Hipofizin yeterince çalışmamaları (hipofiz yetmezlikleri) tiroyit bezinin iyotlu tiroyit hormonları yapımını dolayısıyle de salgılanmasını azaltmasının sonucudur.

Genellikle kadınlarda yaşdönümünden sonra «bünyesel» (nedeni bilinmeyen) diye nitelenen bir biçimde tiroyit bezi geriler. Ama çok başka nedenler de sözkonusu olabilir.

AYIRICI TEŞHİS

Yetişkinlerde hastalığın tipik biçimlerinde tiroyit yetmezliğinin klinik tablosu hemen teşhis koymayı sağlayacak kadar açıktır. Buna karşılık belirtilerin fazla olmadığı durumlarda kalp büyümesi kabızlığın belirmesi kilo artışı pek alışılmamış görünümdeki bir yaşdönümü ruhsal bozukluklar sinirsel bozukluklar soğuktan çabuk etkilenme ile karıştırılabilir.

Çocuklarda ayırıcı teşhis sorunları daha da çoktur.

Süt çocuklarında bir beyin hastalığı ve mongolizm olasılıklarının ayırt edilmesi gereklidir.

Daha büyük çocuklarda ön hipofiz yetmezliğine bağlı bir cücelik (uyumlu bir cüceliktir) kalp böbrek beslenme bozuklukları düşünülmelidir.

TEDAVİ

Tiroyit yetmezliklerinin tedavisi eksik olanı tamamlamaktır. Yani iyotlu tiroyit hormonlarının eksikliği şu 3 tip maddeyle karşılanır:

— tam tiroyit özleri: Bunlar kurutulmuş ve toz haline getirilmiş tiroyit bezlerinden elde edilen ilaçlardır;

— tiroyit keseciklerinde bulunan tireoglobüline kimyasal yönden benzeyen iyotlu proteinler

— katışıksız iyotlu tiroyit hormonları: Gerektiğinde damar içine verilebilen tiroksin (T4) ya da triiyodo tironin (T3).

Tedaviye ancak tam bir bilanço çıkarıldıktan sonra tedavi uygulama gerekliliği kesinse başvurulmalıdır. Özellikle kalp-damar incelemeleri önemlidir. Kullanılan ilaç ve miktarı ancak hekim tarafından ve her hastanın özel durumuna göre belirlenebilir. Miktarlar her rzaman yavaş yavaş artırılmalı klinik yönden ve kalp elektrosuyla denetlenerek gerektiğinde etkileri azaltılmalıdır.Tiroyit yetmezliğinin tedavisine bazen zaman zaman hidrokortizon eklemek gerekebilir; çünkü tiroyit yetmezliği böbreküstü bezini etkileyebilir Bazen tiroyit yetmezliği tedavisinin kalp üstündeki etkilerini azaltmak için katokolamin karşıtı maddeler eklenebilir: Sözgelimi jpropanolol gibi beta ketleyiciler.

SONUÇ

Tiroyit bezi yetmezliklerinin çok çeşitli nedenleri olabilir. Her yaşta görülebilirler. Ama özellikle çocuklarda erken çağda sinirsel-ruhsal alanda kalıcı izler yerleşmeden teşhis çok önemlidir. Yetişkinlerde gecikmiş bir teşhis tedavi yönünden çıkmazla karşılaşabilir: Az hattâ yetersiz dozlarda bile hormon tedavisinin kalp-damar etkileri belirir.