Boyun fıtığı boyun omurgaları arasında amörtisör görevi yapan disk dokusunun yırtılması veya dejenerasyonu sonrası ortaya çıkan bir tablodur.


- Hastalığın Genel Özellikleri ve Görülme Sıklığı:
Boyun fıtğı bel fıtığından sonra görülen ikinci fıtık bölgesidir. 50 yaş gurubu popülasyonunun %20-25'inde servikal spondiloz görülürken bu oran 65 yaş üzerindekilerde %75-80'e çıkmaktadır. En sık C 5-6 C 6-7 düzeylerinde boyun fıtığı görülür. Tüm boyun fıtıkların %75'i 3-4 hafta içerisinde kendiliğinden veya tıbbı tedaviyle iyileşir.

- Boyun Fıtığı Nedenleri:
1-Travma (özellikle araç kazalarında arabaya arkadan vurulması sonrasında)
2-Dejenerasyon (fizyolojik yaşlanma)
3-Biyokimyasal değişiklikler
4-Boyun omurgası kireçlenmeleri
5-Genetik.

- Boyun Fıtığı Risk faktörleri:
1-Boyunun yanlış hareketleri ve yanlış pozisyonları
2-Boyun kaslarının zayıflığı
3-Bazı meslek grupları (uzun süre bilgisayar daktilo kullanılması vb.)
4-Emosyonel gerginlik.

- Boyun Fıtığı Şikayetleri ve Bulguları:
Boyun ağrısı en belirgin boyun fıtığı şikayetidir. Bu ağrı bel ağrısından farklı olarak daha hafif olur. Genellikle öksürme hapşırma ve ıkınma gibi kafa içi basıncını arttıran hareketlerde daha belirgindir. Ağrı özelliklle geceleri artar. Bu ağrıyı boyun hareketlerinde kısıtlılık ve boyun kaslarında kasılma takip eder. Ağrı ve kasılma iç içe girmiş bir fasit daire şeklinde olup ağrı kasılmayı kasılma ise ağrıyı ortaya çıkarmaktadır. Boyun fıtığı tedavisindeki amaç bu kısır döngüyü çözmek olmalıdır. Boyun fıtığı omurilikten çıkan siniri yanlardan sıkıştırmaya başlayınca ilgili taraftaki kolda uyuşmalar kuvvet kayıpları refleks kaybı ve kas erimeleri ağrı şikayetini takip eder. Ancak bazı boyun fıtıkları var ki bunlarda ise omurilik sinirinin ortadan bası altında kalması sonrası her iki kolda ve omuzlarda ağrı boyun hareketlerinde kısıtlanma ve her iki kolda uyuşma kuvvetsizlik kas erimeleri ve refleks değişiklikleri görülür. Bazen boyun fıtığına bağlı bası ilerlerse "myelopati" denilen tablo olaya eklenir. Bu durumda tipik uyuşmaların yanında hastanın bacakları da olaya katılır. Böylece yürüme bile bozulur. Çok nadiren sifinkter reflekslerde bozulmalar görülür.

- Boyun Fıtığı'nda Teşhis:
İyi bir anemnez ve detaylı bir nörolojik muayene boyun fıtığı şüphesi olan hastanın değerlendirilmesinde oldukça önemlidir. İyi bir muayene teşhisin genel ekseriyetidir. Burada hem boyun fıtığı teşhisinde hem de ayırıcı teşhiste göz önünde bulundurulucak bazı hastalıkları ekarte edebilmek için aşağıdaki teşhis yöntemlerine başvurulmalıdır:
*Direk boyun grafilerileri gerektiğinde oblik ve fleksion ekstansion görüntüler
*Servikal Bilgisayarlı Tomografi (özellikle kemik kanal darlıkları kaymaları ve kireçlenmeleri için)
*Boyun Magnetig Rezonans Görüntüleme (günümüzde en duyarlı görüntüleme tekniğidir)
*Elektromyelografi (özellikle kas hastalıkları ve nöropatik hastalıklar için)
*Rutin Kan Testleri (tam kan testi ve romatoljik testler)
*Kemik Dansimetre.

- Boyun Fıtığı Ayırıcı Teşhis:
1-Periferik sinir tuzak nöropatileri
2-İnfeksion hastalıkaları (burusella omurga tüberkulozu diskitis)
3-Omurilik tümörleri pankoast tümörü
4-Brakial pleksus zedelenmeleri
5-Hidrosirongomyeli
6-Multipl skleroz kas hastalığı
7-Nöropatik durumlar.

- Boyun Fıtığı Tedavisi:
1-Tıbbı tedavi:
*İlaç tedavisi (ağrı kesiciler kas gevşeticiler)
*Fizik tedavi
*Eğitim.
2-Cerrahi tedavi indikasyonları:
*Tıbbı tedaviye cevapsız şiddetli kol ağrısı yanında motor kuvvetsizlik olanlar
*Omurilik basısına bağlı myelopatisi olanlar
*Sadece ağrı şikayeti relatif bir indikasyondur.