Rahmin normal yapısında yer alan ve bu organın kasılmasını sağlayan düz kas dokusundan kaynaklanan iyi huylu kitlelere miyom deniyor.

Her yüz kadından yaklaşık onbeş tanesinde görülen miyomlar; irili ufaklı az ya da çok belirti veren veya vermeyen şekillerde ortaya çıkabiliyor. Ergenlik çağından önce teorik olarak miyomlara rastlamak mümkün olmakla beraber bu duruma çok az rastlanıyor

Miyomlar çoğunlukla 30-40 yaş grubu kadınlarda görülüyor. Kadının menopoz dönemine girmesiyle beraber vücutta östrojen hormonunun salınımının azalması miyomların gerileme göstermesini sağlıyor. Bu nedenle üreme çağında miyomu olan kadınların çoğunda menopoza girdikten belli bir süre sonra miyomların hızla küçüldüğü ve hatta kaybolduğu gözleniyor.

Miyomun oluşum nedenleri...

Bu sorunun yanıtını bulmak üzere uzmanlar araştırmalarını sürdürmekle beraber bazı noktalarda görüş birliğine varılmış durumda. Örneğin; siyah ırkta beyaz ırka göre miyoma beş kat daha fazla rastlanması ve miyom sorunu yaşamış bir kadının özellikle de birinci derece akrabalarında (kardeş yeğen çocuk) miyom görülme sıklığının artması hastalığın genetik yönünün güçlü olduğuna işaret ediyor.

Üreme döneminde hızla gelişen miyomların menopoza girilmesinin ardından hızla gerileme göstermesi ise miyom gelişiminde östrojen hormonunun oldukça etkili bir rolü olduğunu düşündürüyor. Yine hamilelik döneminde artan östrojen hormonuna bağlı olarak büyüme gösteren miyomların hamilelikten sonra hızla küçülme eğilimi göstermesi de bu görüşü doğruluyor.

Hangi şikayetlere yol açıyor?
Miyomlar genellikle belirti vermiyorlar. Bir çoğu başka bir nedenle yapılan jinekolojik değerlendirmede tesadüfen saptanıyor. Belirtilere neden olanların yarattığı şikayetler ise öncelikle rahim içinde bulundukları bölgeye sonra da büyüklük ve sayılarına bağlı oluyor. Adet kanamalarının miktarının fazlalaşması ve süresinin uzaması alt karında hissedilen baskı hissi ağrılar ve keskin sancılar miyomu düşündürebiliyor.
Diğer yandan öne doğru büyüyen miyomlar idrar torbasına baskı yaparak sık idrara çıkma şikayetlerine neden olabiliyor. Yine arkaya doğru büyüyen miyomlar kalınbağırsağa baskı yaparak kabızlık şikayetine yol açabiliyor. Miyomların fallop tüplerine bası yapması ise hamile kalamama nedeni olabiliyor.

Miyomlar çok ender olarak kötü huylu oluyor. Fakat bazı miyom dokularından gelişen sarkom türü kanserler oldukça kötü seyirli kanserler olarak biliniyor.

Miyom tanısı
Miyom tanısı koymak son derce kolay. Yapılan jinekolojik değerlendirme (muayene ve ultrasonografi) sonucu çok düşük bir hata payıyla kesin tanı konuyor.

Tedavi yolları
Jinekolojik muayenede miyom saptanmış olması mutlak ameliyat gerektirmiyor. Saptanan miyomların ancak ufak bir yüzdesi için ameliyat gerekiyor. Çoğunlukla kadının yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyecek kadar şiddetli belirti veren ve kanserleşme eğilimi gösterip göstermediği konusunda emin olunamayan miyomlar için ameliyatla tedavi yolu tercih ediliyor.

Menopozdan sonra ortaya çıkan kısa zamanda hızla büyüyen muayenede yumuşama eğilimi saptanan ve ilk saptandıklarında çok büyük olan miyomlar için çoğu zaman ameliyat öneriliyor.

