik yayılım mevcutsa kullanılmalıdır.

  Hasta toksik bir durumda özellikle kulak kanalında granülasyon dokusu ve şiddetli ağrı varlığında oral antibiyoterapiye yanıt alınamıyorsa parenteral antibiyotikler kullanılmalıdır. Oral veya parenteral antibiyotikler psödomonas ve stafilokoklara etkili olmalıdır.

  Sefalosporinler penisilinaz dirençli penisilinler ve florokinolonlar kullanılabilir.


  Dikkat:
  Ödemin çözülmesinden sonra (birkaç gün sonra) dikkatli kulak mikroskopisi uygulanarak orta kulak kökenli bir sekresyon (KSOM kolesteatom) nedeniyle eşlik eden bir DKY iltihabı olup olmadığı araştırılmalı ekarte edilmelidir.

  Akut Lokalize Otitis Eksterna - DKY Furonkülü

  DKY’ndaki bir kıl kökü veya serüminöz bezde tragusa basmakla ağrı kulak yolu derisi ödemi sıklıkla retroaurikuler bölgeye veya tragusa yayılan şişmeyle; bölgesel lenfadenitle karakterize enfeksiyonudur.

  Lezyonlar genellikle DKY 1/3 dış kısmında ve meatusun üst bölümünde lokalizedirler. Apopilosebasöz glandların obstrükte olması sonucu meydana gelir. Birkaç kıl folikülünü etkileyen geniş lezyonlar halinde ise karbonkül adını alır. Kulak kanalı ağrılıdır. Saat 12 civarındaki hassasiyet hariç DKY normal görünümdedir. Bu alan üzerine kulak spekulumu ile basınç oluşturulunca çok fazla hassasiyet gösterir. Lokalize kızarıklık daha sonra apse oluşumunu gösteren sarı renkli odak halini alır.


  Etken:
  DKY deri eklerinin stafilokoksik enfeksiyonu.

  Tedavi:
  Apse oluşumu durumunda insizyon bunun dışında alkol ve/veya antibiyotik ve kortizonlu pomat emdirilmiş gaz yerleştirilir.

  Malign Otitis Eksterna (Necroticans)

  Özellikle diyabetiklerde yaşlı hastalarda sıradan bir otitis eksterna zemininde gelişebilen progresif ağır nekrotizan enfeksiyondur. Buna karşın özellikle HIV enfeksiyonuna sahip olanlar olmak üzere tüm immün suprese ve diyabetik olmayanlarda da görülebilir.

  Etken:
  P.aeruginosa’nın kıkırdak DKY’nun kemiğe birleşimindeki doku aralıklarından girmesi sonucu iltihabın fossa retromandibularis’in derinliklerine kafa tabanı boyunca foramen jugulare’ye dek (petroz kemik osteomiyeliti) yayılması. Nadiren S.Aureus mukor veya aspergillus da etken olarak görülebilir.

  Klinik / Bulgular:
  Kulak yolu tabanında granülasyonlu iltihap pis kokulu sekresyon kafa çiftleri felçleri (VII sonraları diğer bazal kafa çiftleri) kuvvetli inatçı ağrı. Yumuşak doku kıkırdak ve kemiği işgal eden bu hastalık 7. 10. ve 11. kraniyal sinirlerde paralizi yapabilir. Sinsi başlangıçlı olup genelde öncesinde minör travma hikayesi vardır.

  Tanı:
  Otoskopi kültür gerekirse biyopsi (maligniteyi ekarte etmek gerekebilir) Schüller grafisi gerekli durumlarda yüksek rezolüsyonlu temporal kemik BT’den faydalanılır.

  Tedavi:
  Hasta hospitalize edilir. Cerrahi debridman kombine yüksek doz anti-psödomonal etkili antibiyotikler 4-6 hafta süre ile IV yolla uygulamak gereklidir. Hiperbarik oksijen tedavisi anaerob ortamı azaltmada yardımcı olur. Topikal olarak gentamisin ve asetik asit preparatları damla olarak kullanılabilir. Tedaviye ilk yanıt ağrıdaki azalmadır. Tedaviye enfeksiyon tamamen ortadan kalkıncaya kadar devam edilmelidir. Mortalite fasiyal paralizili vakalarda %67 diğer kraniyal sinir tutulumu olan vakalarda %80 olarak bildirilmektedir.

  Dikkat:
  Malign otitis eksterna sinüs trombozu menenjit gibi hayatı tehdit eden komplikasyonlara neden olabilir.

