Enfeksiyonlar astım sıklığı ve şiddetini artırır. Özellikle tomografi gibi görüntüleme yöntemlerinin ilerlemesi ile sinüzit tanısı daha kolay konur olmuştur. Daha yeni antibiyotikler ve daha yeni burun spreyleri ilaç tedavisini kolaylaştırır. Bütün bunlara rağmen astım ve sinüzit şiddeti ve sıklığı artmıştır. Çocuklarda aşırı antibiyotik kullanımı vücudun normal enfeksiyon yanıtını değiştirmiş ve daha kolay alerjik reaksiyon gelişimine yol açmıştır. Bu da özellikle yüksek sosyoekonomik düzeyde ki aile çocuklarında sık görülmesinin nedenidir. İnsan vücudu mikroplarla ve parazitlerle başa çıkabilir. Aşırı antibiyotik kullanımı barsak ve ağız florasını bozmakta ve alerjik reaksiyonların daha sık görülmesine yol açmaktadır.

Sinüzite yol açan bakterilerin bunların ürettiği zehirli maddelerin geniz akıntısı ile aşağı inmesi yani solunum yollarına doğru inişi astım sıklığını artırır.

Astım ve sinüzit sıklığı günümüzde artmaktadır.

Hastalarda çocukluk ve yetişkinlik döneminde alerji sık olarak rastlanan durumdur. Bu hastalarda göğüste hırıltı öksürük ve uyku bozukluğu ile eşlik eder. Ağız kuruluğu ve devamlı geniz akıntısı boğaz da tahriş ve devamlı boğazı temizleme hareketine yol açar.

Hastalığın başlıca sebebi aşırı antibiyotik kullanımı genetik hastalıklar son yıllarda biofilm denen bakteri kitlesi(bu kitle sadece antibiyotik tedavisine yanıt vermez değişik tedavi şekilleri de kullanılır) bazı mantar enfeksiyonları çevresel faktörler(sigara dumanı hava kirliliği) sinüsleri ve solunum yolunu döşeyen hücrelerin mukus üretimine ve fonksiyonunda bozulmalar (bazı ilaçlar bozar bunlar antihistaminikler aşırı su kaybı40 dereceden sıcak hava solunması çok sık buzlu içeceklerin alınması hava kirliliği mayt akarlar) bazı bakteri ve virus enfeksiyonları hiperbarik oksijen tedavisi Gastroözefagial reflü hastalığı uyku apnesi stres astım ve sinüzit sıklığını artırır.

Hasta doktora başvurur. KBB ve göğüs hastalıkları uzmanı hastayı birlikte değerlendirir.Detaylı muayene ardından birtakım tetkikler istenir. Tedavide hasta ve ailenin uyumu ve eğitimi çok önemlidir. Tedavi süreci KBB ve Göğüs Hastalıkları uzmanı birlikteliği içinde sürdürülmelidir.


Dr. Erkan UYGUR Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları