Akciğer kanserine ait bulgu ve belirtilerin bulunması durumunda teşhisle beraber düşünülmesi gereken kanserin hücre tipinin tayinidir. Hücre tipleri tedavi prensipleri ve hastalığın gidişi açısından iki gruba ayrılır: Küçük hücreli kanser ve küçük hücreli olmayan kanser.

Kanserin hücre tipi hastalığın yaygınlığı ve hastanın genel durumu klinik ve laboratuar incelemesi sonucu belirlendikten sonra ilk cevap verilecek soru hastanın ameliyat olup olamayacağıdır. Ameliyat olmasına karar verilen hastalar kanserin bronş ağacında yerleşimi yerine göre ve hastanın genel durumuna uygun olan cerrahi müdahaleye tabi tutulur.

Ameliyat olması cerrahi teknik hücre tipi ve hastanın genel durumu nedeniyle mümkün olmayan hastalara radyoterapi ve kemoterapi veya her ikisi uygulanır.
Hastalığa yönelik bu tedavilerin yanında ağrı beyin ve kemik tutulmaları yönünden hastalara gerekli tıbbi bakım verilerek yakından izlenmeleri gerekir.