Düzgün bir ses çıkarmak için ses tellerinin birbirine yanaşmasının gerilmesinin ve titremesinin gerekli olduğunu bilmek lazımdır. İşte bu üç mekanizmanın herhangi birinde ya da birkaçında ortaya çıkan bozukluk sesin kısıklığına yol açacaktır. Bu mekanizmadaki bozukluklar şu hallerde ortaya çıkabilir:

Ses telleri arasında tümör yabancı cisim iltihap gibi nesiçlerin bulunması.
Gırtlak kaslarındaki felçler.
Gırtlağı oluşturan kıkırdaklar arasındaki eklem bozuklukları.
İltihabi ve travma nedenli ses teli kalınlaşmaları.
Yanlış konuşma alışkanlıkları.
Yetişkinlerde ses kısıklığı yapan hastalıklar ise şunlardır:

Gırtlağın selim ve habis tümörleri.
Gırtlağın ve bilhassa ses tellerinin iltihapları.
Gerek gırtlağın kendisinin gerekse gırtlak dışı olaylar (Beyin hastalıkları kas hastalıkları diğer organ tümörleri gibi) nedeniyle oluşan ses teli felçleri.
Allerjik olaylar.
Gırtlak kıkırdakları arasındaki eklem bozuklukları.
Sistematik hastalıklar.
Yanlış kullanılan hormon ilaçları.
Ses tellerini yanlış ve çok kullanma.
Psikolojik
YENİ DOĞAN ÇOCUKLARDA NEFES ALMA ZORLUĞU VE SES KISIKLIĞI SEBEPLERİ NELERDİR?
Yeni doğanda ortaya çıkan nefes alma zorluğu ve ses kısıklığını yapan sebepleri gırtlak içi ve gırtlak dışı olarak ikiye ayırabiliriz.
1- Gırtlak içi sebepler: Doğumsal anormallikler tümör ve kistler iltihaplar ses tel felçleri gibi nörolojik olaylar ve doğum yaralanmaları.
2- Gırtlak dışı sebepler: Soluk borusu ile yemek borusu arasındaki fistül küçük çene gibi gırtlağa yakın organların doğumsal anormallikleri boyun ile soluk borusu akciğer ve yemek borusuna kaçan yabancı cisimler.

SES KISIKLIĞININ MESLEKLERLE İLGİSİ VAR MIDIR?
Evet bazı. meslekler ses tellerinin devamlı çalışmasını yani konuşmayı gerektirdiği için ses kısıklığına neden olmaktadır. Öğretmenlik seyyar satıcılık şarkıcılık sekreterlik bu grup mesleklerdir. Ayrıca çalışma ortamında çeşitli kimyasal maddelerin oluşturduğu muhariş maddeleri soluyan kişilerde de ses kısıklığı daha fazla görülmektedir. Oto boyacıları ayakkabı tamircileri de bu gruba giren meslek sahipleridir.

SES KISIKLIKLARINDA PASTİL KULLANMANIN YARARI VAR MIDIR?
Pastiller içerdikleri mentol ve yüzeyel ağrı kesici maddeler nedeniyle hastada bir rahatlık sağlayabilir. Ancak her nedenle olursa olsun ses kısıklığını tedavi edecek bir etkenliğine sahip değildir. Hatta bazı hallerde tükürüğün normal fizyolojik yapısını değiştirdiğinden dolayı zararlı bile olabilir.