Ses tellerinin üzerindeki mukozadan çıkan selim tümördür. 1 mm. çapından 1 cm. çapına kadar değişken büyüklükte olabilir. Genellikle düzgün yüzeyli yuvarlak yavaş büyüyen oluşumlardır.

Sesini fazla kullanan öğretmen şarkıcı seyyar satıcı gibi meslek gruplarında daha çok görülür. Belirtisi sesin çatallaşması kalite değiştirmesi ya da ses kısıklığıdır. Daha büyük olanlarda solunum zorluğu da ortaya çıkar. Konuşma esnasında ses telleri karşı karşıya gelerek adeta bir dudak şeklini alır. Nodül her iki ses telinin karşı karşıya gelmesini engellediğinden dolayı ses kısıklığına neden olur.

Nodülün teşhisi gırtlağın muayenesi ile yapılır. Tedavisi cerrahidir. Özel borular yardımıyla ağız yoluyla gırtlağa girilerek yine özel aletleriyle ses tellerinin üzerindeki bu oluşum çıkartılır. Çıkartılan nodülün mutlaka patolojik anatomik tetkiki yapılmalıdır.