‘Menopoz mu? Daha uzun yıllar var önümde...’ 20’li ya da 30’lu yaşlarını süren bir kadının böyle düşünmesi son derece olağandır. Çünkü uzmanlar ortalama menopoz yaşının 50 olduğunu söylüyor. Ancak bazı olağanüstü durumlar da söz konusu... Örneğin sadece 16 yaşında olan bir genç kız menopoza girebiliyor. Bu milyonda bir rastlanan bir durum olsa da 30’lu yaşların başında erken menopoz oranı %1 civarında. Kırklı yaşların başında ise bu oran %5’e çıkıyor. Dikkate alınması gereken ciddi bir sağlık sorunu olan erken menopozla ilgili sorularımızı İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cemil Akgül yanıtladı.

-Erken menopoza girdiği düşünülen kişilerde özellikle 30’ların başında olanlarda genetik yapıyı mutlaka incelemek lazım. Bu tip genetik sorunları olan bir kadının yumurtalıklarındaki folikül hızla tüketilebilir. Hatta öyle ki ergenlikten önce ya da ergenliğe girilmesinden birkaç yıl sonra tüm yumurta ve folikül tüketilebilir.

- Kötü koşullarda yaşayan çevresel toksik etkilere maruz kalan özellikle de sigara içenler erken menopozda risk grubuna giriyorlar. Sigara içen kadınların diğerlerine göre1-2 yıl erken menopoza girdiği bazı araştırmalarla kanıtlanmıştır.

- Bizde yumurtalık dokusunda azalmaya veya foliküllerin hızlı tüketilmesine yol açan tüberküloz hastalığına Avrupa’dan yada gelişmiş ülkelerden daha sık rastlanıyor. Tüberkülozun genital organları tutması halinde üreme potansiyeli hızla azalıyor. Yani Tüberküloz ülkemizde erken menopoza girmenin nedenlerinden biri.


Öncelikle erken menopozun tanımını yaparak başlayalım...
Menopoz ‘son adet’ demek. Ortalama menopoz yaşı özellikle batılı ülkelerde 51 olarak kabul ediliyor. Erken menopoz ise çok ayrı bir konu. Birçok tanımı var. En çok kullanılanı: ‘40 yaşından önce FSH hormonunun birer ay arayla en az iki ay 40 mIU/mL veya üzerinde olması’. Bu durumda biz kadının menopoza girdiğini söyleriz. Yani menopoza girildiğinin en önemli göstergelerinden biri kandaki FSH miktarının yükselmesidir.


FSH miktarı neyi gösterir?
Kadınlarda yumurtalıkların çalışmasını uyaran hormonların en önemlisi hipofiz bezi tarafından salınan FSH hormonudur. Yumurtalıklar ne kadar iyi çalışıyorsa yani yumurtalıkların kapasitesi ne kadar iyiyse bu hormon da o kadar az salınacaktır. Oysa yumurtalıkta yumurta sayısı azalıp yumurtalıkların çalışması yavaşladıkça FSH’ın salınımı da artar. Böylece bir anlamda yumurtalıklar çalışmaya zorlanır. Normalde kandaki FSH düzeyi 1.1 - 11.6 mIU/mL arasındadır. Bu rakamın büyümesi menopoza git gitgide yaklaşıldığını anlatır. Ve kandaki FSH değeri iki ay üst üste 40 mIU/ml’nin üzerine çıktığında artık menopoza girilmiştir.


Menopoza girileceğinin tek göstergesi FSH hormonun düzeyi midir?
Farklı olgularda mutlak tanım bu değildir. FSH değerinin 40 mIU/ml’nun altındaki değerlerde de kadın menopoza girebilir. Hatta kimi zaman gerek kadın gerek uzman ‘acaba menopoza girildi mi’ diye çelişkiye düşebilir. Diğer yandan menopoza girildiğinin tek göstergesi FSH’ın yüksek çıkması değil. Örneğin 40 yaşından önce bir kadının 12 ay süreyle adet görmemesi fakat FSH değerinin 14 mIU/ml’nun üzerinde olması da menopoza girildiğinin bir diğer göstergesi olabilir. Bunun yanında diğer hormonlar da değerlendirilir.