  Herpes Zoster Otikus(Ramsay Hunt Sendromu)  Kulak çevresinde multipl herpes bülleri sıklıkla kombine işitme kaybı ve denge bozuklukları ile seyreden varisella zoster virüs (VZV)’ün neden olduğu viral bir enfeksiyondur. Herpes zoster otikus daha önce geçirilmiş su çiçeği enfeksiyonundan sonra duyusal ganglionlarda kalan virüsün reaktivasyonu sonucu herpes zoster tablosu oluşur. Bir dermatom boyunca veya birden fazla kraniyal sinirde enfeksiyona yol açabilir. Tutulum ağrı ve yanma hissi ile başlar. Genellikle ağrının başlangıcından 1-4 gün sonra ve sıklıkla konka ve DKY postero-lateral bölümünde daha az sıklıkla yüz boyun damak ve yüzde veziküler döküntüler ortaya çıkar. Döküntüler kırmızı veziküllü ve kabuklanmalar gösterebilen papüller olarak başlar. Rezolüsyon 10-14 gün içerisinde oluşur. V IX. ve X. kraniyal sinirler ile servikal II III ve IV’den kaynaklanan servikal pleksusu içeren tüm lifler tutulabilir. Bu semptomlara birkaç gün başağrısı halsizlik ve ateş eşlik edebilir.


  Tedavi:
  Oral steroidler; postherpetik nöralji insidansını azalttığı ve fasiyal sinir iyileşmesini arttırdığı için asiklovir ile beraber kullanılması önerilmiştir. Steroidler 10-14 gün süreyle giderek azalan dozlarla verilir. Asiklovir famsiklovir valasiklovir gibi antiviral ilaçlar erken dönemde verilirse yararlıdır. Asiklovir 5-10 mg/kg günde 3 kez 7 gün süreyle verilir.

  DKY MikozuOtomikoz  DKY’nun gevşek pamuk benzeri rengi beyaz-sarıdan yeşil-siyaha dek değişen ince yerinden kolay kaldırılabilir dokuyla karakterize mikotik enfeksiyonudur. Mantarlar ya primer patojendir ya da bakteriyel enfeksiyonlar üzerine eklenmiştir. Mantarlar otitis eksternalı olguların yaklaşık %10’unda tespit edilir. En yaygın mantarlar A. Niger (%80-90) A. Flavus A. Fumigatus ve Candida Albikans’dır. Otomikoz DKY florasını değiştiren uzayan bakteriyel otitis eksterna sonucudur. Bu yüzden sıklıkla S. Aureus psödomonas ve proteus türleri ile birlikte mikst enfeksiyonlar şeklindedir. Mantarlar özellikle aşırı nem veya sıcaklığın varlığında nadir olarak primer patojen olurlar.


  Enfeksiyon sıklıkla asemptomatiktir. Genellikle kulakta kaşıntı ve kulakta dolgunluk hissi şikayeti vardır. Kaşıntı epidermiste sıyrık oluşturacak tarzda şiddetlidir.

  Fizik muayenede kırmızı bazen ödemli ve hassas DKY derininde beyaz siyah gri veya kahverengi döküntülü bir görünüm izlenir. Otoskopide fungal hifler ve pigmentler altta uzanan epitelde eritem izlenir.

  Tedavi:
  Tedavide epitel ve mantar döküntüleri temizlenir. Topikal antifungal damlalar ve alkol-borik veya alkol-asetat damlalar damlatılır. Topikal antifungal ilaçlar spesifik ve nonspesifik olarak ikiye ayrılır. Nonspesifik antifungal ilaçlar borik asit alüminyum-sülfat-kalsiyum asetat %2 jansiyen viole Castellani boyası (aseton fenol alkol fuksin resorsinol) gibi asidifiye edici ve dehidrate edici ajanları içerir.

  Keratolitik ajanlar enfekte epidermisin deskuamasyonunu teşvik ederek mantar enfeksiyonlarını tedavi edebilir.


  Spesifik antifungal tedavi krem solüsyon ve tozlardan oluşmaktadır. Mikonazol tolsiklat ve ketokonazol gibi antifungaller kullanılır. Kulak zarı perfore ise %1’lik tolnaftat solüsyonu kullanılır. Topikal tedaviye 7 gün kadar devam edilir. Kulağa su kaçırılmasından sakınılır.

  Enfeksiyon asemptomatik olarak devam ettiğinden hasta tedavi süresinin bitiminde yeniden değerlendirilmelidir. Eğer enfeksiyon devam ediyorsa bazı bakterilere karşı antibakteriyel etkiye sahip olan %1’lik klotrimazol solüsyonu kullanılabilir. Ketokonazol ve flukonazol gibi sistemik antifungaller de gerekebilir.

