Kalpte sağ kulakçıkta bulunan uyarı merkezindeki ya da bu uyarının iletimindeki bozukluğa veya normal uyarı merkezi dışında başka odaklardan uyarı çıkması haline ritim ve ileti bozukluğu denmektedir.

Kalp kasının düzenli bir şekilde kasılıp gevşeyebilmesi için kendisine düzenli olarak sağ kulakçıkta bulunan uyarı merkezinden uyarı gelmeli ve bu uyarı ileti sistemi ile tüm kalp kasına yayılabilmelidir. Uyarı merkezinde veya ileti sisteminde bir bozukluk olduğu zaman kalbin diğer bölgelerindeki merkezlerden uyarı çıkar ve kalbin düzenli bir şekilde çalışması bozulur.

RİTM BOZUKLUĞUNUN BELİRTİLERİ VE NEDENLERİ NELERDİR?
Hastalarda çarpıntı baş dönmesi yorgunluk geçici bilinç kaybı gibi belirtiler görülebilir. Çeşitli hastalıklara bağlı olarak görülebilir. Ruhi gerginlikler kahve sigara damar sertliği kalbin beslenmesinin bozulduğu durumlar kalp yetersizliği kapak hastalıkları gibi nedenlerle ritim ve ileti bozuklukları ortaya çıkabilir.

RİTM BOZUKLUKLARI NASIL TEDAVİ EDİLEBİLİR?
Ritim bozukluklarının bir kısmı hiçbir tedaviyi gerektirmez. Kahve ve sigaranının bırakılması ruhi gerginliklerden uzak kalınması bazı ritim bozukluklarını ortadan kaldırır. Bir kısmı antiaritmik dediğimiz ritim düzeltici ilaçlarla tedavi edilebilir. Bir kısmı ise kalp pili (kardiak pacemaker) adı verilen yapay uyarıcılarla tedavi edilir. Hastaların yakınmaları değerlendirildikten sonra pacemaker takılıp takılmayacağına karar verilir. Kalbe ve hastaya zarar vermeyen ülkemizde de uygulanan bir yöntemdir.