Hormon tetkiklerinin dışında erken menopoz muayeneler sırasında ortaya çıkabiliyor mu?
Eğer kadında üreme potansiyeli azaldıysa ultrasonda yumurtaların küçülmeye başladığı ya da folikül sayısının azaldığı gözlenebilir. Ya da bazı ilaçlar verilip yumurtalıkların bu ilaçlara yanıtı gözlenerek tahminde bulunulabilir. Eğer hekim üreme potansiyelinin azaldığını tespit ettiyse kadın 3-10 yıl arasında menopoza girebilir demektir. Bu bir öngörüdür. Diğer yandan biz hekimler hastayla olan iletişimimizde erken menopoz tanımını pek de kullanmaktan yana değiliz. Bu rahatsız edici bir tanımlama. Bunu kullanmaktansa ‘erken yumurtalık yetmezliği’ veya sadece ‘yumurtalık yetmezliği’ tanımını kullanıyoruz.


Neden?
Menopoz sözcüğü geriye dönüşümü mümkün olmayan bir süreci ifade ediyor. Özellikle bizim gibi bir toplumda yaşayan genç bir hanıma “Sizin sorununuz erken menopoz” demek onu psikolojik açıdan çok olumsuz etkileyebiliyor umutsuzluğa itebiliyor. Girilen süreci daha ağır yaşamasına neden oluyor. Bu nedenle iletişim kurarken çok dikkatli olmak gerekiyor.


Erken menopoz doğuştan gelen bir sağlık sorunu mudur yoksa çevresel faktörlere bağlı olarak mı gelişir?
Mutlaka şu nedenden ötürü demek çok zor. Bu konuda iki ana teori var. Bunlardan biri anadan doğma yumurtalıkta bulunan folikül dediğimiz yumurtayı içinde bulunduran oluşumların az sayıda olması veya çok hızlı azalması. Bir diğeri de foliküllerin fonksiyon görmemeleri yani içinde sağlıklı bir yumurta barındırmamaları hali. Bu iki tablo iki başlık halinde değerlendirilmeli. Bir tarafta folikül sayısının doğuştan azlığı veya hızlı folikül azalması durumu bir tarafta disfonksiyonel folikül varlığı. Her halükarda kadının adet düzeninde yumurtlamasında yani üretkenliğinde bir azalma söz konusudur.


Yumurtalılardaki foliküllerin az olması ya da hızla azalması neden kaynaklanıyor?
Ana nedenlerden birisi genetik nedenlerdir. Bu yüzden erken menopoza girdiği düşünülen kişilerde özellikle 30’ların başında olanlarda genetik yapıyı mutlaka incelemek lazım. Bu tip genetik sorunları olan bir kadının yumurtalıklarındaki foliküller hızla tükenebilir. Bu aynı bir arabanın benzini çok yakması az yakması gibi bir şeydir. Bazı kadınlar normal bir tempoda yumurtalarını kullanırken genetik sorunu olan diğerleri yumurtalarını daha hızlı tüketirler. Hatta öyle ki ergenlikten önce ya da ergenliğe girilmesinden birkaç yıl sonra tüm yumurta ve foliküller tükenebilir.


Genetik nedenlerden ötürü bazı kadınlar her bir folikül tüketirken bazıları on tane mi tüketiyor?
Bir ayda harcanan yumurta sayısını ifade etmede bu rakamlar çok düşük kalır. Şöyle ki... Kadınların yumurtalıklarında doğar doğmaz aşağı yukarı iki milyona yakın folikül vardır. Ergenlik döneminde bu sayı 400 bine iner. Teorik olarak bir kadın 50 yaşına kadar 400 kez adet görür. Her adette ise yaklaşık bine yakın folikülü harcar. İşte bu her adette harcanan miktar bazı kadınlarda 10 bin civarında olabilir. Dolayısıyla bu kadınlar ergenlikten kısa bir sonra tüm adetlerini yitirebilir. Ya da hiç ergenliğini görmeden menopoza girebilir. İşte Turner sendromu böyle bir durumdur.