Hamileliliğin planlandığı dönemde saptanan miyomlar ise eğer hamilelik üzerinde olumsuz etki yapma olasılığı söz konusu ise ameliyatla çıkarılmaları uygun bir yaklaşım olarak görülüyor.

Belirti vermeyen ve muayenesi sonucu tehlikeli görülmeyen miyomların belli aralıklarla takip edilmeleri yeterli oluyor. Takip süresi içerisinde büyümeye veya belirti yapmaya başlayan miyomlarda ameliyat tekrar gündeme gelebiliyor.

Miyom tedavisinde farklı bir seçenek
Gelişen teknoloji ile tıp alanında her gün farklı yeniliklerle karşılaşılıyor. Dün ‘ihtimal’ olarak düşünülen birçok farklı teknik bilimsel gelişmeler sayesinde hastalara alternatif bir tedavi yöntemi olarak sunuluyor. İşte bu gelişimi simgeleyen dallardan biri olan ‘Girişimsel Radyoloji’. Tıbbın bu yeni gelişen alanı sayesinde kadın hastalıklarının bir kısmını cerrahi müdahale gerekmeksizin çözüme kavuşuyor. Bunlardan biri de miyomların bıçak değmeden ameliyatsız tedavisi.

Rahim alınmasını gerektirmeyen ‘ Uterin Fibroid Embolizasyonu’ isimli bu tedavi ile kadınlar çok daha kısa zamanda sağlıklarına kavuşabiliyorlar.
Miyomların etkisiz hale getirildiği bu yöntemde; rahmi besleyen atardamarlara mikroskobik kataterlerle giriliyor. Oradan miyomu besleyen atardamara ilerleniyor. Besleyici damar ve miyomun kendi damarları özel mikroskobik tıkaçlarla tıkanıyor. Bu sayede artık beslenemeyen miyom kitlesi büzüşüp etkisiz hale geliyor. Bu müdahale ile %80-90 oranda hastalardaki yakınmalar sona eriyor.
Bu teknik tıkalı yumurtalık kanallarının açılmasında da kullanılıyor


Kadınlarda sağlı-sollu iki adet yumurtalık bulunuyor. Bu yumurtalıklarda oluşan yumurta hücresi zamanı geldiğinde rahim tüpleri tarafından rahim boşluğuna ilerletiliyor. Normal şartlar altında da bu boşlukta sperm ile döllenip hamilelik oluşumunu sağlıyor. Ancak kadınlık organlarının bulunduğu vücut bölgesinde geçirilen iltihabi rahatsızlıklar veya tüberküloz (verem) gibi hastalıklar tüplerde bölgesel tıkanmalara ve yer yer büzüşmelere yol açabiliyor. Bu sebeple de yumurta hücresi rahim boşluğuna ulaşamıyor. Böylece de gebelik sürecinin başlaması engellenmiş oluyor.

Girişimsel Radyoloji teknikleri eskiden jinekologlarca mikro-cerrahi yöntemiyle yapılan tıkalı yumurtalık kanalı tedavisinin günümüzde ameliyatsız da yapılabilmesine olanak tanıyor. Ve bu yöntemle hamilelik oranlarının yüz güldürücü oranda arttığı gözleniyor.

Girişimsel Radyoloji ile yapılan bu tedavi sırasında öncelikle teşhis için rahim boşluğuna ve tüplere ilaç verilerek filmleri çekiliyor. Tüplerde tıkanıklık görüldüğünde vajinadan küçük bir tüp ile rahim boşluğuna girilerek tüplerin içinde mikroskobik kataterlerle ilerleniyor. Ve bu kataterler daha önce çekilen filmde belirlenen tıkalı kanallara doğru itilerek özel mikroskobik-yumuşak materyallerle yumurtalık kanallarındaki tıkanıklık ve darlıklar açılıyor.

Yumurtalık kanalını tıkayan materyalin çok yumuşak bir iltihabi tıkaç olması durumunda ise tüp içine yalnızca basınçlı serum enjeksiyonu uygulanıyor. Böylece de tıkalı kanalın adeta tıkalı musluk hortumunun açılması gibi temizlenmesi sağlanıyor