  DKY Ekzeması

  İntermittant akut eksaserbasyonlarla (yaş büller püstüller) karakterize kronik dönemde atrofik kuru pullanan DKY derisi; kronik kaşıntı ile seyreden lokalize cilt reaksiyonudur. Tanı anamnez ve tipik olarak lezyonların eritemli ödemli vezikül veya eksudasyon gösterebilen kaşıntılı lezyonlar ile konur.

  Etken:
  DKY’nun asidik korunma örtüsünün aşırı temizlenmesi kimyasallar nedeniyle zedelenmesi; alerjik yapı. Şampuan saç spreyi parfüm kulak tıkacı küpeler alerjiye neden olabilir.

  Tedavi:
  DKY’nun su ve kimyasallarla temasından kaçınılmalı (şampuan sabun saç spreyine de dikkat); akut dönemde aletler yardımıyla dış kulak temizliği ve kortizon ve antibiyotikli pomatlar kronik dönemde asit koruma örtüsünün asit pH’lı pomatlarla yeniden oluşturulmasına çalışılır. Günde 3-4 kez 3-5 günlük topikal tedavi genellikle yeterlidir. Ciddi alerjik reaksiyonlarda sistemik steroid ve antihistaminiklere gereksinim olabilir.

  Chondrodermatitis helicis nodularis circumsripta

  Tek mısır-karabiber tanesi boyutlarında çok ağrılı ancak bunun dışında zararsız nodül genellikle heliksin üst serbest kenarında sıklıkla 40 yaşlarındaki erkeklerde görülür.

  Tedavi:
  Eksizyon. AT: Bazal hücreli tümör yassı epitel hücreli karsinom cornu cutaneum gut tofüsü bası ülseri.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  C- TRAVMATİK HASTALIKLAR
  Doç. Dr. Oğuz BASUT
  Aurikula laserasyonları(yırtılma ve ısırılma yaralanmaları)

  Yara kenarları temizlenir ve serbest kıkırdak parçaları temizlenerek primer dikilir. Tam yırtılmış büyük aurikula parçaları da primer operatif tedaviyle iyileştirebilir. Aurikula zengin bir kan desteğine sahip olması nedeniyle kolaylıkla enfekte olmaz ve cerrahi prensiplere uygun tedavi edilirse iyi sonuçlar elde edilebilir. Geniş yaralanmalarda en önemli prensip tüm canlı dokuların korunmasıdır. Basit laserasyonlar antiseptik solüsyonlarla silinir nekrotik kıkırdak ve cilt kenarları konservatif olarak debride edilir. Perikondrium ve cilt ayrı ayrı sütüre edilir. Kıkırdak sütüre edilmez. Sütür işlemine en periferden başlanır.

  Aurikulada kopma varsa kopan parça temizlenir ve rekonstrüksiyon yapılana kadar buzlu SF içinde tutulur. Antikoagülanlar ve profilaktik antibiyotikler başarıyı arttırabilir.  Othematom / Otserom


  Künt travma sonrası veya idiopatik olarak aurikulanın ön yüzünde subperikondral hematom- serom oluşumu ile karakterizedir. Aurikula ön yüzünde mavimsi renkte oldukça ağrılı şişlik oluşur. Araya giren kan nedeniyle perikondrium yükselmesi sonucu kıkırdak beslenemeyeceğinden kıkırdak nekrozu meydana gelebilir. Uygun tedavi verilmezse pıhtının organize olması kalsifikasyonu ve kıkırdak nekrozu ile aurikula ince hatlı görünümünü kaybeder. Kalın kaba ve büzüşmüş bir şekil alarak karnabahar kulak adını alır.


  Tedavi:
  Retroaurikuler kesi ile bir kıkırdak pencere oluşturulur ve hematom dikkatle boşaltılır. Daha sonra aurikula sıkı bandajlarla sarılarak bir hafta tutulur böylelikle hematomun yeniden gelişimi önlenir. Uygun antibiyoterapi yapılır.

  KO:
  Hematomun perikondritle beraber enfeksiyonu ve kıkırdak dokunun erimesi aurikula deformitelerine neden olabilir (halka kulak).

  Aurikulanın Donmaları

  Isı 10 derecenin altında ise duyusal sinir iletimi bloke olur.

