Damak yarığında dudak yarığı gibi genetik bir bozukluk neticesidir. Anatomik olarak 3 şekli mevcuttur. Yarık damaklı çocuk dil ve damak arasında negatif basınç temin edilemediğinden dolayı annesinin memesini ememez.

Ağız ve burun boşluğu arasında birleşme olduğundan dolayı ağızdan alınan gıdalar burundan gelir ve yemek borusundan nefes borusuna kaçar. Bu şekilde görülen yutma bozuklukları doğumun ilk haftasındadır. Daha sonra çocuk.kendi kendinin boynuna ve başına özel bir vaziyet vererek yutkunmayı öğrendiğinden bu problem kısmen ortadan kalkar. İkinci senede çocuk konuşmaya başladığında seste bozukluk hımhımlık görülür. Gıdalar buruna kaçtığı için burunda rahatsızlık iltihabi durumlar ve sık sık orta kulak iltihabı oluşur. Yeteri kadar beslenmedikleri için kan değerleri düşük olup gelişmesi akranlarına oranla geridir.
Damağı ameliyatla kapamanın en uygun zamanı çocuk 15 yaşında ikendir. Yarım damak ameliyatında dikkat edilecek hususlar şunlardır: Yarığın tek operasyonla kapatılması damağın kısaltılmaması ve böylece damak farenks fonksiyonunun bozulmaması normal konuşma sağlanmasınormal çiğneme fonksiyonu temini burun fonksiyonunun bozulmaması gibi.