Uygun ve yeterli bir hava yolu temin etmek için soluk borusunun ön duvarında bir açıklık ortaya çıkarmak amacıyla yapılan ameliyata trakeotomi denir. Böyle bir ameliyattan sonra hasta nefesini boynundaki bu delikten alıp verir. Bu deliğin küçülmemesi için de hastalar bu deliğe gümüş bir kanül yerleştirirler.

Trakeotomi ya geçicidir ya da kalıcı/Geçici trakeotomiler ya tedavi amacıyla ya da ileride ortaya çıkabilecek bir solunum yetmezliğine engel olmak için yapılır. Bu cins trakeotomiler genellikle boyun ve gırtlak ameliyatlarından önce gırtlak yabancı cisimlerinde koma durumlarında bazı kas hastalıklarında uygulanır. Hastalık ya da tedavi bittikten sonrada delik kapatılır ve hasta eski durumuna döner. Gırtlağın tamamının çıkartıldığı durumlarda ise trakeotomi kalıcıdır. Hasta hayatı boyunca bu delikten solunumunu yapacaktır.