Anal Fistül anüs civarındaki iltihabi olayların sonucu olarak oluşur. Hastanın başlıca şikâyeti bu bölgeden gelen iltihabi akıntıdır. Benzer şikâyetleri yapan tüberküloz kanser veya CROHN hastalığı gibi diğer sebeplerin de araştırılması gerekir.

Tedavisi:
Cerrahi olarak iltihaplı kısmın ameliyat ile çıkarılmasıdır.