Sesin ilk oluştuğu yer ses telleridir. Ses tellerinin arasından geçen hava ses tellerini aynı bir saz teli gibi titreştirir. Fizyolojik yapıdan dolayı erkek ses teli kadın ses telinden daha kalın ve daha uzundur. Dolayısıyla kalın ve uzun bir telin titreşimi diğerinden farklı bir ses oluşturacaktır.

Esneme nedir? Neden yapılır?
Esneme istemsiz olarak kademeli nefes almaları takiben kademesiz ve derin bir nefes vermedir. Alt çene ileri derecede açılır ve boyun adeleleri kasılır.
Oluşunun sebebi; kanda birikmiş CO2'nin atılmasını temin etmek için boynun büyük toplar damarlarına baskı yaparak kanın temizlenmek üzere kalbe dönümünü hızlandırmasıdır.