Tüberküloz tedavisi tüberküloz mikrobunun duyarlı olduğu bazı ilaçlarla yapılır. Tüberküloz enfeksiyonunun tedavisi diğer enfeksiyon tedavilerinden oldukça farklıdır. Herhangi bir enfeksiyonda (bronşit zatürree veya idrar yolu enfeksiyonu gibi) genellikle bir cins antibiyotik birkaç gün veya en fazla birkaç hafta kullanılır.

Oysa tüberkülozda tedavi prensipleri tamamen farklıdır: Birincisi asla tek ilaç kullanılmaz. Çünkü tüberküloz mikrobu kısa sürede bu ilaca direnç kazanır. Mikrobun bu biyolojik özelliği nedeniyle daima birden fazla (genellikle üç ayrı cins) ilaç birlikte kullanılır. İkinci prensip tedaviye çok uzun süre devam edilmesidir. Tedavi süresi ortalama bir yıl sürer. Üçüncü prensip tedavinin kesintisiz olarak sürdürülmesidir. İlaçlara herhangi bir nedenle ara verilirse yine mikroplar ilaçlara direnç kazanır.

İlaçların yanı sıra özellikle ilk haftalarda istirahatın önemi vardır. Çoğu kere hastalığa rağmen hastalar kendilerini kötü hissetmediği için istirahata çekilmekten kısa sürede sıkılırlar. İyileşmenin hızı için ilk haftalarda istirahat gereklidir.

Tüberkülozun ilaçlarının olmadığı 1940'lı yılların öncesinde tüberküloz tedavisi "İstirahat bol gıda temiz hava" sloganı ile ifade edilirdi. Hastalar sanatoryumlarda aylarca yatırılır güneşlenme kürleri tertiplenirdi. İlaçların keşfinden sonra bu yaklaşım tamamen terk edildi. Buna rağmen yaklaşımda da söylendiği gibi ilk haftalarda istirahatın önemi vardır. Aşırı beslenmeye gerek yoktur ama dengeli beslenme şarttır.

Tedavi süresince (ortalama bir yıl) hasta mutlaka ayda bir kontrol muayenesinden geçirilir. Şikayetleri dinlenir göğüs röntgeni yinelenir mikrop araştırması yapılır bozuk olan kan muayeneleri tekrarlanarak iyileşme izlenir. İlaçların bazı yan etkileri olup olmadığı konusunda araştırma yapılır. Bu aylık muayenelerin en önemli yanı ilaçların düzenli alınmasında yardımcı olmak bunun ciddiyeti hakkında hastayı aydınlatmaktır.