Boyun yapısal özelliğinden dolayı şişliklerin en fazla görüldüğü vücut bölgelerinden birisidir. Çünkü sinüsler yutak bademcik yemek borusu gırtlak geniz dişler dil burun gibi baş ve boyunda bulunan tüm organların boşaldığı lenf bezleri boyunda bulunmaktadır. İşte bu özellikten dolayı bu organların iltihaplarında ya da tümörlerinde boyunda şişlikler oluşabilir.

Boyun şişlikleri iki ana grup altında toplanabilir.
1- Kısa sürede ortaya çıkan şişlikler: Bunların çoğunluğu iltihabı olaylar sonucunda ortaya çıkarlar. Bu iltihabi hastalıklar şunlardır: Kabakulak bademcik iltihapları tükürük bezi iltihapları diş iltihapları çene kemiği iltihapları kulak iltihapları mantar hastalıkları. Ayrıca hızlı seyreden bazı lenf bezi tümörleri de kısa sürede ortaya çıkan şişliklere neden olabilirler.

2- Uzun sürede ortaya çıkan ve gittikçe büyüyen şişlikler: Bu gruba giren şişlikler de şu başlıklar altında toplanabilir.
a)-İltihabi Olaylar: Ağız ve dişlerin süreğen irinli iltihapları tükürük bezlerinin bazı tip iltihapları ve bazı cins mantar hastalıkları ve lenf bezi tüberkülozu.
b)- Doğumsal nedenli kistler: Tiroid bezinin gelişme bozukluğundan dolayı ortaya çıkan boyun orta hat kistleri boyun yan taraf kistleri lenf kanalları kistleri.
c)- Boyunda bulunan dokulardan kaynaklanan selim tümörler: Tükürük bezi selim tümörleri deri tümörleri deri altı yağ dokusu bağ dokusu ve damar selim tümörleri kıkırdak ve kemik selim tümörleri.
d) Habis tümörler (Kanserler ve sarkomlar) nedeniyle oluşan şişlikler: Lenf bezlerinin kendisinin habis tümörleri ve lenf bezine sıçrayan diğer organ kanserleri. Bu organlar arasında şunlar sayılabilir: Nazofarenks (geniz) yutak dil diş diş eti burun sinüse yemek borusu gırtlak kulak bademcik akciğer ve mide.
Baş boyun şişlikleri genellikle baş ve boyunda bulunan çeşitli organların hastalıklarından dolayı ortaya çıktığı için bir Kulak-Burun-Boğaz uzmanı tarafından mutlak görülmeli ve araştırılmalıdır. Bu araştırmaların içine etraflı kan tetkikleri radyolojik tetkikler ve gerektiğinde biyopsi (parça alarak mikroskopik tetkiki) girer. Yalnız burada akıldan çıkarılmaması gereken şey; boyun kitlelerinde şişlikten küçük bir parça alınmamalı; biyopsi için karar verildiğinde şişliğin tamamının çıkarılmasıdır.