Merkezi New York'ta bulunan sivil toplum kuruluşunun Asya’da kadının statüsüyle ilgili yaptığı araştırmada kadının ikincil statüsünün kıtanın geleceğini tehdit ettiği ortaya çıktı.
İSTANBUL - Bir sivil toplum kuruluşu tarafından gerçekleştirilen ve Singapur'lu Profesör Astrid S. Tuminez tarafından derlenen“Asya’da kadının statüsü”nün araştırıldığı bir çalışma gerçekleştirildi.
Çalışmada Asya'daki 2 milyar kadına cinsiyet ayrımcılığı yapıldığıkadınların yöneticilik mevkisinde çok az temsil edildiği ifade edildi.
Toplumu'nun sağlık eğitim ekonomik faaliyetler ve siyasi liderlikle ilgili alanlarda kadının statüsüyle ilgili yaptığı araştırmanın neticesinde bölgedeki insan yeteneği havuzundan tam faydalanabilmek için bu alanlarda gelişmeler kaydedilmesi gerektiği belirtildi.
Kadının statüsü her kategoride dünyada ülkeden ülkeye çeşitlilik gösteriyor.Ancak Asya’da kadının statüsüyle ilgili olarak bu yolun sürdürülmesi halinde bölgede pek çok başarının tehlikeye atılacağı düşünülüyor.
Hazırlanan raporda cinsiyet ayrımcılığının en az olduğu ülkeler Yeni Zelanda Avustralya Filipinler Sri Lanka ve Moğolistan olarak belirtilirken kadın erkek eşitsizliğinin en çok görüldüğü ülkelerin ise Pakistan Nepal Hindistan Güney Kore ve Kamboçya olarak belirlendi.

Eşit ya da benzer işin ücretlendirilmesinde de kadınların erkeklerden geri kaldığı vurgulanan raporda en büyük farkın Güney Kore'de olduğu bildirildi.
Raporda BM verilerine göre kadın istihdamındaki sınırlılığın üretim ve insan kaynakları bakımından bölgeye yılda 89 milyar dolara mal olduğu bildirildi.
Raporda kadının statüsüyle ilgili sorunun doğumdan önce başladığı bazı ülkelerde cinsiyet sebebiyle yapılan kürtajlara ve erkek bebeğin tercih edildiğine dikkat çekilirken eğitim konusunda yapılan ayrımcılık yüzünden de özellikle 4 Asya ülkesinde; Butan Pakistan Nepal ve Bangladeş'te okuma yazma bilmeyen kadınların oranının yüksek olduğu bildirildi.
Ayrıca Asya'daki kalkınma düzeyi yüksek olan Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerin bile kadınların yönetim kadrolarında yer alması konusunda çok geri olduğu öğrenildi.

En çok kadın lider Asya'da olmasına rağmen bunun tamamen hanedanlık geleneğinden kaynaklandığı ifade edildi.


Kaynak: ntvmsnbc.com