Akciğerler göğüs boşluğunun her iki tarafında bulunurlar sağ ve sol akciğer olarak tanımlanırlar. Sağ akciğer sola göre daha büyük ve daha ağırdır (sağ:625 gram sol: 560 gram). Akciğerler plevra adı verilen bir zarla sarılmışlardır.

Akciğerler lob adı verilen bölümlere ayrılırlar. Sağ akciğerde üç solda ise iki lob vardır. Lobların da segment denilen daha küçük bölümleri bulunur. Sağ ve sol akciğer arasında kalbin büyük damarların yemek ve nefes borusunun yer aldığı bölüme mediastinum denir. Doğrudan ulaşılması mümkün olmayan bu bölgenin durumu akciğer kanserli hastalarda büyük önem taşır. Şayet kanser hücreleri mediastinuma kadar ilerlemişse ya da buradaki lenf bezleri kanser nedeniyle büyümüşlerse hasta ameliyat edilme şansını kaybetmiş demektir.

Akciğerlere hava taşıyan yollara bronş adı verilir. Gırtlağın hemen altından başlayan trakea (ana nefes borusu) 10-12 cm uzunluğunda bir tüptür. İkiye ayrılarak sağ ve sol ana bronşları meydana getirir. Sol ana bronş sağa göre daha dardır ve daha yatay seyirlidir. Soluk borusuna kaçan yabancı cisimlerin çoğu kez sağ akciğere gitmesinin nedeni bu yapı özelliğidir.

Bronşlar hep ikiye bölünmek suretiyle dallanırlar ve her bölünmede de çapları biraz daha incelir. Bronşların küçük olanlarına bronşiol denir. Bronşiollerin duvarlarında alveol denen hava kesecikleri vardır. Bunların sayısı 300.000.000 civarındadır. Kan ve hava arasındaki gaz değişimi alveollerde olur.

AKCİĞERLERİN GÖREVİ NEDİR?
Akciğerlerin esas görevi havadaki oksijeni almak ve vücutta meydana gelen karbondioksiti ise atmaktır. Bu olayın sürekli olarak yapılması gerekir çünkü organizma için çok önemli bir madde olan oksijenin vücutta herhangi bir deposu yoktur.

Normal bir insan istirahat halinde iken hergün en az 10.000 litre kadar hava alıp verir. Bronşların görevi bu havayı gaz değişiminin olduğu alveollere kadar taşımak ve bu arada da havada bulunabilecek toz mikrop... gibi zararlı maddelerin alveollere kadar ulaşmasını önlemektir. Akciğerler dış ortam ile sürekli temasta olan tek iç organımız olduğu halde içinde hiç mikrop bulunmaz. Bu akciğerleri -koruyan mükemmel bir savunma mekanizmasının varlığını gösterir.

Akciğerler aynı zamanda vücudumuzun en fazla kan alan organıdır. Kalp tarafından dakikada 5-6 litre kan akciğerlere pompalanır. Oksijeni az karbondioksiti fazla olan venöz kan (kirli kan) alveoller-den geçerken oksijen alıp karbondioksiti vererek arter kanı (temiz kan) halini alır.