  1.
  Derece: başlangıçta solukluk ve hipoestezi daha sonra aurikulada hiperemi ve şişme ağrı

  2.
  Derece: bül oluşumu
  3.
  Derece: nekrotik demarkasyon

  Tedavi:
  Tedavide 38-42 derecede nemli-pamuklu sargı bezleri ile donmuş alan yeniden ısıtılır. Yüzeyel enfeksiyonlarda %0.5’lik gümüş nitrat solüsyonları uygulanır. Genellikle pansuman yapılmamaktadır. 1. derece donuklarda steril gerekliyse steroid içeren pomatlarla kulak kapatılır. 2. ve 3. derece donuklarda ek olarak dolaşımı güçlendirici infüzyon tedavisi (%10 dekstran 40 500 ml + 1 amp pentoksifilin 300 mg/gün IV gerekli durumlarda süperenfeksiyon profilaksisi için antibiyotikler). Donmuş alanın karla ovulması ve radyan ısı uygulanması kontrendikedir. Eğer aurikulada nekroz gelişirse nekroz sınırları tam olarak belirene dek cerrahi girişim bekletilmelidir. Gangrenöz bölümlerde enfeksiyon olması durumunda erken cerrahi girişim bekletilmelidir.

  Aurikulanın Yanıkları / Kimyasal Yaralanmaları

  1.
  Derece: Deride kızarıklık
  2.
  Derece: Bül oluşumu
  3.
  Derece: Nekroz oluşumu
  Yanıklar genel yanık tedavi prensipleri ile tedavi edilirler. Süpüratif perikondriti önlemek için profilaktik antibiyotik verilir. Meatal stenozu önlemek amacıyla meatal stent uygulanır.

  Özel Durumlar: DKY’nun ve kulak zarında yaralar oluşur ve geç dönemde tedaviye dirençli kulak zarı perforasyonu ve DKY stenozları gelişebilir.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  D- DIŞ KULAK YOLU YABANCI CİSİMLERİ
  Doç. Dr. Oğuz BASUT
  Çocuklarda oyuncaklar (boncuk misket küçük taşlar v.b.) erişkinlerde sıklıkla unutulmuş pamuk artıkları görülebilen yabancı cisimlerdir. Büyük çocuklarda kulak ağrısı ve kulak irritasyonu yaparken küçük çocuklarda kulak ağrısı kulak akıntısı ve öksürük yapabilir. Canlı böcekler DKY’na girerek yoğun irritasyon ve gürültüye neden olurlar. Kanal tamamen tıkanmışsa işitme kaybı ve çınlama da meydana gelebilir.

  Tedavi:
  Yabancı cisim mikroskopi altında çengelli bir alet yardımıyla uzaklaştırılır. Penset kesinlikle kullanılmalıdır kayma ve daha içeri kaçma tehlikesi vardır. Çocuklarda sıklıkla kısa süreli bir narkoz gerekebilir. Canlı YC’ler DKY içine topikal anestezik solüsyonlar immersiyon yağı gliserin veya alkollü solüsyonların doldurulmasıyla öldürüldükten sonra yıkamayla alınır. Bitkisel YC’ler şişme eğiliminde olduklarından kulak lavajı yapılmamalıdır. DKY şişmişse postaurikuler insizyonla DKY arka duvarı yoluyla YC çıkarılır. Keskin uçlu YC’ler ve uygunsuz girişimler DKY laserasyonu ve kulak zarı perforasyonuna neden olabilir.

  Benign Tümörler
  Aterom: Genellikle retro- veya infraaurikuler yerleşimli yağ bezi retansiyon kistler sıklıkla tekrarlayan enfeksiyona eğilimlidirler ve bu nedenle iltihapsiz dönemde kist duvarıyla beraber çıkarılmalıdırlar.

  Nedbe koloidleri eksize edilerek defekt serbest fleple kapatılır ve tekrarlamanın önlenmesi için hiyalüronidaz ve triamsinolonla infiltre edilir.

  Hemanjiyom / lenfanjiyom yayılım ve lokalizasyonlarına göre ekstirpe edilebilirler veya lazer cerrahisi uygulanır.
  Diğer iyi huylu tümörler (dermoid fibrom papillom keratoakantom lipom nevüsler) eksize edilirler.

  Prekanseröz lezyonlar

  Senil keratoz ve Morbus Bowen malign tümörler gibi değerlendirilmeli ve radikal cerrahi ile uzaklaştırılmalıdır.

