HPV ENFEKSİYONLARI ile İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Mikroorganizma Kanser İlişkisi

Yirminci yüzyılın son çeyreğinde bazı mikroorganizmaların kansere yol açtığı yönünde bazı güçlü bilimsel veriler ortaya çıkartılmıştır.

Mikroorganizma-Kanser ilişkisinde en sık gösterilmiş olanlar; HBV (Hepatit B Virus) ile karaciğer kanseri (hepatosellüler kanser) henüz şüpheli de olsa Helicobacter Pylorides bakterisi ile mide kanseri HPV (Human Papilloma Virus) ile serviks (cervix rahim ağzı) kanseri arasındaki ilişkilerdir.

Günümüzde bir kanser türü (serviks) ile en kuvvetle ilişkilendirilen virüs ise HPV(Human Papilloma Virus)'dır.

(Bazı yazarlar HPV kısaltması yerine kısmen Türkçe'leştirilmiş şekliyle İPV (İnsan Papilloma Virus) 'yi kullanmaktadırlar. )

Serviks kanseri ile ilgili genel bilgiler

Amerika Birleşik Devletleri'nde seksüel (doğurgan) çağdaki yaklaşık olarak her 4 kadının 3'ünde Human Papillom Virusü (HPV) bulunmaktadır.

Servikal kanserler HPV bulaşmış kadınların pek azında gelişmekle birlikte serviks kanserli kadınların tamamına yakınında HPV enfeksiyonlarının kanser yapıcı (kanserojen) türleri bulunmaktadır.

(Serviks kanserleri; servikal kanser cervix kanseri ve cervix Ca gibi terminoloji ile de ifade edilmektedir)

Servikal kanser bütün dünyada en sık görülen kanserler arasında beşinci sıradadır ve kadınlarda (meme kanserinden sonra) ikinci en sık görülen kanserdir.

Yine kansere bağlı ölümlerin kadınlardaki en sık ikinci nedeni serviks kanseridir ve vakaların %78’i gelişmekte olan ülkelerde görülmektedir. Ülkemizde ise 1995 Sağlık Bakanlığı verilerine göre serviks kanseri tüm kadın kanserlerinin %3.8’ini oluşturmakta ve sekizinci sırada yer almaktadır.

Gelişmiş ülkelerde serviks karsinomu 1970’li yıllara kadar genital maligniteler (habis kanserler) arasında ilk sırada iken günümüzde smear testi kolposkopi gibi etkili taramaların sonucu olarak ikinci sıraya inmiştir.

2005 verilerine göre Amerika Birleşik Devletlerinde yıllık 10.370 yeni serviks kanseri olgusu saptanmış ve bu vakaların 3700’ü serviks kanserinden ölümle sonuçlanmıştır.

Yine dünyada her yıl ortalama 500bin kişi cerviks kanserine yakalanmakta ve maalesef bu kişilerin yarısı kaybedilmektedir.

Cerviks kanserinin ortalama görülme yaşı 52 olup; kadın yaşamında 35-39 ve 60-64 yaşları arası en sık görülme aralığıdır.

Gelişmiş ülkelerde hastalığın insidansı (görülme sıklığı) ve mortalitesindeki (ölüm oranı) azalmanın en büyük nedeni bir sitolojik test olan Pap smear testi kabul edilmekte ve bu nedenle “serviks kanseri önlenebilir kanserler kategorisinde” kabul edilmektedir.

1988’de sitolojik tanılardaki değişkenliği ve iyi açıklanamayan problemleri ortadan kaldırmak için yeni bir terminoloji olan "Bethesda raporlama sistemi" tanımlanmıştır.

Bir DNA virusu olan HPV ile serviks kanseri arasındaki direkt ilişki kesindir. Yardımcı diğer faktörlerin etkileri ve mekanizmaları ise tam açık değildir.

Serviks kanserinde indirekt etkili olabilecek risk faktörleri:
Sigara kullanımı
HIV (AİDS) Herpes simpleks (HSV) tip-2 enfeksiyon varlığı
Klamidya enfeksiyonları (Klamidyoz) gibi cinsel yolla bulaşan diğer ajanlar
Kötü beslenme (Vitamin C beta karoten ve folat’tan eksik beslenme)
Doğum Kontrol Hapları kullanımı (Oral kontraseptifler)
Sosyoekonomik düzeyin düşüklüğü
Siyah ırktan olmak
Erken yaşlarda ilk cinsel birleşme (koitus)
Çok eşlilik (poligami)
Kocası çok partnerli kadınlar
Kötü hijyen koşulları
Hiç smear testinin yapılmamış olmasıdır

Gelişmiş ülkelerde kadınların % 85’i yaşamları boyunca en az bir kez Pap smear yaptırmış iken az gelişmiş ülkelerde bu oran sadece % 5’ dir.

Mevcut veriler cinsel yönden aktif yetişkinlerin %50’sinden fazlasının bir insan papilloma virus (HPV) tipiyle enfekte olduğunu göstermektedir. Cinsel yolla geçen diğer hastalıklarda olduğu gibi genital HPV enfeksiyonları da en sık 15-25 yaş arasındaki kadınlarda görülür.

alıntıdır