Akciğer kanserinin oluşumunda sigara en önemli etkendir. Tüm akciğer kanserleri içinde sigaraya bağlı akciğer kanseri %80-90 oranında en başta gelir. Sigaranın neden olduğu akciğer kanseri içilen günlük sigara miktarı ve kullanma süresine bağlı olarak gelişir. Sigara kullanma paket-yıl olarak ifade edilir. İçilen günlük paket sayısının içilen yıl sayısı ile çarpılması sonucunda bulunan sayı kişinin sigara kullanma alışkanlığının ağırlığını gösterir. Paket-yıl sayısı arttıkça akciğer kanseri olma riski de artar.

Sigara içenlerde akciğer kanseri olma riski içmeyenlere göre 10 kat daha fazladır. Günde 2 paket 20 yıl sigara içen (40 paket/yıl) bir kişide kanser olma riski 60-70 kat yükselir. Sigarayı bırakmakla kanser olma riski düşer fakat hiç bir zaman içmeyenlerin düzeyine inmez. Sigaranın kanser yapma etkilerini derin içe çekme katran ve nikotin miktarı artırır. Ayrıca hava kirliliği de yardımcı rol oynar.

Akciğer kanserinin diğer nedenleri arasında çevre ve meslekler dolayısı ile karşılaşılan çeşitli maddeler sayılabilir. Erkeklerde %15 kadınlarda %5 oranında bu nedenlere bağlı akciğer kanseri görülebilir. Kanser yapıcı etkileri olduğu kabul edilen birçok madde vardır. Bunlardan asbest radyasyon arsenik krom nikel demir oksit radon gazı başta gelenlerdir. Çevrelerden gelen etkilerin kanser yapma riski sigara kullanmakla önemli derecede artmaktadır.

Akciğer dokusunda iyileşme iltihap yerlerinde zamanla kanser gelişebilir.Akciğer kanserinde genetik olarak geçen bir kişisel yatkınlık da söz konusudur.Türkiye'deki durum gözden geçirilirse erkeklerde %95 oranında sigara içme kanser nedeni olarak görülmektedir. Kadınlarda sigara içme oranı çok az olduğundan kadınlarda erkeklere göre kanser oranı azdır. Fakat kadınlarda sigara içme alışkanlığı arttıkça buna paralel olarak akciğer kanseri oranı da artmaktadır.