Genetik nedenlerin dışındaki diğer nedenler hangileri?
Bağışıklık sistemi ile ilgili bazı hastalıklar ve kadının çocukluğunda geçirdiği bazı viral hastalıklar hızlı folikül tükenmesine yol açabilir. Örneğin ağır geçirilen kabakulak enfeksiyonu bunlardan biridir. Yine bazı sonradan edinilen durumlar da erken menopoza yol açabilir. Örneğin kanser nedeniyle görülen radyoterapi kemoterapi nedeniyle yumurtalıklar zarar görebilir. Bu tabloda foliküller tükenir ya da disfonksiyonel hale gelir. Diğer yandan özellikle alt karın bölgesini ya da yumurtalıkları ilgilendiren cerrahi girişimler nedeniyle yumurtalıklar doku kaybına uğrayabilir. Özellikle yumurtalıklarla ilgili cerrahi girişimler sonucu yumurtalık hacminin küçülmesi bir anlamda folikül sayısının azalması demektir. Son olarak; yumurtalık iltihabı tüp iltihabı gibi enfeksiyonel hastalıklar ve endometriozis hastalığı yumurtalık bölgesinin kanlanmasını bozarak yumurtalıktaki folikül sayısının azalmasına yol açabilir. Bu hastalıkları geçiren kadınlar gelecekte erken menopoza girmeye adaydırlar.


Aşırı stres beslenme vs nedenler de erken menopoz nedeni olabilir mi? Ya da tamamen kişiye özel nedenler?
Kişiye özel nedenler deyince; erken menopozda ailesel bir geçişin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Ailesinde erken menopozu olan kadınlar risk grubundadır. Hatta dört nesil öncesinde ailesinde erken menopoz olgusu olan bir kadın bile genetik risk altındadır. Literatürde bu tür örnekler var... Aile öyküsünde bağışıklık sistemi ile ilgili bir hastalığı olan kadınlarda da bu riskten söz edilebilir. Ayrıca kötü koşullarda yaşayan çevresel toksik etkilere maruz kalan özellikle de -altını çizerek söylüyorum- sigara içenler erken menopozda risk grubuna giriyorlar. Sigara içen kadınların diğerlerine göre1-2 yıl erken menopoza girdiği bazı araştırmalarla kanıtlanmıştır.


Erken menopozun belirtileri var mıdır?
Adet düzensizlikleri bir belirti olabilir. Bu düzensizlikle şu şekilde ortaya çıkacaktır: Başlangıçta iki adet arasında geçen süre kısalacaktır. Örneğin 28-30 günlük periyotlar 23-25 güne düşecektir. Bu bir süre böyle devam edecektir. Daha sonra adet araları uzayacak 30 günün üzerine çıkacaktır. 35 38 40 gün gibi. Bunlar aslında hepsi birer işarettir. Kadın bu şikayetlerle genelde hekime başvurur. Bir diğer belirti ise üreme yeteneğindeki azalmadır. Kadın ‘çocuğum olmuyor’ diyerek hekime başvurur. Çeşitli tetkikler yapılır ve sorunun erken menopoz olduğu anlaşılır.


Erken bir dönemde menopoza girmek kadının genel ve jinekolojik sağlığını nasıl etkiler?
Bir defa genel sağlık çok önemli bir biçimde etkileniyor. Bu sorunu yaşayan bir kadında diğer salgı bezlerini ilgilendiren hastalıklar hematolojik ve romatolojik hastalıklar daha sık görülebiliyor. Bu nedenle erken bir dönemde check-up’tan geçmek gerekiyor. Bunlar genel sağlığa yönelik taramalar. Bir de jinekolojik sağlık var. Erken menopozla beraber azalan östrojen hormonu kısa orta ve uzun vadeli üç ayrı vadede sorunlara yol açacaktır. Kısa vadede ateş basması terleme uykusuzluk unutkanlık konsantrasyon güçlüğü gibi sorunlar görülür. Bunlar evde ya da işyerinde önemli sosyal sorunlara yol açabilecek sorunlardır. Orta vadede genital sorunlar karşımıza çıkar. Vajinada kuruluk cinsel isteksizlik ağrılı-acılı cinsel ilişki sık idrara çıkma idrar yaparken yanma-ağrı idrar kaçırma gibi şikayetler en sık görülenlerdir. Uzun vadede yaşanacak sorunlar ise eğer vücut östrojen desteğinden yoksun bırakılırsa iki başlık altında ortaya çıkar: Kemik sistemini ilgilendiren sorunlar ve kalp-damar sistemini ilgilendiren sorunlar. Kemik sisteminde osteoporoz (kemik erimesi) en önemli sorun. Erken menopozda tıpkı normal menopozdaki gibi bu önemli bir risktir. Kalp-damar sistemiyle ilgili riskler ise bu kadınlarda zamanında menopoza girenlere göre çok daha artmıştır. Hatta bu nedenle erken ölümler bile görülmektedir. Gerekli önlemlerin alınması şarttır.


Peki erken menopozun dünyada görülme sıklığı nedir?
40 yaşın altında aşağı yukarı %1 sıklıkta görülen bir durum bu. 40-45 yaş arasında ise %5 sıklıkla görülüyor.


Bu rakamlar bizim ülkemiz için de geçerli mi?
Bizde yumurtalık dokusunda azalmaya veya foliküllerin hızlı tüketilmesine yol açan tüberküloz hastalığına Avrupa’dan yada gelişmiş ülkelerden daha sık rastlanıyor. Özellikle bazı yörelerimizde daha çok görülüyor bu durum. Doğuda ve güneyde... Fakat giderek Batı bölgelerimizde de artmakta tüberküloz vakaları. İşte tüberkülozun genital organları tutması halinde üreme potansiyeli hızla azalıyor. Yani tüberküloz ülkemizde erken menopoza girmenin nedenlerinden biri.


Erken menopozun önlenmesi ve erken menopozdan korunmak mümkün müdür?
Erken menopozun bilinen ve ispatlanmış kesin bir tedavisi yoktur. Önlemeye yönelik bazı girişimler olabilir. Burada en önemli konu hekimin bir kadının erken menopoza aday olduğunu anladığı taktirde nedene yönelik bazı girişimlerde bulunmasıdır. Örneğin temelde otoimmun bir hastalığın olduğu düşünülüyorsa buna yönelik önlemler alınabilir.

Bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçların kullanılmasıyla süreç geciktirilebilir. Yine temelde çevresel faktörlerin sigaranın toksik maddelerin radyoaktivitenin yattığı düşünülüyorsa bunlardan uzaklaşmak da süreci geciktirebilir. Bir de ampirik girişimler var: Dokuların yaşlanmasını ve deformasyonunu önleyen bazı tedavilerin uygulanması gibi. Bilhassa son yıllarda en popüler yaklaşım anti-oksidan denilen E vitamini C vitamini keroten gibi hücre yenileyici özelliği olan vitaminlerin kullanılmasıdır. Nitekim bunun erken menopozun önlenmesinde yararı olabilir.


Erken menopoza girmiş bir kadına nasıl bir tedavi uygulanır?
Bu kadınlara mutlaka kaybettikleri östrojen hormonunun geri verilmesi gerekir. Normal menopoza girenlerden farklı olarak bu kadınlarda kullanılacak östrojen dozunun mümkünse iki katına çıkarılmasında ise çok büyük fayda vardır. Ayrıca östrojen ve gestajen içeren doğum kontrol hapı da kullanılabilir. Bu haplar kadının adet görmesini de sağladığından menstural döngünün yaşanması psikolojik bir rahatlama sağlayabilir. Diğer yandan Bu tür ilaçların zararı olabilir diye düşünülebilir. Zira menopozda östrojen replasmanı tedavisinin çeşitli sakıncaları olduğuna dair bazı tartışmalar vardır. Bunda haklılık payı olabilir. Fakat bilinmelidir ki yarar zarardan kat kat fazladır.


Gelecekte bu sorunun çözümünde neler gerçekleşebilir?
Erken menopozda risk grubunda olan bazı kişiler vardır. Örneğin radyoterapi görecek yumurtalık bölgesinden ameliyat geçirecek ve yumurtalıkları bu nedenle işlevini yitirebilecek olan kişiler. Günümüzde bu kişilerin yumurtalık dokusu (bir dilim halinde) ileride kullanılmak üzere dondurulabiliyor. Bu uygulama insanlarda şu an sınırlı da olsa yapılmaktadır. Oluşmuş bir bebek olmasa da oluşmuş embriyolar vardır. Gelecek de yaygınlaşabilir. Yine yumurtalıkların tamamen alınıp dondurulmasına ve gelecekte bunların yeniden karın bölgesine yerleştirilmesine yönelik çalışmalar da sürüyor. Bir de yumurta tüketimini bloke edecek yani her ay daha az yumurta harcanmasını sağlayacak preparatların hazırlanması gündemde.