Akciğer kanserinden korunmada esas solunum sisteminde etki yapan kanserojen maddelerin azaltılması veya ortadan kaldırılmasıdır. Bu prensip ne kadar açıksa pratik uygulaması o kadar zordur. Akciğer kanserinin başlıca ve tek nedeni sayılan sigara kullanılımı popüler bir alışkanlıktır ve yalnız kişilerin davranışlarına bağlı değildir. Bu konuda ilgili endüstri çalışanlar ve devlet etkinliği söz konusudur.

Endüstriyel veya meslekler dolayısıyla maruz kalınan etkilerden oluşan akciğer kanseri olguları genelde %5 oranındadır. Bu konuda korunma işyeri hijyen sorumlularına ait bir konudur.

Sigaraya bağlı hastalıklar ve akciğer kanserinden ölüm bugün için bir felaket boyutlarında olmasına rağmen toplumsal ilgi daha az zararlı yönlere kaydırılmıştır. Sigara içen veya sigara dumanına maruz kalan kişiler bilmelidirler ki akciğer kanseri ve sigaranın etkisiyle oluşan hastalıklar onlar sayesinde toplum sağlığında yer almaktadır. Erken tanı akciğer kanseri tedavisinde en önemli faktördür. Yüksek risk taşıyan (45 yaşın üzerinde günde 1-2 paket sigara içenler) kişilerde yapılan bir araştırmada her 4 ayda bir balgamda kanser hücresi aranması ve akciğer filmi çekilmesi metoduyla binde 4-8 oranında gizli akciğer kanseri saptanmıştır. Bu hastaların izlenmesiyle her yıl 4 yeni vaka bulunmuştur. Bu hastaların %90'ında herhangi bir belirti saptanmamış ve %62'sinde cerrahi tedavi yapılabilmiştir.

Bu hastaların %45'inde 5 yıllık yaşama süresi saptanmıştır. Bu araştırmadan anlaşıldığına göre risk gruplarının akciğer grafisi ve balgam muayenesi ile yılda 4 defa kontrol edilmeleri etkin bir yöntemdir.