nüste bulunan toplayıcı damarların varis şeklinde genişleyip belirgin bir hal alması ile hemoroit ortaya çıkar. Anüs dışında belirgin olana dış iç kısımda oluşana ise iç hemoroid denilir. Aşağıdaki faktörler hemoroid oluşumunda rol oynarlar.

— Kabızlık veya ishal
—Uzun süre ayakta durma veya oturmayı gerektiren işler.
— Siroz kalp yetmezliği
— Gebelik
— Kalın bağırsağın alt kısmındaki (rektum) kanserler veya karın boşluğu tabanında yer işgal eden kanserler.

Hemoroidin Başlıca Belirtileri:
— Kanama
— Anüsten dışarı çıkan kitle
— Ağrıdır.

Tedaviye başlamadan önce hastalığın belirtilerinin bir kanserle ilgili olup olmadığının iyice ayırt edilmesi gerekir. Maalesef rektal kanamalar bazen hasta bazen de hekim tarafından üzerinde fazla inceleme yapılmadan hemoroid tanısı ile ihmal edilirler. Hastada kanser olasılığı düşünülüp gerekli araştırmalar yapılmalı başka bir neden bulunamıyor ise hemoroid tedavisi uygulanmalıdır.

Hemoroidin tedavisi tıbbi ve cerrahidir.
Tıbbi tedavi:
Kanamanın veya ağrının olduğu dönemlerde hastaya yatak istirahati ile birlikte ılık su oturma banyosu (günde 3-4 defa) tavsiye edilir.
— Ağrı varsa analjezik verilir.
— Kabızlığı önleyici gıdaların yenilmesinde veya barsak boşalmasının nornial şartlarda olmasını sağlayıcı laksatifler yararlıdır. Anüs bölgesine (Hemoroidler üzerine) sürülen pomatlarla da şikâyetlerin azalması sağlanır.
Tıbbi tedavi ile şikâyetleri geçmeyen hastalar özellikle kanaması geçmeyen ağrısı bulunan hastalar ameliyat ile tedavi edilirler.