  Malign Tümörler

  Kulağı tutan primer malign tümörlerin %80-85’i aurikuladan %10-15’i dış kulak kanalından %5-10’u orta kulaktan ve petröz apeksten kaynaklanır. Aurikulanın ve dış kulak kanalının malign tümörleri klinikleri ve prognozları açısından farklılık göstermektedir. Yakın bölgeler olarak parotis bezi temporomandibüler eklem preaurikuler ve retroaurikuler bölgenin maligniteleri aurikula dış kulak yolu veya derin bölgelere infiltre olabilir. Temporal kemik yapıları metastatik tümörler tarafından da tutulabilir. Göğüs böbrek akciğer ve prostattan kaynaklanan tümör metastazları görülmüştür.

  Dış kulağın malign tümörlerinin büyük bir kısmı skuamöz hücreli karsinomdur. Bu tümörü bazal hücreli karsinom izler. Ender olarak adenokarsinom silendirom melanom görülmektedir.

  Bazal hücreli karsinom: Aurikulada yerleşim baş boyun bazal hücreli karsinomlarının %1.5’ini oluşturur. Altmış yaş üstündeki kişilerde özellikle de erkeklerde fazla görülür. Sınırları belirgin yüzeyel ve yavaş büyüyen tümörlerdir sıklıkla yüzeylerinde ülserasyon (rodent ülser) oluşur atrofik merkezli yuvarlak görünümleri tipiktir metastaz çok nadirdir.
  Tedavi: Geniş eksizyon; intraoperatif frozen-section sonucuna göre yapılır bazı durumlarda ikinci bir rezeksiyon ve sonra plastik rekonstrüksiyon uygulanır.

  Yassı epitel hücreli karsinom: Aurikulanın skuamöz hücreli karsinomu DKY yerleşimine göre 6 kat fazladır. Daha çok yaşlı (65-70 yaş) erkeklerde görülür ve özellikle helikste yerleşmiştir. Sınırları belirgin değildir kısmen eksofitiktirler ve hızlı büyürler sıklıkla ülsere olurlar ve eşlik eden perikondrit vardır. Bölgesel lenf nodu metastazı %20’dir. DKY’nun skuamöz hücreli karsinomu nadirdir. Erken belirtiler olarak kanama seröz akıntı ağrı görülebilir. Bu belirtilerle eksternal otiti taklit eder. Tedaviye rağmen ağrı devam ediyorsa maligniteden kuşkulanmak gerekir.

  Tedavi: Geniş eksizyon kesi sınırlı frozen-section ile kontrol edilmelidir ek olarak boyun diseksiyonu uygulanır ve post-op ışınlama yapılır. Plastik rekonstrüksiyon veya epitez uygulamaları yapılır.

  Malign melanom: Enderdir ve aurikulanın malign tümörleri içindeki payı %4’tür. Orta yaştaki erkeklerde daha fazla görülür. En çok helikste (%40-60) daha az olmak üzere lobül tragus ve konkada oluşur. Genellikle koyu pigmente neoplazilerdir bazen ülseredirler hızlı büyürler. Bölgesel lenf nodu metastazı ve hematojen uzak metastaz çok sıktır. Beş yıllık sağkalım %24-49 arasındadır.

  Tedavi: Geniş eksizyon biyopsiyle tanı doğrulaması yapılmaksızın uygulanmalıdır. Boyun diseksiyonu endikasyonu primer tümörün derin yayılımı ve lenf nodu tutulumuna bağlıdır.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Cerumen Obturans (Buşon)
  Tıkayıcı serümen tıkaçları kural olarak DKY’nun kendini temizlemeye yönelik prosesleri düzenli mekanik temizleme girişimleriyle bozulursa oluşur.

  Yani: Kulak temizleme çubukları kullanılmamalıdır.

  Klinik:
  Kulakta sıklıkla banyo veya duş sonrası ani basınç hissi işitme azalması ağrı sadece sert ve uzun süre kalan tıkaçlarda.

  Otoskopi
  : DKY’nu tıkayan sarı-kahverengi kitle kulak zarı görülmez.
  Tedavi: Küret aspiratör veya vücut sıcaklığında suyla yıkama yoluyla mekanik uzaklaştırma. Çok sertleşmiş tıkaçlarda kulak damlaları veya H2O2 çözeltisi ile yumuşatmak gerekir.

  Dikkat: Kulak zarı perforasyonu şüphesi varsa suyla yıkama kontrendikedir.  DKY Eksostozları

  Sıklıkla periostal uyarıyla başlayan (soğuk su yüzme uzun süreli irritasyon) apozisyonel kemik büyümesi sonucu DKY giderek daralır.

  Klinik:
  Artan stenoz sonucu su birikimi buşona veya tekrarlayan DKY enfeksiyonlarına eğilim artar.

  Tedavi:
  Klinik belirti veriyorsa cerrahi olarak çıkartılır.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş