Kulakçık ile karıncık arasında ve karıncıklar ile büyük damarlar arasında bulunan kapaklarda görülen darlık ve yetersizlik haline kapak hastalıkları denmektedir.

Sol kulakçık ile sol karıncık arasında mitral kapağı sağ kulakçık ile sağ karıncık arasında ise triküspid kapağı bulunmaktadır. Sol karıncık ile ana atardamar arasında aort (ana atardamar) kapağı sağ karıncık ile ana akciğer atardamarı arasında ise pulmoner kapak bulunur.
Mitral darlığı mitral yetersizliği aort darlığı aort yetersizliği en sık görülen kapak hastalıklarıdır.


KAPAK HASTALIKLARININ NEDENLERİ VE BELİRTİLERİ NELERDİR?
Kapak hastalıklarının büyük bir çoğunluğu streptokok enfeksiyonlarının yaptığı romatizma ateş sonucunda oluşur. Mikropların kana karışması ve kalp kapakçıklarında yerleşmesi sonucunda kapakçıklar kalınlaşır kanın geçtiği aralık daralır. Kan daralan yerden gerektiği miktarda geçemez veya bozulan kapak iyi kapanamaz ve kanın önemli bir kısmı geldiği yere geri kaçar. Kalp zamanla büyür yetmezlik başlar hastada nefes darlığı çarpıntı ve diğer kalp yetersizliği belirtileri ortaya çıkar.

KAPAK HASTALIKLARI NASIL TEDAVİ EDİLEBİLİR?
Kapak hastalıklarının tedavisi ilaçla ve cerrahi yöntemlerle yapılır. İlaçla tedavide kapaktaki bozukluk ortadan kaldırılamaz ancak hastanın yakınmaları azaltılabilir. Hastanın doktor kontrolünde olması gerekmektedir Cerrahi tedavide ise hastanın durumuna göre daralmış kalp kapakları özel bir kateter ve balon ile açılır (balon val-vüloplasti) veya açık kalp ameliyatı ile yapay kapak takılır. Her iki yöntem de ülkemizde bazı merkezlerde başarıyla yapılmaktadır.