BÖBREK NAKLİ KİMLERE YAPILIR?
Çeşitli nedenler ile iki böbreği de yeterli faaliyeti gösteremeyen hastalara yapılır. Son dönem böbrek hastalıklarının tedavisinde uygulanan diyaliz (suni böbrek) ve böbrek transplantasyonu uygulamaları son on yılda ülkemizde birçok merkezde yapılmaktadır.

Diyaliz makinelerinin pahalı oluşu ve eğitim görmüş elemanlarının sayıca az oluşundan dolayı diyaliz ünitelerinin sayısı sınırlıdır. Ayrıca dışa bağımlı tüketim malzemeleri diyaliz hastasının tedavisinin maliyetini yükseltmektedir. Bunun yanında son dönem böbrek hastaları makineye bağımlı yaşamak zorundadır. Her yıl 3-4 bin hasta var olan sayıya eklenerek bu yolla tedaviye muhtaç hale gelmektedir. Diyaliz tedavisinin yanında bu tür hastaların tedavisinde böbrek nakli uygulanmaktadır. Son on yıldır Ankara'da 5 İstanbul ve Antalya'da 1'er merkezde böbrek nakli yapılmaktadır. Böbrek nakillerinde yasalara göre 1. derece akrabalardan alınabilen yaşayan verici böbreği kullanılmaktadır. Kadavra (ölü) böbreği kullanımı sayıca çok azdır. Halkımızın ölü böbreği sağlanması yönünde yapacağı yardımlar sonrasında çok sayıda hasta hayata döndürülebilecektir. Hasta yaşayışı açısından ve ekonomik açıdan diyalize üstünlüğü böbrek nakline önem verilmesini gerektirmektedir. Onbinlerce diyalize ve böbrek nakline gereksinmesi olan hasta sayısı yanında diyalizden ve böbrek naklinden yararlanan hasta sayısı çok azdır. On yıl öncesinde parmakla sayılacak kadar az olan diyaliz makineleri halen ihtiyaca cevap verecek sayıya çıkamamıştır. Diyalize sıra bulamayan hastaların tedavisinde ekonomik açıdan çok daha ucuz olan böbrek nakli merkezlerinin geliştirilmesini sayısının artırılmasını sağlamak özellikle ölü böbreği kullanımını artırmak bu hastalar için çıkar yoldur.

HERKES BİRBİRİNE BÖBREK VEREBİLİR Mİ?
Hayır bu konu öncelikle yasal düzenlemelere tabidir. Ayrıca tıbbi olarak yapılan doku tahlilleri sonucu kişilere verilecek böbreğin bünyeye uyumu önceden tespit edilerek nakil gerçekleştirilebilir.

BÖBREĞİMİ BAĞIŞLAMAK İSTİYORUM NE YAPMALIYIM?
Büyük şehirlerimizdeki üniversite hastanelerine müracaat ederek işe başlayabilirsiniz. Böbrek bağışlayabilmeniz için yapılacak tetkiklerde sizin ve böbreğinizin sağlıklı olduğunun saptanması gereklidir. Tek böbrek sağlıklı olduğu takdirde insana yeterlidir.

BÖBREK NAKLİ AMELİYATLARINDA BAŞARI ORANI NEDİR?
Kadavradan yapılan nakillerde %75'in üzerinde canlı akrabadan yapılan nakillerde %90'ın üzerindedir.

BÖBREK VERİCİSİ OLARAK KİMLER KULLANILABİLİR?
Canlı vericide kanunlarımız 18 yaşın üstünde olmak askerliğini yapmış olmak gibi bazı şartlar koymuş olmakla birlikte tıbbi olarak sağlıklı kişiler 6 aylıktan 70 yaşına dek böbrek vericisi olabilirler.

KADAVRADAN BÖBREK NAKLİ NE DEMEKTİR?
Bir kaza ve benzeri durum sonucu bitkisel hayata girerek normale dönmesinden umut tıbben kesilmiş olan kişilerin böbreklerinin alınarak böbrek nakli bekleyen hastalara takılmasıdır.