Kalbi duran bir kişiye yapılan canlandırma işlemine kalp masajı denir. Kalp durduğunda hasta birden kendini kaybeder nabız alınamaz solunum bozulmuş veya durmuştur.

İlk 3 dakika içinde müdahale edilmesi gereklidir. Bu amaçla hasta yere yatırılır ayakları yukarıya kaldırılır solunum yolunun açık kalması için baş çeneden tutularak geriye çekilir göğse kuvvetli üç yumruk darbesi indirilir. Ağızdan ağza suni solunuma başlanır. İki el ayası ortada göğüs kemiği üzerine üst üste konarak kalp masajına başlanır. Her dört kalp masajına karşılık bir suni solunum yapılmalıdır.