Kalbin üst odacıklarını (sağ ve sol kulakçık) birbirinden ayıran bölmedeki deliklere atrial septal defekt (ASD) denir.Bu delikler kulakçıklar arası bölmede değişik yerlerde olabilirler.

Atrial septal defekt sol kulakçıktaki oksijenlenmiş temiz kan ile sağ kulakçıktaki karbondioksitten zengin kirli kanın karışmasına neden olur.
Erken yaşlarda genellikle hiçbir belirti vermemesine rağmen bazen fiziksel gelişme geri kalır ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına eğilim fazladır.
Ameliyatla kolaylıkla tedavi edilir ve ameliyat sonrası hastalar tümüyle iyileşir.